poodtantalk.pantown.com : พูดแทนราษฎร
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

webbord สรุปประเด็นรายวันของรายการ เชิญร่วมตั้งและตอบกระทู้ คุยข่าวทะลุจอ ทุกเรื่องราวของบ้านเมือง ที่นี่
 โพส วันนี้ ตอบ วันนี้

 1874.เทิดทูนสถาบันฯ กองบริการกำลังพล สปบ.กพ.ทบ. - กบพ. (970) [13 พ.ค. 62 11:15]
 1873.ร่วมกันโพสต์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - iiPhueng (506) [13 พ.ค. 62 8:58]
 1872.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - สปบ.กพ.ทบ. (กบพ.) (158) [7 พ.ค. 62 9:05]
 1871.เทิดทูนสถาบันฯ - กองจัดการ กพ.ทบ. (123) [17 เม.ย. 62 9:34]
 1870.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - กองบริการกำลังพลฯ (773) [3 เม.ย. 62 9:44]
 1869.เทิดทูนสถาบันฯ - กองบริการกำลังพลฯ (114) [2 เม.ย. 62 9:18]
 1868.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - กองจัดการ กพ.ทบ. (386) [12 ก.พ. 62 7:43]
 1867.เทิดทูนสถาบันฯ - success.mc233@gmail.com (2818) [23 ม.ค. 62 8:47]
 1866.โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรืย์ PANTOWN - asus.phychology@gmail.com (129) [21 ม.ค. 62 10:14]
 1865.เรารักพระเจ้าอยู่หัว - dop (132) [6 ธ.ค. 61 13:11]
 1864.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - สปบ.กพ.ทบ. (กบพ.) (1277) [12 ต.ค. 61 8:57]
 1863.เทิดทูนสถาบัน ฯ - กองบริการกำลังพล กพ.ทบ. (1573) [28 พ.ค. 61 9:05]
 1861.เทิดทูนสถาบัน - yuttakarn45 (20) [18 พ.ค. 61 11:34]
 1860.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน - กองการศึกษา (1257) [2 มี.ค. 61 8:03]
 1858.โพสต์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ กบพ.กพ.ทบ. - success.mc233@gmail.com (30) [5 ก.พ. 61 9:43]
 1857.ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย - thanison2324@gmail.com (1) [5 ก.พ. 61 9:43]
 1856.เทิดทูน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร - kitimam@gmail.com (33) [23 ม.ค. 61 10:01]
 1855.จงรักภักดี - artillery_25@hotmail.com (1) [11 ธ.ค. 60 12:23]
 1854.ร่วมเทิดทูนสถาบัน กกศ.สพบ.กพ.ทบ. - bunta (788) [20 พ.ย. 60 8:34]
 1853.โพสต์เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย - nutum (3) [14 พ.ย. 60 19:26]
 1852.ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - nutum (19) [14 พ.ย. 60 19:25]
 1851.ข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - nutum (881) [14 พ.ย. 60 19:24]
 1850.ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - nutum (0) [14 พ.ย. 60 19:23]
 1849.โพสต์เทิดทูนฯ - nutum (0) [14 พ.ย. 60 19:22]
 1848.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - nutum (5) [14 พ.ย. 60 19:21]
 1847.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน - ิิิdop (200) [1 พ.ย. 60 9:11]
 1846.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - กสท.สพบ.กพ.ทบ. (111) [20 ต.ค. 60 10:52]
 1845.โพสเทิดทูนพระมหากษัตริย์ กพ.ทบ. - กกศ. จริยาฯ (514) [19 ต.ค. 60 10:46]
 1844.โพสเทิดทูน ฝกพ.ศปก.ทบ. - ฝกพ.ศปก.ทบ. (394) [17 ต.ค. 60 13:59]
 1843.โพสเทิดทูนพระทหากษัตริย์ กพ.ทบ. - นภสร กกศ.กพ.ทบ. (1107) [17 ต.ค. 60 9:54]
 1841.ปกป้องสถาบันฯ - nutum (7) [16 ต.ค. 60 15:28]
 1840.เทิดทูนสถาบันฯ - nutum (7) [16 ต.ค. 60 15:27]
 1839.เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย - nutum (7) [16 ต.ค. 60 15:05]
 1838.ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - nutum (9) [12 ต.ค. 60 10:08]
 1837.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - nutum (8) [12 ต.ค. 60 10:03]
 1836.ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ กกศ.สพบ.กพ.ทบ. - กกศ.สพบ.กพ.ทบ. (424) [9 ต.ค. 60 17:38]
 1835.ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ - ฝกพ.กพ.ทบ. (73) [31 ส.ค. 60 7:26]
 1834.เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ - กบพ.กพ.ทบ. (108) [9 พ.ค. 60 13:32]
 1833.บทบาทและผลงานของ ทบ.ในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - ช.๑ รอ. (2) [24 เม.ย. 60 15:08]
 1832.คำสอนของพ่อ - กกร.สกร.กร.ทบ. (130) [24 ม.ค. 60 10:41]
 1831.ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (จิน ฝกพ.กรมทหารพรานที่41 ) - กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) (19) [18 ม.ค. 60 15:51]
 1830.ลงนามถวายพระพร (จิน ฝกพ. กรมทหารพรานที่41) - กรมทหารพรานที่41 (ฝกพ.) (1) [18 ม.ค. 60 15:48]
 1829.ปกป้องสถาบันพระมหากษัตรย์ (สื่อสาร กรมทหารพรานที่41) - กรมทหารพรานที่41 (831) [18 ม.ค. 60 9:48]
 1828.ลงนามถวายพระพร (สื่อสาร กรมทหารพรานที่41) - blackcat_41@hotmail.com (1140) [18 ม.ค. 60 9:43]
 1827.ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ - กรมทหารพรานที่41 (ฝขว.) (769) [5 ธ.ค. 59 16:33]
 1826.ลงนามถวายพระพร - กรมทหารพรานที่41 (ฝขว.) (544) [5 ธ.ค. 59 16:28]
 1825.น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย - ทีมงานเก่า (เจ้าบ้าน ) (0) [14 ต.ค. 59 2:00]
 1824....... ประเทศไทยจะไปทางไหน ..... - ขุนไกร บางปะกอก (2) [10 ก.ค. 59 15:33]
 1823.ข้อความเทิดทูนสถาบัน - กยก.มทบ.๔๓ (12) [3 ก.พ. 59 9:19]
 1821.มาที่นี่บ่อยๆนะเปี๊ยก อย่าหายไปอีกล่ะ - ศักดิ์ ขอนแก่น (5) [7 ม.ค. 59 15:15]
 1820....... สบายดีนะครับทุกท่าน ....... - ขุนไกร บางปะอก (1) [25 ธ.ค. 58 16:36]
 1819.อยากให้ท่านนายกบิ๊กตู่อยู่นานๆ - ศักดิ์ (8) [26 ก.ค. 58 21:16]
 1818.เทิดทูนสถาบัน โดย แผนกพลาธิการ จทบ.ช.พ. - แผนกพลาธิการ จทบ.ช.พ. (16) [16 ธ.ค. 57 11:10]
 1817.โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบันฯ - ร้อย.สห.พล.ร.15 (26314) [3 พ.ย. 57 14:31]
 815.~.เทิดไท้องค์ราชันย์.~ - ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (-1) [5 ธ.ค. 56 10:10]
 1814.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ - ทีมรายการพูดแทนฯ (3) [5 ธ.ค. 56 9:19]
 1794.พฤหัสบดีที่ 5 กย.56 คุยกันเรื่อง 1.ข่าว สว.เลือกตั้ง ลูกเมีย ญาติ ส.ส. ลงสมัครได้ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [7 ก.ย. 56 16:51]
 1793.อังคารที่ 3 กย.56 คุยกันเรื่อง 1.ข่าวสว.แฉนายกฯ ทัวร์เมืองนอกเยอะ ติดอันดับ 3 ของโลก ผลาญงบ 300 ล้าน - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [7 ก.ย. 56 16:48]
 1792.จันทร์ที่ 2 กย.56 คุยกันเรื่อง 1.ข่าว โพลบอกเวทีปฏิรูปเป็นแค่การสร้างภาพ แก้ปัญหาความขัดแย้งไม่ได้ จริงหรือไม่ - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [7 ก.ย. 56 16:44]
 1791.วันอังคารที่ 6 สค.56 คุยกันเรื่อง รัฐบาลจะตั้งสภาเพื่อปฏิรูปการเมือง ถามว่า ทางออกของประเทศไทยเวลานี้อยู่ที่ไหน - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [7 ก.ย. 56 16:39]
 1790.วันจันทร์ที่ 5 สค.56 คุยกันเรื่อง1.ข่าว ข่าวลือเรื่องปฏิวัติรัฐประหาร ดังสนั่นเมือง2.ข่าวกฎหมาย นิรโทษกรรม - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [7 ก.ย. 56 16:33]
 1789.รร.สธ.ทบขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - ขร.รร.เสนาธิการทหารบก (4512) [11 ส.ค. 56 18:22]
 788.วันศุกร์ที่ 2 สค.56 คุยกันเรื่อง ท่อน้ำมัน ปตท.,ม้อบไล่รัฐบาล,ตำรวจไม่เป็นกลาง ยุบตำรวจเลยดีไหม - ทีมรายการพูดแทนฯ (-1) [4 ส.ค. 56 16:46]
 1787.วันพฤหัสบดีที่1สค.56 คุยกันเรื่อง1.ข่าว พรบ.มั่นคง รัฐบาลประกาศใช้แล้ว2.ข่าว สภาใช้งบ 19 ล้านซื้อไอแพด แจกส.ส. - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [4 ส.ค. 56 16:43]
 1786.วันพุธที่ 31 กค.56 คุยกันหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องน้ำมันทะลักเสม็ดยังไม่จบ เรื่องอีเป๋อ เรื่องคุณอุทัย พิมพ์ใจชน และการชุมนุม - ทีมรายการพูดแทนฯ (2) [4 ส.ค. 56 16:38]
 1785.อังคารที่30กค.56คุยกันเรื่อง1.ข่าวน้ำมันรั่วทะลัก เกาะเสม็ด ปตท.ควรรับผิดชอบอย่างไร2.ข่าวการชุมนุม ครั้งนี้ ปชป.ควรทำอย่างไร - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [4 ส.ค. 56 16:32]
 1784.จันทร์ที่ 29 กค.56 คุยกันเรื่อง 1.ข่าว คลิปขู่ฆ่าทักษิณ 2.ข่าวน้ำมันรั่วที่เสม็ด - ทีมรายการพูดแทนฯ (3) [4 ส.ค. 56 16:25]
 1783.วันพฤหัสบดีที่ 25 กค.56 คุยกันเรื่อง 1.ข่าว แหล่งข่าวจากประชาธิปัตย์ ฟันธง 7สค.เปิดประชุมสภาไม่ได้ บิ้กแจ๊สกร้าว ห้ามม๊อบปิดสภา - ทีมรายการพูดแทนฯ (2) [4 ส.ค. 56 16:17]
 1782.วันพุธทีี่ 24 กค.56 คุยกันเรื่อง จุดยืนเรื่องนิรโทษของ ป.ช.ป,มีเงิน 3,000 ล้านเพื่อล้มรัฐบาลจริงหรือไม่,คนไม่ชอบทักษิณ อย่าแตกกัน - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [4 ส.ค. 56 16:11]
 1781.วันพุธที่ 10 กค.56 ถกกันได้น้ำได้เนื้อมาก เรืี่องระบบการเลือกตั้งของไทยตอนนี้ เป็นวิธีการเลือกตั้งที่เหมาะสมกับคนไทยหรือไม่ - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [4 ส.ค. 56 16:07]
 1780.5 กค.56 วันศุกร์ คุยกันหลายเรื่อง ตั้งแต่เร่ืีอง เฉลิมตกเก้าอี้,เรื่องปราบคนโกง ทำยังไง,เรื่องแก๊งค์ไอติม,เรื่องรถไฟรางคู่ - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [13 ก.ค. 56 17:10]
 1779.4 กค.56 วันพฤหัสบดี ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวการปฏิวัติในอียิปต์ - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [13 ก.ค. 56 17:07]
 1778.3 กค.56 วันพุธ ซัดกันแซ่บนัวหลายเรื่อง นโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลใครคิด ,การขี้โกงจำนำข้าว รัฐบาลไม่รอดแน่ๆ,จตุพรผู้อกหัก - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [13 ก.ค. 56 17:02]
 1777.2 กค.56 อังคารนี้ คุยกันหลายเรื่อง หน้ากากขาวโดนทำร้าย คนเชียงใหม่เซ็ง, การโกงจำนำข้าว,ปัญหาภาคใต้,คุณสมบัติคนเป็นนายกฯ - ทีมรายการพูดแทนฯ (2) [13 ก.ค. 56 16:57]
 1776.27 มิย.56 พฤหัสบดีนี้ คุยกันเรื่อง 1.ข่าวสังคมอึ้ง ดญ. 10 ขวบ คลอดลูกเป็นแม่ก่อนวัยอันควร - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [13 ก.ค. 56 16:54]
 1775.26 มิย.56 พุธนี้ คุยกันเรืี่อง 1.ข่าวข้อเสนอ บีอาร์เอ็นให้ถอนทหารภาคใต้ทั้งหมด - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [13 ก.ค. 56 16:51]
 1774.25 มิย.56 อังคารนี้ประชาชนเจ้าของประเทศโทรมาบ่นเรืี่อง ค่าครองชีพ จำนำข้าว DSI 2 มาตรฐาน - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [13 ก.ค. 56 16:48]
 1772.พุธที่19มิย.56 คุยกันเรืี่อง1.ข่าวศิลปินแห่งชาติ จวกใบเตย อาร์สยามยับ อาศัยร่างสร้างจุดขาย ทำวงการลูกทุ่งเสื่อม - ทีมรายการพูดแทนฯ (4) [20 มิ.ย. 56 8:01]
 1771.อังคารที่18 มิย.56 คุยกันเรื่อง 1.ข่าวโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลเจ๊งยับ ท่านคิดว่า ควรยกเลิกไปเลยหรือลดราคาจำนงลง - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [20 มิ.ย. 56 7:57]
 1770.จันทร์ที่17 มิย.56 คุยกันเรื่อง 1.ข่าว พรรคฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งที่ดอนเมือง บ่งบอกอะไรได้บ้าง เป็นลางร้ายของรัฐบาลหรือไม่ - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [20 มิ.ย. 56 7:51]
 1769.พฤหัสบดีที่13 มิย.56 รายการคุยกันแบบไม่มีประเด็น ให้คนดูได้พูดได้คุยเต็มเหนี่ยว โช้ะๆ - ทีมรายการพูดแทนฯ (2) [20 มิ.ย. 56 7:43]
 1768.อังคารที่9 เมย.56 ที่ผ่านมา รายการคุยกันสดๆ เรื่อง ท่านคิดว่าการแก้ปัญหาไฟใต้ของรัฐบาล เป็นอย่างไรบ้าง มาถูกทางแล้วหรือยัง - ทีมรายการพูดแทนฯ (2) [20 มิ.ย. 56 7:29]
 1767.สส.คนใหม่ที่ดอนเมือง - คนดอนเมืองเดิม (2) [16 มิ.ย. 56 20:35]
 1766.คนจนได้อะไร ระหว่างรัฐบาล อภิสิทธิ์ กับ รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ - ขุนกล่ำ บางปะแก้ว (1) [12 มิ.ย. 56 18:25]
 1765.ถังดับเพลิงขึ้โกง - ประชาชน (2) [11 มิ.ย. 56 11:28]
 1764.ไทยจะเจริญได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง 2020 แน่นอน - อย่าโง่นักเลย (3) [8 มิ.ย. 56 22:25]
 1763.ท่านแม้ว - ศักดิ์ ขอนแก่น (7) [26 พ.ค. 56 13:56]
 1762.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เชิญร่วมชมนิทรรศการ “รู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง.” - supachai.oag@gmail.com (0) [22 พ.ค. 56 9:56]
 1761.ตกลงใครคือคนฆ่าหรือสั่งฆ่า ??????? - ศักดิ์ ขอนแก่น (41) [19 พ.ค. 56 14:50]
 1760.การว่าความของศาลยึดหลักของพยานหลักฐานเป็นสำคัญ - ศักดิ์ ขอนแก่น (9) [15 พ.ค. 56 20:19]
 1757.จะเป็นหญิงหรือชายถ้าทำชั่วก็ด่าได้ทั้งนั้นแระ - ศักดิ์ ขอนแก่น (32) [9 พ.ค. 56 15:56]
 1754.เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านด้วยบริบทแบบไหน ?????????????? - ศักดิ์ ขอนแก่น (12) [16 เม.ย. 56 13:32]
 1751.อุ๊ย ทำไมเงียบจังคะห้องนี้ - เอิ้น (6) [6 เม.ย. 56 18:37]
 1748.โปรดแก้สันดานโกง... ก่อนแก้รัฐธรรมนูญ - พวกเผาบ้านเผาเมือง (2) [21 มี.ค. 56 21:47]
 1746.ขุนไกรตาสว่างแล้ว - แดง ขอนแก่น (8) [20 มี.ค. 56 14:39]
 1745.ยิ่งเละ สร้างหนี้ 2.2 ล้านล้านบาท ลากยาวไทยเป็นหนี้ 50 ปี - คน กทม. (10) [19 มี.ค. 56 22:42]
 1744.สมควรนิรโทษกรรมหรือไม่ - คน กทม. (3) [19 มี.ค. 56 22:38]
 1743.อย่าปล่อยให้รัฐบาล ทำร้ายชาวนาด้วยนโยบายยาพิษ - คน กทม. (2) [19 มี.ค. 56 22:31]
 1742.ผลงานนายกฯ กับ รัฐบาลครับ สุดยอดเลย ชอบๆ - บ่องตง (3) [15 มี.ค. 56 22:23]
 1739.แกนนำเสื้อแดงคือตัวถ่วงความเจริญของพรรคเพื่อไทย - ปุ้ย (1) [9 มี.ค. 56 13:29]
 1737.มันแพ้เพราะคำสาบานแท้ๆ - พวกเผาบ้านเผาเมือง (5) [4 มี.ค. 56 20:47]
 1736.แล้วกรุงเทพรอดพ้นพวกไพร่แดงเผาเมือง - ประชาธิปไตย (7) [3 มี.ค. 56 17:42]
 1735......... ก่อการร้าย แล้วความจริงก็เริ่มปรากฎ ......... - ขุนไกร บางปะกอก (6) [3 มี.ค. 56 8:54]
 1733.ถ้าไม่อยากให้พวกเสื้อแดง วิ่งพล่านศาลาว่าการ กทม.โปรดเลือกเบอร์ 16 - ขุนกล่ำ บางปะแก้ว (2) [2 มี.ค. 56 10:58]
 1732.กทม.คือเมืองหลวง อย่าให้พวกเผาบ้านเผาเมืองมายึดไปพี่น้อง - ขุนกล่ำ บางปะแก้ว (2) [2 มี.ค. 56 10:38]
 1729.ได้ข่าวรัฐบวมยิ่งเลอะ เฟอะฟะ ได้ฉายาใหม่"รัฐบาลข้าวเน่า" - ขุนริน (2) [28 ก.พ. 56 12:12]
 1726.เรื่อง ของรัฐบาลข้าวเน่าค่ะ - คน กทม. (3) [23 ก.พ. 56 16:38]
 1725.คนกรุงเทพฯ ไม่มีวันลืมง่ายๆค่ะ - คน กทม. (4) [23 ก.พ. 56 16:31]
 1724.คุณเห็นอะไรไหมคะ - คน กทม. (1) [23 ก.พ. 56 16:28]
 1723.............. ไม่ฟังใครไม่เป็นไรแต่ควรฟังท่านเตช บุนนาค ในกรณีปรสาทพระวิหาร ....... - ขุนไกร บางปะกอก (13) [22 ก.พ. 56 12:19]
 1713.หมาพวกไหน มันสิ้นคิดตัดต่อรูปดารา ว่าเชียร์พวกตัวเองวะ - บอย (5) [21 ก.พ. 56 10:25]
 1711.อุ..บาตตกที่ประเทศไทยแล้วครับ - รักประเทศไทย.......(=..=) (2) [19 ก.พ. 56 23:11]
 1710.ฟังฃุนไกร...เฉไฉ...แล้วเซ็งเป็ด - รักประเทศไทยมากกว่า..คุณ (2) [19 ก.พ. 56 22:55]
 1709.ไฟฟ้าดับทั้งแผ่นดิน - ประชาธิปไตย (3) [19 ก.พ. 56 21:46]
 1698.......... โรงสีไฟใหม้ - ข้าวเน่า ......... - ขุนไกร บางปะกอก (5) [12 ก.พ. 56 14:40]
 1695.20 ความทรงจำ วันกรุงเทพฯเป็นทะเลเพลิง - คนกทม. (8) [12 ก.พ. 56 11:17]
 1686.บันทึกไว้ว่าเคยพูด.... - รักประเทศไทย.......(=..=) (9) [7 ก.พ. 56 21:24]
 1684.ข้าราชการ รร.สธ.ทบ.ร่วมต่อต้านการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ - ข้าราชการ รร.สธ.ทบ. (26) [6 ก.พ. 56 15:04]
 1682.เลิกแถได้แล้วเรื่องแดงเผาบ้านเผาเมือง ยอมรับเถอะเปี๊ยกเอ้ย - พวกเผาบ้านเผาเมือง (26) [5 ก.พ. 56 20:59]
 1681.คุยรื่องสถานีตำรวจ - น้องเมย์ (22) [3 ก.พ. 56 20:34]
 1680.คนที่บอกว่า ปราสาทพระวิหารไม่ใช่ของเขมร มีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงครับ - สลิ่มศักดิ์ (18) [3 ก.พ. 56 7:41]
 1678....... 50 คำถาม - ตอบ เรื่องปราสาทพระวิหาร และ มรดกโลก .... - ขุนไกร บางปะกอก (39) [1 ก.พ. 56 9:08]
 1673.วาทะที่ชอบใช่....อย่างผิดๆๆ - รักประเทศไทย.......(=..=) (5) [27 ม.ค. 56 21:06]
 1671.ใครน้า อยากทำธุรกิจน้ำมันกับแก๊ส - จอยค่า (15) [25 ม.ค. 56 23:00]
 1670.รัฐมนตรี ต่างประเทศของไทยกับเขมร คนเดียวกันค่า ขี้ข้าทักษิณ - จอย (23) [25 ม.ค. 56 22:55]
 1647.อย่าหลงประเด็น...เฃาพระวิหาร - รักประเทศไทย.......(=..=) (9) [4 ม.ค. 56 21:49]
 1644.ชนชั้นที่ไม่เท่ากัน......ยิ่งลัก - รักประเทศไทย.......(=..=) (7) [1 ม.ค. 56 20:51]
 1643.ปีใหม่แล้วคงอดกลับบ้านเหมือนเคย ถามว่าใครห้ามกลับเหรอ - สันต์ (9) [31 ธ.ค. 55 12:08]
 1640.25 ธค.55 - 1 มค.56 รายการออกอากาศเป็นเทปนะครับ เนื่องจากสถานีปิดปรับปรุงระบบ - ทีมรายการพูดแทนฯ (3) [26 ธ.ค. 55 13:04]
 1636.โลกล้อมประณามทักษิณ จะบินกลัีบก็ยาก จะหาแหล่งโกงถิ่นอื่น ก็สุดแสนลำ *** - รู้ตัวหรือเปล่า (15) [22 ธ.ค. 55 16:38]
 1635.อยากให้ทีมงาน ลบ ความคิดเห็นที่เป็น คำหยาบให้หมดค่ะ - มณีจันทร์ (5) [21 ธ.ค. 55 21:49]
 1632.นโยบายที่2....รถคันแรก.....เริดซะไมมี - รักประเทศไทย.......(=..=) (8) [20 ธ.ค. 55]
 1631.ประชามติ....จริงหรือเท็จ - รักประเทศไทย.......(=..=) (14) [19 ธ.ค. 55 23:40]
 1624.นโยบายเริ่มเห็นผลแล้ว........แท็ปเล็ด - รักประเทศไทย.......(=..=) (14) [16 ธ.ค. 55 16:18]
 1605.ระวังประเทศไทย.....ปองดองจริงหรือ - รักประเทศไทย.......(=..=) (11) [8 ธ.ค. 55 19:35]
 1603.แค่คิดสาดกาแฟมันไม่ผิดหรอกผึ้งเอ๊ยแต่ที่ผิดคือผึ้งเสือกเปิดเผยความลับของผู้โดยสาร - ม๊อบคนดี (20) [7 ธ.ค. 55 10:29]
 1602.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน - ทีมรายการพูดแทนฯ (7) [5 ธ.ค. 55 22:37]
 1597.เทิดไท้องค์ราชันย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ. - เรารักในหลวง (2) [3 ธ.ค. 55 16:29]
 1593.ผมรักคุณจัง"air " - . (14) [1 ธ.ค. 55 11:54]
 1587.แยกส่วนแดง...นปช. - รักประเทศไทย (10) [28 พ.ย. 55 22:01]
 1586.ใครแน่คือแกนนำตัวจริงที่จะล้มรัฐบาล - คนตรง (15) [27 พ.ย. 55 19:28]
 1583.เสธ.อ้าย - สักวันลิ่มจะเข้าจั้ย (20) [24 พ.ย. 55 18:26]
 1579.รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทำร้ายประชาชน - เกลียดยิ่งลักษณ์ (15) [24 พ.ย. 55 10:55]
 1549.กฎ กติกา ในการโพสต์ข้อความและแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดแห่งนี้ครับ - ทีมรายการพูดแทนฯ (0) [13 พ.ย. 55 11:20]
 1547.ประเทศลาวเขาไป 4 G แล้ว - ทีมงานข้างนอกไม่เกี่ยวเจ้าภาพ (34) [6 พ.ย. 55 20:39]
 1546.มันไม่มีใครมองเห็นความชั่วของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ตัวเองชอบเลย - พวกเผาบ้านเผาเมือง (16) [6 พ.ย. 55 13:57]
 1541.จะมีวันที่นักการเมืองเลวๆ หมดไปจากประเทศไทยมั้ยคะ - ช่อชบา (8) [3 พ.ย. 55 23:27]
 1539.ฃอแสดงความยินดีที่ประเทศไทยมีครม.ใหม่ - รักประเทศไทยมากกว่า..คุณ (3) [3 พ.ย. 55 2:26]
 1533.รายชื่อผู้ที่่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ ประจำสัปดาห์ 22 ตค.- 26 ตค.55 - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [30 ต.ค. 55 19:57]
 1532.ประชาชนก็คือ....กระบือ - รักประเทศไทย.......(=..=) (10) [30 ต.ค. 55]
 1521.อาลัยส่งท้ายฤดู...... - รักประเทศไทย.......(=..=) (4) [25 ต.ค. 55]
 1517.พรรคแบบนี้มีที่ไหนในโลก... - รักประเทศไทย.......(=..=) (22) [13 ต.ค. 55]
 1516.อยาก..โสมหน้าน่า.....น่าสงสาร - รักประเทศไทย.......(=..=) (4) [11 ต.ค. 55 22:19]
 1515.ดูน่ากลัวจริงๆที่ท่านผว.กทม.มีคนลากกระสอบทราย - เชื่อหรือไม่ (10) [8 ต.ค. 55 19:28]
 1514.แบบนี้ซิถึงเรียกว่าทำเพื่อประเทศ......จำไว้ - รัก..นะ..ประเทศไทย (4) [4 ต.ค. 55 20:03]
 1513.ภาษี...กรู - รักประเทศไทย.......(=..=) (24) [3 ต.ค. 55 2:28]
 1512.น่ารักอ่ะ - NAVY STYLE (3) [30 ก.ย. 55 7:14]
 1508.เรียนพี่ๆ เพื่อนๆ ครับ ถ้าเจอพวกลิงค์ขายของที่มาโพสต์รบกวนในกระทู้ ช่วยแจ้งลบให้ด้วยครับ - ทีมรายการพูดแทนฯ (0) [24 ก.ย. 55 18:12]
 1507.เปี๊ยกเอ้ย เลิกแถเถอะ - ศักดิ์ ขอนแก่น (16) [24 ก.ย. 55 14:37]
 1506.ทำไมโจรก่อการร้ายทางภาคใต้จึงจับไม่ได้ ???? - ศักดิ์ ขอนแก่น (10) [21 ก.ย. 55 20:07]
 1505.บ้านเมืองคงไม่ดีขึ้นหรอกถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองผิด?... - แม้ว (13) [19 ก.ย. 55 16:13]
 1504...... หนึ่งในสัญญา ..... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (12) [18 ก.ย. 55 8:44]
 1501.น้ำท่วมอีกจนได้!!!!!! จะหลอกลวงชาวบ้านไปถึงไหน ????? - ศักดิ์ ขอนแก่น (15) [16 ก.ย. 55 20:01]
 1500.บ้านเมืองจะดีขึ้นถ้าทุกฝ่ายหันหน้าช่วยเหลือกัน - โหย (6) [15 ก.ย. 55 20:06]
 1494.ธูปกระจ่าง.... - รักประเทศไทย.......(=..=) (8) [5 ก.ย. 55 1:36]
 1493.ทำไมต้องเสีย 30 บาทด้วยวะ - ศักดิ์ ขอนแก่น (11) [2 ก.ย. 55 20:20]
 1492.บ้านเมืองจะล้มสลายไหมเนี่ยเพราะคนไทยเราขัดแย้งกัน - เพื่อนเก่า (3) [2 ก.ย. 55 19:49]
 1491.คนที่รักประชาธิปไตย และไม่ใช่เสื้อแดง มีหลายล้านคนในประเทศไทย - อย่าโง่ (4) [2 ก.ย. 55 11:40]
 1489.เมื่อปลอด..ประสบ..อยากอวดการใช่เงิน3แสนล้าน - รักประเทศไทย.......(=..=) (22) [1 ก.ย. 55 15:02]
 1487.ไอ้คนที่ชักชวนคนมาตายโดยการชุมนุน?... - แม้ว (21) [31 ส.ค. 55 18:15]
 1486.จำนวนคนที่ตายก่อนหน้าวันที่ 10 เมษายน 2553 มันเป็นเป็นฝีมือของใคร ??? - ศักดิ์ ขอนแก่น (24) [31 ส.ค. 55 16:20]
 1482.เมื่อรัฐหลอกจำนำฃ้าว...ดีที่สุด - รักประเทศไทย.......(=..=) (8) [29 ส.ค. 55 21:43]
 1481.ใครเคยฟังรายการวิทยุรายการ " จิ๊กโก๋ยามบ่าย " บ้าง ????? - ศักดิ์ ขอนแก่น (16) [29 ส.ค. 55 20:05]
 1480.ทำไมคนเสื้อแดงจึงแย่งชิงอาวุธปืนมาจากทหารได้ ????? - ศักดิ์ ขอนแก่น (5) [29 ส.ค. 55 19:58]
 1475.ความชั่ว...\\ลูก/.....ชั่ว.....\\หลาน/..ที่เลือกพรรคทักษิณ..ยิ่งเละเป็นนางยก - รักประเทศไทย.......(=..=) (15) [23 ส.ค. 55 1:25]
 1471.เอาเงินภาษีเป็นหมื่นๆล้านไปทุ่มกับโครงการรถคันแรก - ศักดิ์ ขอนแก่น (14) [16 ส.ค. 55 23:58]
 1470.ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท หากทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี - ศักดิ์ ขอนแก่น (8) [16 ส.ค. 55 23:31]
 1469.ทำไมทำลายประเทศขนาดนี้.....ตระกุลชิน - รักประเทศไทย.......(=..=) (6) [16 ส.ค. 55 22:11]
 1468.สไนเปอร์มีจริงล้าน% - ศักดิ์ ขอนแก่น (10) [15 ส.ค. 55 15:36]
 1465.นโยบายจำนำข้าว นำพาประเทศสู่หายนะ - ช่อชบา (29) [14 ส.ค. 55 22:48]
 1463.แชร์ประสบการณ์ วันแม่ (12 สิงหา 55) - deena (16) [14 ส.ค. 55 9:43]
 1456.16 นโยบายรัฐบาล ล้มเหลวไม่เป็นท่า น่าอดสูใจ - มานะ (14) [8 ส.ค. 55 14:34]
 1455.ร้องไห้หาป๊าแกหรือ.หรือแกตะโกนหาป๊า.เจ็บช้ำจนน้ำตาคลอนอนคุกให้สบายแล้วกัน.!!! - แมว (9) [8 ส.ค. 55 8:59]
 1443.ระเบิดลง ตู้ม ยังเจือกร้องเพลง นายกใจดำ - ตุ้มบางพลี (16) [2 ส.ค. 55 15:29]
 1441.หยุดปรองดองจอมปลอม ล้างผิดคนโกงกันครับ - มานะ (22) [31 ก.ค. 55 14:07]
 1439.มีใครตอบได้มั่ง^^^ แก้รัฐธรรมนูญ(ฉีก)ประเทศและประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหน ???? - ศักดิ์ ขอนแก่น (5) [31 ก.ค. 55]
 1438.แก้รัฐธรรมนูญ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ตรงไหน ???? - ศักดิ์ ขอนแก่น (33) [30 ก.ค. 55 15:25]
 1437.ร่างพรบ.ปรองดอง ปรองดองหรือแตกแยก ปรองดองหรือเพื่อให้ใครได้ประโยชน์ - ศักดิ์ ขอนแก่น (22) [30 ก.ค. 55 14:50]
 1436....... เร่เข้ามา เร่เข้ามา เอ๊าเร่เข้่ามา ...... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (42) [30 ก.ค. 55 8:06]
 1431.อยากร้องไห้ให้ทหารใต้ - ฒ. (25) [28 ก.ค. 55 12:36]
 1424....... มาเ๊๊ร๊วพี่น้องมาดูความสตอเบอร์แหลกัน ...... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (14) [26 ก.ค. 55 13:03]
 1423.รำคาญกระทู้ พวกขี้ข้าทักษิณ - แฟนรายการ (24) [26 ก.ค. 55 9:04]
 1418.เป็ดเหลิม ขยันทำงานหน่อยเว๊ย - เฮียอ๋า (5) [23 ก.ค. 55 14:15]
 1416....... กรรมกำหนด ..... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (24) [22 ก.ค. 55 10:44]
 1414...... ยิ่งลักษณ์ นายกของโผ้ม ..... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (24) [18 ก.ค. 55 19:50]
 1411.เมื่อ..ธรรมศาต์หมดปัญญา - ^...^ 55555 (7) [16 ก.ค. 55 23:38]
 1410.รัฐธรรมนูญ50มีตรงไหนบ้างทึ่ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้?? ช่วยอธิบายหน่อยทั่นขุนไกร - ศักดิ์ ขอนแก่น (58) [16 ก.ค. 55 14:25]
 1401.เมื่อเสื้อแดงขู่บังคับใช่ศาลเตี้ย - ^...^ 55555 (9) [12 ก.ค. 55 22:42]
 1400.เสื้อแดงไปเยอะๆๆนะ - ^...^55555 (14) [12 ก.ค. 55 17:02]
 1398.รายชื่อผู้ที่่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ ประจำสัปดาห์ 2 กค.-6 กค.55 - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [11 ก.ค. 55 10:43]
 1395.วันนี้ ฟังบางสายโฟนอินว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองแล้วกลัวจัง - เมย์ (23) [6 ก.ค. 55 17:32]
 1389.ตกลงแก้รัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ครับ - สันต์ (12) [2 ก.ค. 55 22:15]
 1386.แก้รัฐธรรนูญไม่ผิด แต่ล้มรัฐธรรนูญทั้งฉบับผิด - ชาวกรุง (10) [22 มิ.ย. 55 22:09]
 1382.หรือ.....มีใครจะเถียง - รักประเทศไทย (10) [15 มิ.ย. 55 2:02]
 1380.เสื้อแดงอยากผูกคอตาย - รักประเทศไทย (17) [7 มิ.ย. 55 21:27]
 1375.ไม่เอา..ปฎิวัด....เผด็จการ - รักประเทศไทย (7) [1 มิ.ย. 55 23:38]
 1369.สงสาร....ประเทศไม่มีนายกรัฐมนตรี - รักประเทศไทย (11) [31 พ.ค. 55 1:03]
 1368.ต้องจ่ายทุกครั้งหรือเปล่า........เนี่ย - รัก..นะ..ประเทศไทย (40) [27 พ.ค. 55 2:58]
 1366.เมื่อทักษิณ....เปี่ยนไป๊ - รักประเทศไทย (4) [24 พ.ค. 55 21:47]
 1363.เมื่อพรรค....เสื้อแดง...ล้มเจ้า....ไม่ต้องสงสัย - รักประเทศไทย (27) [17 พ.ค. 55 23:22]
 1362.เบื่อมาก เบื่อที่สุด - มิ้นท์ (3) [14 พ.ค. 55 22:22]
 1353.พรรคราคาถูก - ตุ้มฉลามน้ำตื้น (2) [10 พ.ค. 55 10:48]
 1352.โถเผาบ้านเผาเมือง - ตุ้มทะเลน้ำลึก (2) [10 พ.ค. 55 10:45]
 1351.ยิ้มกันวันละนิดนะ - เพื่อนเก่า (6) [8 พ.ค. 55 8:48]
 1348.มาทาย...กันดีกว่า - รัก..นะ..ประเทศไทย (7) [2 พ.ค. 55 22:21]
 1346.เมื่อเสื้อแดง.....สมใจนึก..กิกิ - รักประเทศไทยจริงๆๆ (8) [27 เม.ย. 55 21:05]
 1345.ผลงานอะไรเข้าเป้าบ้างนะ รัฐบาลชุดนี้ - ช่อชบา (3) [22 เม.ย. 55]
 1343.เผาไทยหาเสียงไม่สนใจหรอกว่าจะทำให้ประเทศฉิบหาย ขอเพียงชนะเป็นพอ - ศักดิ์ ขอนแก่น (2) [20 เม.ย. 55 16:12]
 1342.เสื้อแดงโดนทักกี๊....หลอกสนิด...ศิษย์ส่ายหน้า - รักประเทศไทยจริงๆๆ (13) [20 เม.ย. 55]
 1337.ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สู่สวรรคาลัยค่ะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [9 เม.ย. 55 10:34]
 1329.รัฐบาล...ปลวก - รักประเทศไทยจริงๆๆ (12) [29 มี.ค. 55 23:42]
 1325.พลเอกสนธิ จะปรองดอง ถามญาติทหารที่เสียชีวิตแล้วหรือยัง - สันต์ (10) [27 มี.ค. 55]
 1315.ส่งความคิดถึงให้แฟนรายการ ที่เคยร่วมโทรเข้าไปแสดงความคิดเห็น ชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (0) [20 มี.ค. 55 10:20]
 1310.ยังไงก็ชอบ คุณอภิสิทธิ์มากกว่า ยิ่งลักษณ์ค่ะ - แจง (18) [17 มี.ค. 55 10:37]
 1306.ไม่รักกันแล้วเหรอ - ช่อชบา (10) [16 มี.ค. 55 20:07]
 1303.เลือกสีแดง แพงทุกอย่าง ขนาดแท็กซี่ยังขึ้นราคาเลยเพื่อนๆ - แหวน (17) [11 มี.ค. 55 20:32]
 1302.7 เดือนแล้วไม่เห็นรัฐบาลชุดนี้ จะมีผลงานชัดเจนอะไรเลย - ประพน (11) [11 มี.ค. 55 12:14]
 1301.แนวคิด พันธมิตรเรื่อง ปฏิรูปประเทศ น่าสนใจนะครับ เราพอใจประเทศไทยตอนนี้แล้วหรือครับ - ประพน (14) [10 มี.ค. 55 22:55]
 1296.พันธมิตร หาดใหญ่มาร่วมชุมนุมที่ กทม.แล้วจ้าพี่น้อง - มณีจันทร์ (18) [9 มี.ค. 55 23:27]
 1293.กฎ กติกา มารยาท การแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดรายการพูดแทนราษฎรค่ะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (15) [9 มี.ค. 55 9:54]
 1288.ประมวลกฏหมายมาตรา 112 - ศักดิ์ ขอนแก่น (4) [6 มี.ค. 55 20:46]
 1286.ค่าเช่าแผง จตุจักร - เหลือง ระยอง (175) [6 มี.ค. 55 6:08]
 1284.จะแก้หรือจะฉีกรัฐธรรมนูญกันแน่ - ศักดิ์ ขอนแก่น (50) [5 มี.ค. 55 14:57]
 1283.ประชานิยมของรัดทะบานทำได้ไม่ได้ - ศักดิ์ ขอนแก่น (9) [5 มี.ค. 55 14:19]
 1278.ปชป. สลิ่ม. สยามสามัคคี.พันธมิตร!!!!!!! - ตุ้ม ฉลามน้ำตื้น (5) [3 มี.ค. 55 21:46]
 1276.คนเลือกรัฐบาลที่ไม่ใช่เสิ้อแดง ผมว่ามีมากกว่าคนเสื้อแดง ยุบพวกเสื้อแดงทิ้งเถอะครับ - มาร์ท (8) [1 มี.ค. 55 21:52]
 1267.นช.สนธิ โกงธนาคาร พันกว่าล้าน ทำไมถึงชื่นชมว่าเป็นคนดีละครับ... - เหลือง ระยอง (11) [29 ก.พ. 55 9:14]
 1266.สนธิยืดอก ถูกศาลตัดสินจำคุก บอกคนไทยทุกคนต้องเคารพกระบวนการยุติธรรมของไทยค่ะ - เกษริน (14) [28 ก.พ. 55 22:22]
 1265."พรรคเผาไทย" ได้เป็นรัดทะบาน คนไทยและคนเสื้อแดงทั้งประเทศได้อะไร?? - ศักดิ์ ขอนแก่น (23) [28 ก.พ. 55 20:36]
 1262.ทำไม ส.ส.พรรคเพื่อไทย ต้องกินเหล้า เมา ระหว่างประชุมสภาด้วย จริยธรรมสะกดเป็นไหม - ช่อชบา (5) [27 ก.พ. 55 23:01]
 1258.รังสิมา......โ.ค.ต.ร...แน่เลย - รักประเทศไทยจริงๆๆ (20) [25 ก.พ. 55 19:55]
 1254..... ข่าวที่เป็นมงคลของชาวไทย .... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (8) [23 ก.พ. 55 9:19]
 1248.ไม่สนับสนุน ให้แก้ ม.112 ค่ะ...7 ข้อของนิติราษฎร์ จุดเริ่มต้นของการทำลายและทำร้ายสถาบัน - มณีจันทร์ (108) [21 ก.พ. 55 23:36]
 1247..... รังซีม่าจะฟ้องแล้วจ้า .... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (13) [21 ก.พ. 55 19:33]
 1246..... ภูกระดึง ควรสร้างกระเช้าหรือเปล่า .... - . (14) [21 ก.พ. 55 9:15]
 1243.พี่ๆค่ะ เรื่องนายกที่โรงแรม โฟร์ซีซั่น นี่มันยังไงคะ - ก้อย (76) [18 ก.พ. 55 23:32]
 1240..... ขอให้ตรูได้ด่าได้ประจาน .... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (8) [18 ก.พ. 55 8:48]
 1233.ใครมีภาพตอน เจ้ รังสิมาพูดในสภาบ้างค่ะ ส่งมาดูหน่อยอยากดูแบบเต็มๆค่ะ - พีเค (44) [16 ก.พ. 55 19:06]
 1231.ทำไมรัดทะบานไม่ถ่ายทอดสดทางช่อง 11 - ศักดิ์ ขอนแก่น (14) [15 ก.พ. 55 22:20]
 1230.มันไม่ใช่แก้ไข แต่มันกำลังจะล้มรัฐธรรมนูญ - ศักดิ์ ขอนแก่น (36) [15 ก.พ. 55 20:37]
 1229..... แม่ปูทัวร์นกขมิ้น .... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (22) [15 ก.พ. 55 19:36]
 1228.มีระเบิดอีกแล้วค่า พี่ๆ ฝีมือใครอะ - ก้อย กทม. (38) [14 ก.พ. 55 22:42]
 1227.จะกระชากค่าครองชีพ ตกลงกระชากไปถึงไหนแล้ว - ศักดิ์ ขอนแก่น (44) [14 ก.พ. 55 20:57]
 1225..... นี่แหละ ปชป.ของแท้ ..... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (38) [12 ก.พ. 55 13:21]
 1221...... ชักดิ้นชักงอ ..... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (74) [11 ก.พ. 55 8:36]
 1216.เมื่อเสื้อแดง...อยากเป็นอำมาตย์ - รักประเทศไทยจริงๆๆ (8) [10 ก.พ. 55 1:23]
 1214.หากคุณไม่ชอบกฏระเบียบของโรงเรียนคุณควรทำเช่นไร - ศักดิ์ ขอนแก่น (27) [9 ก.พ. 55 20:58]
 1210.เรื่องบางเรื่องมันก็คิดต่างกันไม่ได้ - ศักดิ์ ขอนแก่น (5) [8 ก.พ. 55 15:00]
 1207.ไม่เห็นมีใครหน้าไหนตอบได้เลยโว้ย ว่า.112เขาใช้เป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายตรงข้ามได้อย่างไร - ศักดิ์ ขอนแก่น (17) [7 ก.พ. 55 20:27]
 1206.ผบ.ทบ.ลั่นทุกฝ่ายหยุดเคลื่อนไหว ม.112 ย้อนถามคนด่าพ่อ-แม่ของท่านจะรับได้หรือไม่ - ขอแจมหน่อย (3) [7 ก.พ. 55 17:56]
 1205.112..ล้มเจ้าอย่างไร...... - รักประเทศไทยจริงๆๆ (22) [7 ก.พ. 55 2:32]
 1204.ขอให้กำลังใจ ดร.สุเมธ และ อาจารย์ ปราโมย์ ไม้กลัด ท่านคือคนเก่งเชี่ยวชาญแก้ปัญหาน้ำ อย่างแท้จริง - ช่อชบา (24) [6 ก.พ. 55 22:44]
 1203.พวกอยากแก้ ม.112 เตรียมตัวให้ดี เหลิม จัดสันติบาล เฝ้าพวกแกแล้ว - ชูโว๊ย (15) [6 ก.พ. 55 22:31]
 1190..... ประเด็นที่คณะนิติราษฎร์จะแก้ ม.112 .... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (11) [2 ก.พ. 55 15:08]
 1189.ถ้าไม่มีใครทำผิด 112ก็อยู่เฉยๆครับ - แดง ขอนแก่น (8) [2 ก.พ. 55 14:53]
 1186.รายการพูดแทนราษฎร ขอเรียนชี้แจงว่า ความคิดเห็นแต่ละคำตอบที่ตอบในห้องนี้ รายการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง - ทีมรายการพูดแทนฯ (เจ้าบ้าน ) (23) [2 ก.พ. 55 11:35]
 1178.มันก็คือพวกเดียวกันนั่นแระ - แดง ขอนแก่น (8) [30 ม.ค. 55 14:45]
 1172.นโยบายที่หาเสียง มันเป็นนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานที่ทำไม่ได้จริง - แดง ขอนแก่น (8) [28 ม.ค. 55 23:49]
 1159.แผนกินรวบประเทศไทย - แดง ขอนแก่น (8) [23 ม.ค. 55 22:40]
 1152..... พระที่ผมรู้จักและนับถือที่หุบเขาป่าเมืองกาญ ..... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (82) [19 ม.ค. 55 12:53]
 1145.ใครเอ่ย ?? บอกจะกระชากค่าครองชีพให้ลงมา - แดง ขอนแก่น (21) [17 ม.ค. 55 14:15]
 1132.ไม่มีทางได้เงิน7ล้านหรอกครับ - รักประเทศไทยจริงๆๆ (25) [13 ม.ค. 55 1:46]
 1129.ประเทศไทยคนชั่วมีอภิสิทธิ์ชนเหนือคนอื่น - แดง ขอนแก่น (10) [12 ม.ค. 55 13:58]
 1125.ขึ้นค่าก๊าซธรรมชาติ มันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือป่าว - แดง ขอนแก่น (34) [10 ม.ค. 55 21:33]
 1121.พี่ๆ เพื่อนๆ ขาประจำห้องนี้ เรียนเชิญที่กระทู้ 669 ครับ มีความคิดหลากหลายดีครับ - ตั้ม (65) [10 ม.ค. 55 9:50]
 1118.ตั้งฉายารัฐบาลชุดนี้... - รักประเทศไทยจริงๆๆ (29) [7 ม.ค. 55 16:29]
 1115.ทำไมจึงคิดว่า รัฐธรรมนูญที่มาจากนักการเมืองจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ดี - แดง ขอนแก่น (37) [6 ม.ค. 55 7:06]
 1114.แปลกไหมน้ำทำไมท่วม............. - รักประเทศไทยจริงๆๆ (17) [5 ม.ค. 55 22:44]
 1113.ไม่ยอมให้ทหารปฏิวัติ - แดง ขอนแก่น (17) [5 ม.ค. 55 21:23]
 1110...... รัฐธรรมนูญในสายตาอดีตผู้พิพากษาศาลยุติธรรม .... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (18) [4 ม.ค. 55 12:30]
 1107..... เพื่อนรักต่างวัยภาค 2 .... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (10) [1 ม.ค. 55 15:59]
 1090.ว่างๆ - แวะมาบ้างนะ (6) [26 ธ.ค. 54 20:38]
 1070.เอาความหมายและพระนามเต็มของในหลวง มาฝาก - เหลือง ระยอง (9) [6 ธ.ค. 54 6:01]
 1069.ขอสดุดีพระปรีชาของในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญครบพระชนมายุครบ 7 รอบ - คนต่างจังหวัด (4) [5 ธ.ค. 54 19:29]
 1067.เรื่องของอากง ละครน้ำเน่าแนวดราม่า - แดง ขอนแก่น (6) [4 ธ.ค. 54 22:50]
 1065.เพื่อวันพ่อของเรา 5 ธ.ค. - บูชาเหนือหัว (12) [4 ธ.ค. 54 20:10]
 1043.ความรักของพ่อ.......5ธันวา - รักประเทศไทยจริงๆๆ (2) [24 พ.ย. 54 1:49]
 1035.ความเหมือนที่แตกต่าง - ฮากันเข้าไป 55555+ (7) [22 พ.ย. 54 15:28]
 1034.....ฤา จะหยุด??? - ลูกปลาน้อย (5) [22 พ.ย. 54 7:18]
 1033.ให้กำลังใจชาวนนทบุรี และหลังกระสอบทราย และบิ๊กแบ๊ก - พีเค (7) [21 พ.ย. 54 20:46]
 1018.คนเมืองไทยคิดอะไรอยู่ - คนต่างจังหวัด (24) [17 พ.ย. 54 19:57]
 998.ความบัตรซบของคนบ้างกลุ่ม...ในประเทศไทย - รักแท้คือการหลอกลวง (4) [10 พ.ย. 54 22:30]
 997.อยากได้รูปอะไรก็ได้แบบขำขำค่ะ ใครมีสงเคราะห์หน่อยค่ะ ดูแล้วหายเครียดจ้า - พีเค (10) [10 พ.ย. 54 18:48]
 994.คำยอดฮิตประจำ พศ.2554 - แดง ขอนแก่น (5) [9 พ.ย. 54 23:47]
 989.ตัวเองทำเลว แต่ก็ไปอ้างว่าคนอื่นเลวกว่า - แดง ขอนแก่น (9) [9 พ.ย. 54 14:50]
 988.มาเเก้เครียดกันนิดนึงนะ - ฮิ้ว.ว.ว.ว.ว.ว. (1) [9 พ.ย. 54 14:37]
 987.โปรเเกรมหยุดยาว.....ของชาว กทม. - ฮิ้ว.ว.ว.ว.ว.ว. (2) [9 พ.ย. 54 10:24]
 984.หากรู้ตัวว่าไม่มีความสามารถพอ ควรถอยไปซะ - แดง ขอนแก่น (10) [8 พ.ย. 54 23:01]
 982.กลัวคำว่า"เอาอยู่ค่ะ"และ"ไม่ท้อค่ะ สู้ต่อ" - หกคะเมน ตีลังกา (6) [8 พ.ย. 54 14:14]
 977.ถ้าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ ตอนนี้ ต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่านี้แน่นอนค่ะ - มาดา (13) [7 พ.ย. 54 9:15]
 971.... รวมกระทู้ชื่นชม และ ให้กำลังใจนายกยิ่งลักษณ์ ... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (42) [4 พ.ย. 54 21:36]
 968.พวกนักการเมืองนี่มันพูดเก่งนะ ที่มันพูดแล้วทำให้คนเชื่อมันได้ - แดง ขอนแก่น (3) [3 พ.ย. 54 22:58]
 961.เอาเรื่อ Eco board ลำละ 900 บาทมาแนะนําครับ... - เหลือง ระยอง (12) [1 พ.ย. 54 14:45]
 954.ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นรัฐบาลอยู่ และแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบนี้ พวกแดงคงด่าน่าดูเลยนะ - แดง ขอนแก่น (6) [31 ต.ค. 54 7:15]
 948.ใจเย็นๆกันค่ะ เริ่มเป็นพันทิพย์แล้ว - พีเค (8) [29 ต.ค. 54 21:36]
 947..... ชิงชัง .... - . (7) [29 ต.ค. 54 7:45]
 943.เมื่อยิ่งรักษ์....ปักตะไคร้ - รักประเทศไทยจริงๆๆ (16) [28 ต.ค. 54 23:59]
 942.ถ้าปัจจุบันพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นรัฐบาลอยู่ แก้ปัญหาน้ำท่วมเหมือนที่เพื่อไทยทำอยู่เวลานี้ เสื้อแดงจะว่าอย่างไร - แดง ขอนแก่น (8) [28 ต.ค. 54 14:30]
 939.คิดยังไงกับการบรรเทานํ้าท่วม ที่TEAM GROUP เสมอ - เหลือง ระยอง (9) [28 ต.ค. 54 5:33]
 938.รับผิดชอบไหม....... - รักประเทศไทยจริงๆๆ (12) [27 ต.ค. 54 22:27]
 937..... กรมชลประทาน และ กทม. ปีหน้าอย่าทำอย่างนี้อีก .... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (7) [27 ต.ค. 54 22:20]
 936.ระหว่างนักการเมืองและทหารใครเลวกว่ากัน ?? - แดง ขอนแก่น (10) [27 ต.ค. 54 13:38]
 932.เพิ่มภาพเพื่อความรู้ขึ้นอีก..และ ไม่บอก - รักนะ (18) [27 ต.ค. 54 5:15]
 931.เพิ่มภาพเพื่อความรู้ขึ้นอีก..และ - รักประเทศไทยจริงๆๆ (18) [27 ต.ค. 54 1:30]
 923.ของบริจาค เอามาติดป้ายชื่อตัวเอง แบบนี้สมควรหรือ - เนย (10) [24 ต.ค. 54 21:29]
 918...... มีข่าวดีมาบอก ..... - ขุนไกร บางปะกอก 111 (8) [23 ต.ค. 54 19:46]
 893.รายชื่อผู้ที่่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ ประจำสัปดาห์ 3 ตค..-7 ตค.54 - ทีมรายการพูดแทนฯ (2) [13 ต.ค. 54 18:12]
 891.ความเห็นของสมาชิกใหม่ - พีเค (2) [11 ต.ค. 54 15:05]
 886.วิธีป้องกันนํ้าท่วม แบบคนกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ฯลฯ - เหลือง ระยอง (14) [7 ต.ค. 54 15:46]
 877.อยากให้ขุดเจ้าพระยา 2 เร็วๆ ค่ะ - จอย ศรีราชา (3) [2 ต.ค. 54 10:26]
 871.เรือขวด จากของเหลือใช้ - เหลือง ระยอง (8) [27 ก.ย. 54 6:03]
 867.คนกทม.อยากขึ้นรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายจริงหรือไม่ - คนต่างจังหวัด (11) [22 ก.ย. 54 15:53]
 866.ประเทศประชาธิปไตย ใหญ่ที่สุดในโลก.. ....!!!!!!!! - อย่านะ (2) [21 ก.ย. 54 10:15]
 856.คุณสมบัติของวัยรุ่นไทยยุคนี้ - ฮิ้วววววววววววว (8) [14 ก.ย. 54 11:11]
 855.ชอบที่รัฐบาลประกาศ นโยบายปราบยาเสพติด แต่สงสัยว่า จะไม่มีฆ่าตัดตอนจริงเหรอคะ - ปุ้ม ลาดพร้าว (11) [13 ก.ย. 54 9:25]
 854.เจ้าของสินค้า อ้างว่า ลดราคาน้ำมันไม่ได้ลดถาวร เลยไม่ยอมลดราคาสินค้า รัฐบาลว่าไง - เฮียอ๋า (4) [12 ก.ย. 54 14:08]
 848.จับเเล้ว..........!!!!!!!! - สมควรเเล้ว...........นะคับ (5) [8 ก.ย. 54 8:34]
 845.ขบวนการคุกคามสื่อ - ประชาชน (13) [2 ก.ย. 54 21:43]
 844.นโยบายโกหกประชาชน - ประชาชน (8) [2 ก.ย. 54 14:57]
 835.ทำไมตุลาการต้องเกษียณอายุราชการอายุ 70 ปี - wilert_66@hotmail.com (3) [20 ส.ค. 54 9:27]
 825.เหลิมบอก ไม่ขอรับตำแหน่ง รมต ถ้าลูกมันแพ้ - สวด..ยอด (9) [11 ส.ค. 54 11:46]
 801.พันธมิตรด่า ประชาธิปัตย์ทุกวัน เพราะต้องการคะแนนเสียงของประชาธิปัตย์ใช่ม้ยครับ - เขมศักดิ์ (2) [31 ก.ค. 54 17:33]
 797.ขู่ กกต. - เออ.....คับ (6) [29 ก.ค. 54 8:46]
 793.ถ้านายกอภิสิทธิ์ ยอมยุบสภา เลือกตั้ง ตั้งแต่ตอนนั้น ก็คงไม่มีใครตายนะครับ ทำไมไม่ยุบครับ - เคน เมืองทอง (1) [27 ก.ค. 54 21:31]
 791.ไปเจอมาเลยเอามาให้อ่านกัน "หนังสือเปิดผนึกถึง นายชูวิทย์ " - เหลือง ระยอง (2) [27 ก.ค. 54 9:21]
 785.ฮ.ลำที่ 3 ที่ตก ฟ้าไม่ได้ปิดนะครับ ทำไมถึงตกอะ - หนุ่มครับ (26) [24 ก.ค. 54 20:28]
 743.สภาอุตฯ ไม่เห็นด้วย เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 300 รัฐบาลจะเจ๊งเพราะเรื่องนี้มั้ยคะ - ก้อย (19) [12 ก.ค. 54 17:53]
 736.เตือนภัย ๆ ๆ ระวังพวกมิจฉาชีพ - หวังดี ครับ (16) [10 ก.ค. 54 11:55]
 731.IMF...ตั้งมาให้โดนด่า 5555+ - เก่งจังแต่โง่..จริงๆด้วย (12) [8 ก.ค. 54 12:49]
 726.วันนี้ดูรายการ อยากรู้จังว่า สุดท้าย นายกฯและรัฐบาลใหม่จะกล้าจับทหารติดคุก ข้อหายิงประชาชนมั้ย - เมย์ (37) [5 ก.ค. 54 19:40]
 725.ทำไมการเก็บ *** บบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ในกทม.กับต่างจังหวัดจึงกัน........ - เหลือง ระยอง (12) [5 ก.ค. 54 11:47]
 718.ท่านที่ไม่อยากเลือกใคร และไม่อยากสร้างความสะใจให้ใคร - เหลือง ระยอง (6) [2 ก.ค. 54 6:04]
 717.ก่อน....จะถึง......จะวัน.....จะสิ้น.......จะประเทศไทย - i love ประเทศไทย fbi@hot... (10) [2 ก.ค. 54 1:42]
 716.ฝนตก ปราศรัยทิ้งทวนเละเป็ดกันหมดเลย 555 - เบื่อนักการเมืองไทย (7) [1 ก.ค. 54 22:15]
 713.ชาวโหวตโน ห้องนี้ไม่ได้หายไปไหน แต่เบื่อพวกเสื้อแดงว่ะ - โหวตโนเพื่อขจัดคนโกง (20) [30 มิ.ย. 54 14:10]
 709.กรรมมุนา วัตตะตีโลโก.......ประเทศไทย - รักประเทศไทย fbi@hotmail.com (5) [27 มิ.ย. 54 23:07]
 705.หัวเกรียนกาบัตรนอกคูหา - เหลือง ระยอง (5) [27 มิ.ย. 54 11:10]
 696.ประชาธิปัตย์คิดอะไรอยู่ ไปปราศรัยที่ราชประสงค์ - สุชาดา (20) [20 มิ.ย. 54 23:42]
 691.สิ่งที่หางแดงไม่อยากดู - เปี๊ยก ชลบุรี (9) [15 มิ.ย. 54 12:02]
 689.ส่งความคิดถึง ให้พี่น้องรายการของเราชาวพิษณูโลกค่ะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (0) [14 มิ.ย. 54 2:36]
 685.อย่าถามว่าโหวตโนแล้วได้อะไร ได้สะใจไล่คนชั่ว - เฮียอ๋า (6) [13 มิ.ย. 54 14:15]
 680.หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาระบุ ถูกบังคับให้ร่วมรัฐบาลกับมาร์ค - เหลือง ระยอง (6) [9 มิ.ย. 54 16:50]
 679.ตอนนี้ หนูรู้สึกว่าทุกพรรคขี้โม้หมดเลยค่ะ นโยบายสวยหรูทั้งนั้น เด็กมหาลัยยังรู้ทันเลยว่าทำไม่ได้ - หนูต่าย (15) [8 มิ.ย. 54 21:09]
 675.ระวังการหักหลังอันเจ็บปวด...เสื้อแดง - รักประเทศไทย fbi@hotmail.com (45) [8 มิ.ย. 54 2:10]
 673.ขบวนการล้มเจ้ามีอยู่จริงแน่นอน - แดง ขอนแก่น (8) [7 มิ.ย. 54 14:55]
 672.เขาดูกันตรงไหนว่าใครเป็นไพร่ใครเป็นอำมาตย์ ช่วยอธิบายที่กระทู้นี้หน่อยครับ - แดง ขอนแก่น (49) [7 มิ.ย. 54 14:22]
 668.แปลกไหม...............ทำไม - รักประเทศไทย fbi@hotmail.com (8) [3 มิ.ย. 54 22:32]
 665.พรรคเพื่อไทย ถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่ามาข่มขู่เดินขบวนละกัน คนกรุงเทพฯรำคาญค่ะ - ฉันเกลียดพวกแก (2) [3 มิ.ย. 54 18:50]
 660.ไม่มีสีเสื้อครับ - รักประชาธิปไตย (8) [2 มิ.ย. 54 20:40]
 659.ถ้าพรรคไหนได้เสียงไม่ถึง 251 อย่าเสือกมาสะเออะมาบอกว่าประชาชนอยากให้เป็นรัฐบาล - แดง ขอนแก่น (12) [2 มิ.ย. 54 15:48]
 656.ยิ่งลักษ์ ของจริงเปล่า - รักประเทศไทย fbi@hotmail.com (40) [2 มิ.ย. 54 3:06]
 654.เมื่อไหร่พวกหางแดงมันจะเลิกดื้อตาใสเสียทีวะ - นกน้อยในไร่ส้ม (13) [31 พ.ค. 54 22:56]
 653. .. เจ็บที่ต้องจบ... - แสนรัก (30) [31 พ.ค. 54 17:21]
 645.เราไม่เชื่อโพล เราเชียร์นายกอภิสิทธิ์ค่ะ - กองเชียร์คุณอภิสิทธิ์ค่ะ (22) [28 พ.ค. 54 9:58]
 628.1ปี"พฤษภาเลือด" เปิดบันทึก"คอป." ตีแผ่"ทุ่งสังหาร" ฆ่าหมู่กลางกรุง - \" (19) [22 พ.ค. 54 7:44]
 610.ไทยเป็นตัวปัญหาในอาเซียน - ดาบลิ้ม (4) [15 พ.ค. 54 7:22]
 590.ส่งความคิดถึง ให้พี่น้องรายการของเราชาวขอนแก่นค่ะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [9 พ.ค. 54 23:27]
 584.ถมทะเล ไม่เห็นด้วยเลยมีบทเรียนจาก มาบตาพุต - เหลือง ระยอง (1) [6 พ.ค. 54 13:55]
 573.แก้วสรร ถาม โหวตโน ! : โน..อะไร? - เหลือง ระยอง (8) [2 พ.ค. 54 13:31]
 560.กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจผู้ใช้แรงงาน พอใจนโยบายเพื่อไทย - เหลือง ระยอง (2) [28 เม.ย. 54 13:05]
 559.สายลับเขมรระบุที่ตั้งปืนใหญ่ไทย อยู่บนเวทีพันธมิตรนี่เองครับ - เหลือง ระยอง (6) [28 เม.ย. 54 5:22]
 558.ทหารไทยสู้ๆนะคะ อย่าให้เขมรมันทำเราข้างเดียวนะคะ - น้องฟ้า (2) [27 เม.ย. 54 21:38]
 554.สงสัยมานานแล้วคุณพันธมิตร - เหลือง ระยอง (6) [26 เม.ย. 54 16:06]
 553.ทหารพร้อมรบแต่นายกไม่พร้อม - เปี๊ยกชลบุรี (6) [26 เม.ย. 54 15:29]
 537.วันที่ 10 เมษา 53 ตอนบ่ายไม่มีใครตาย แต่มีคนตายช่วงค่ำ - แดง ขอนแก่น (23) [22 เม.ย. 54 15:00]
 525.เบื่อนักการเมืองหน้าเดิมๆ ต้องโหวตโน - เฮียอ๋า (10) [20 เม.ย. 54 14:05]
 524.Vote No กันเถิดครับพี่น้อง เอาให้นักการเมืองชั่วๆมันไม่มีที่อยู่ - เฮียอ๋า (15) [20 เม.ย. 54 14:03]
 515.... เด็กเกาหลีเก่งจัง ... - เบื้อก นิวส์ (38) [16 เม.ย. 54 11:35]
 503.เจอมาเลยเอามาฝากเพื่อนๆๆแฟนรายการพูดแทนฯ เผื่อมีประโยชน์ในการเดินทางช่วงสงกรานครับ - เหลือง ระยอง (5) [13 เม.ย. 54 6:57]
 496.อะไรคือตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ - แดง ขอนแก่น (11) [10 เม.ย. 54 1:17]
 491.การเมืองไทยหลังการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นเช่นไร ? - แดง ขอนแก่น (8) [9 เม.ย. 54]
 483.ส่งความคิดถึงและแรงใจให้ พี่น้องรายการของเราชาวสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [5 เม.ย. 54 9:01]
 454.คนชั่วสาวไส้คนเลว - เหลือง ระยอง (5) [17 มี.ค. 54 5:03]
 450.อนาถใจตำรวจใต้ต้องลงทุนซื้อเสื้อเกราะเอง ตัวละ 24000 บาท - เหลือง ระยอง (2) [15 มี.ค. 54 11:38]
 436.กรณีเผาเซ็นทรัลเวิลด์ ใครยิงสกัดรถดับเพลิง - เหลือง ระยอง (23) [10 มี.ค. 54 13:11]
 435.หนูสงสารพันธมิตรจังค่ะพี่ๆ ชุมนุมแล้วได้อะไรเนี่ย - อุ้มค่ะ (15) [10 มี.ค. 54 9:54]
 434.... การ์ตูน ... - เบื้อก นิิวส์ (8) [10 มี.ค. 54 8:07]
 430.พันธมิตรจะตั้งสภาประชาชน จะสำเร็จมั้ยครับ - ประพน (1) [8 มี.ค. 54 17:59]
 427.ส่งความคิดถึง พี่น้องรายการของเราชาวเชียงรายค่ะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (0) [7 มี.ค. 54 19:55]
 425.รายชื่อผู้ที่่ได้รับของที่ระลึก จากทางรายการประจำสัปดาห์ 21กพ.-25 กพ.54 ค่ะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (1) [7 มี.ค. 54 19:26]
 424.ประเทศนี้ไม่มีชนชั้น - แดง ขอนแก่น (4) [5 มี.ค. 54 13:27]
 419.ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเสื้อเหลือง ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาอีก 1คดี - เหลือง ระยอง (23) [2 มี.ค. 54 14:37]
 412.ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม - แดง ขอนแก่น (36) [27 ก.พ. 54 14:45]
 399.ส่งความคิดถึง พี่น้องรายการของเรา ชาวนครสวรรค์ ปากน้ำโพค่ะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (0) [22 ก.พ. 54 1:27]
 393.ใครบอกว่าเขมรอยากยกเลิด MOU43 - แดง ขอนแก่น (11) [15 ก.พ. 54 15:02]
 389.ความแตกต่างระหว่างแดงและเหลือง - แดง ขอนแก่น (22) [14 ก.พ. 54 22:09]
 387.วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ มีมาตั้งแต่ปี - kpระยอง (6) [14 ก.พ. 54 14:03]
 386.รัฐบาลไทย มันไม่ได้อ่อนหัดหรอกครับ แต่มันมีผลประโยชน์แอบแฝง ร่วมกับเขมร - แดง ขอนแก่น (24) [13 ก.พ. 54 20:52]
 383.สาเหตุทหารเขมรปะทะทหารไทย - แดง ขอนแก่น (14) [11 ก.พ. 54 20:59]
 382.การบุกรุกที่ดินมีสองแบบ แบบไหนที่คิดว่าสามารถใช้เหตุผลพูดคุยกันได้ - แดง ขอนแก่น (23) [11 ก.พ. 54 14:43]
 381.ส่งความเป็นห่วงให้กับแฟนๆรายการ ชาวอีสานใต้กันค่ะ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ให้ปลอดภัยทุกคนเลย - ทีมรายการพูดแทนฯ (4) [11 ก.พ. 54 9:37]
 380.วันนี้คุณจิมมี่จัดรายการคนเดียว มีอยู่สองสามสายที่โทรเข้ามา พูดได้ดีมาก มีเหตุผลดีมาก - แดง ขอนแก่น (16) [10 ก.พ. 54 14:26]
 379.นักรบศรีวิชัยไม่มา แต่นักรบศรี.....มาแทน...ฮิฮิ... - kpระยอง (6) [10 ก.พ. 54 6:27]
 376.MOU 43 - แดง ขอนแก่น (10) [8 ก.พ. 54 21:32]
 373.ทำไมต้องมีสงคราม - แดง ขอนแก่น (36) [7 ก.พ. 54 21:34]
 369.แฟนรายการ ชาวปราจีนบุรี ไม่รู้มีใครมีญาติอยู่ชายแดนบ้างหรือเปล่าคะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (5) [5 ก.พ. 54 12:31]
 366.ผู้นำประเทศที่กำลังมีปัญหากันอยู่ เขาได้อำนาจมาด้วยวิธีใด เลือกตั้งมา หรือยึดอำนาจมา - แดง ขอนแก่น (56) [4 ก.พ. 54 14:15]
 364.ท่านนายกฯคะ คนชอบประชาธิปัตย์ ขอสนับสนุนให้จัดการพวกพันธมิตรขั้นเด็ดขาดค่ะ - จากแฟนคลับนายกฯ (26) [2 ก.พ. 54 18:34]
 361.ร่วมด้วยช่วยกัน (โกง) ประเทศไทย - เบื่อ เบื่อ เบื่อ (12) [31 ม.ค. 54 21:59]
 348.ในที่สุดห้องนี้ก็เป็นห้องที่เป็นสื่อกลางอย่างแท้จริง จริงๆ ยินดีด้วยครับ - เฮียอ๋า (7) [25 ม.ค. 54 14:05]
 347.โพลล่าสุดของเอแบคโพล บอกว่าคนทั้งประเทศเลือกประชาธิปัตย์ ที่ชุมนุมที่ราชประสงค์น่ะคนส่วนน้อย - มินท์ (41) [24 ม.ค. 54 8:53]
 338.งานนี้ไม่รู้ว่าใครหลอกใครกันแน่ - เกลอแก้ว (4) [15 ม.ค. 54 2:25]
 326.อยากให้ทหารไทย เด็ดขาดกว่านี้ ก็เข้าไปปักหมุดเขตแดนให้ถูกต้อง ไม่กล้าทำเหรอ - วรรณ ฝั่งธน (13) [8 ม.ค. 54 12:49]
 315.อาจจะไม่มี ประเทศไทย ในอนาคตเพราะ........ - แว่นหล่ม (8) [3 ม.ค. 54 19:08]
 310.เป็นไปได้มั๊ยว่า วีระ สมความคิด เดินพลัดหลงเข้าไปในเขตเขมรโดยไม่ได้ตั้งใจ - เกลอแก้ว (15) [30 ธ.ค. 53 20:34]
 287.[b] 2554.....?????.......ประเทศไทย......จะเป็นอย่างไร...???... [b] หรืออยากให้เป็นแบบนี้...พี่น้อง - แดงดีสีไม่ตก (23) [21 ธ.ค. 53 1:29]
 280.ถ้าผมเป็น นายก จะไม่มี คนจน อีกต่อไป จริงๆ นะจ๊ะ - แว่นหล่ม (22) [16 ธ.ค. 53 22:12]
 273.ขอให้รายการดีๆ อย่างรายการพูดแทนราษฎร อยู่คู่กับประชาชนตลอดไปนะครับ - ประจักษ์เจ้าเก่า (3) [10 ธ.ค. 53 19:44]
 268.แกนนำ เสื้อแดง สั่งสมุน เผาบ้านเผาเมือง จริงหรือ - แว่นหล่ม (57) [8 ธ.ค. 53 23:23]
 258.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ - แดง ขอนแก่น (11) [4 ธ.ค. 53 19:53]
 254.คิดถึงพี่น้องรายการ พูดแทนราษฎร ชาวเชียงใหม่ค่า - ทีมรายการพูดแทนฯ (2) [3 ธ.ค. 53 11:54]
 250.อยากให้คนไทยกลับมารักกันเหมือนเดิม - แดง ขอนแก่น (10) [1 ธ.ค. 53 23:32]
 248.ตกลงพรรคประชาธิปัตย์ทำผิดมั้ยคะ - อุ้มค่ะ (3) [30 พ.ย. 53 10:22]
 247.คลิปเสียงแก๊ง call center อย่างมันเลยครับ - kpระยอง (1) [28 พ.ย. 53 5:25]
 243.ขอบคุณ เพื่อนๆพี่น้อง ของรายการเรา ชาวนนทบุรีค่ะ คิดถึงนะจุ๊บๆ - ทีมรายการพูดแทนฯ (3) [25 พ.ย. 53 19:46]
 242.ถามจริงเถอะ ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมอยู่หรือไม่ - ศาลพระภูมิ (4) [25 พ.ย. 53 13:58]
 241.นักการเมืองโกงทหารก็ปฏิวัติ - แฟนปชป ปลวกแดง (5) [25 พ.ย. 53 12:33]
 236.พี่น้องพันธมิตร อย่ายอมให้นายมาร์คแก้รัฐธรรมนูญ ไปชุมนุมกันครับ - พันธมิตรคือคนดี (17) [22 พ.ย. 53 13:38]
 230.เพื่อนๆ พี่น้องชาวรายการพูดแทนราษฎร ปทุมธานี เขาว่าใจดีจริงเปล่าคะ - ทีมรายการพูดแทนฯ (13) [17 พ.ย. 53 19:22]
 198.รุมค้านผู้นำอังกฤษเที่ยวไทย - เปี๊ยก บางปะกอก (21) [26 ต.ค. 53 7:58]
 175.ข้อสงสัยในเรื่อง "มือระเบิด บางบัวทอง" - เกลอแก้ว (33) [9 ต.ค. 53 8:28]
 173.แกนนำ เสื้อแดง อมเงืน คนเจ็บคนตาย จริงเปล่า - แว่นหล่ม (9) [8 ต.ค. 53 21:43]
 171.[b] ที่นี่มีคนตาย เพราะระเบิดของเสื้อแดง...อิอิ [/b] - แดงดีสีไม่ตก (32) [8 ต.ค. 53 13:48]
 167.อยากรู้ ความ เป็นมา คำว่า อำมาตย์ - แว่นหล่ม (6) [7 ต.ค. 53 21:29]
 164.ระเบิด ระเบิด ระเบิด - เปี๊ยก บางปะกอก (67) [5 ต.ค. 53 21:57]
 158.คนตาดีช่วยดูหน่อย - kpระยอง (43) [3 ต.ค. 53 18:49]
 146.ผมไม่ชอบการรัฐประหาร แต่..ผมไม่ชอบระบอบทักสินมากกว่า - ตามมาจากเว็บเดิม (23) [20 ก.ย. 53 14:28]
 143.เก็บมาฝากครับ เผอิญมันช่างโดนใจครับ - เหลืองสถุน (4) [17 ก.ย. 53 23:11]
 133.ตำรวจกับทหารในกรุงเก่งกว่า 3จังหวัดชายแดนใต้ - kpระยอง (12) [11 ก.ย. 53 5:31]
 128.เราจะไม่ยอมปรองดองกับพวกเผาบ้านเผาเมืองเด็ดขาด - มณีจันทร์ (117) [8 ก.ย. 53 8:31]
 114.ฝ่ายเหลืองก็เชื่อเหลือง ฝ่ายแดงก็เชื่อแดง มีมั้งมั้ยพวกฝ่ายที่ชั่งน้ำหนักดูว่าน้ำหนักมันควรเป็นอะไร - ตามมาจากเว็บเดิม (11) [30 ส.ค. 53 21:57]
 106.[b] มันเริ่มแล้ว......ประเทศไทย...??? [/b] - แดงดีสีไม่ตก (8) [27 ส.ค. 53 7:30]
 93.คนปากน้ำ ไม่ใช่เสื้อแดง ก็มีนะจะบอกให้ - ปัทมา ปากน้ำ (34) [22 ส.ค. 53 23:07]
 91.มาให้กำลังใจท่านนายกฯ ค่ะ (พวกเสื้อแดงไม่ต้องเข้ามานะ ไม่ชอบ) - แก้ว ภูธร (8) [22 ส.ค. 53 20:03]
 83.กรณีคนเก็บขยะถูกตำรวจจับ - ตามมาจากเว็บเดิม (11) [18 ส.ค. 53 21:19]
 72.เมื่อมะเขือเทศเปลี่ยนสี ความจริงเริ่มปรากฎ....อิอิ... - แดงดีสีไม่ตก (53) [14 ส.ค. 53 19:07]
 68.อวสาน....อิอิ... - แดงดีสีไม่ตก (56) [12 ส.ค. 53 7:34]
 42.ปัญหาของประเทศ(ไทย)อยู่ตรงไหน ? - ตามมาจากเว็บเดิม (21) [31 ก.ค. 53 1:20]
 22.สังคมที่ไม่ปกติ - ตามมาจากเว็บเดิม (42) [16 ก.ค. 53 22:50]
 18.พี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ ที่เคารพครับ เว็บบอร์ดเราไม่ใช่บอร์ดการเมืองนะ ตั้งกระทู้คุยเรื่องอื่นบ้างจิจ๊ะ - เจ้าบ้าน (2) [16 ก.ค. 53 9:40]
 17.อยากชม รายการพูดแทนราษฎร คุยข่าวทะลุจอ ต้องทำอย่างไร ออกอากาศวันไหน เวลาอะไร ที่ไหนเอ่ย - ทีมรายการพูดแทนฯ (3) [16 ก.ค. 53 2:32]
 9.กองเชียร์รัฐบาล มากันหรือยังคะ ขอเสียงหน่อย - เอื้อม (21) [11 ก.ค. 53 8:37]
 3.กฎ กติกา การโพสต์ข้อความ ในบอร์ดนี้ครับ - เจ้าบ้าน (12) [7 ก.ค. 53 9:44]