.pantown.com :
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

มาร่วมก๊วนชุมนุมหาเพื่อนเที่ยวท่องไปในโลกกว้าง
ทัวร์เวียดนามมีวันเดินทางมาให้เลือกจะไปไม่ว่าจะเป็นทัวร์เวียดนามเหนือ,ทัวร์เวียดนามกลางหรือทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามมีมาให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นทัวร์เวียดนามเหนือที่ฮานอย หรือไปทัวร์เวียดนามกลางที่เมืองฮอยอันหรือจะเลือกสัมผัสไปกับทัวร์เวียดนามใต้ที่เมืองโฮจิมินห์ ดาลัด ทะเลทรายมุยเน่ ซึ่งทุกภาคส่วนของทัวร์เวียดนามรับรองไม่เหมือนกัน เฉกเช่นเดียวกับประเทศไทยถ้าไปทัวร์เชียงรายก็แบบหนึ่ง ไปเที่ยวภูเก็ตก็อีกแบบหนึ่ง สนใจมาเลือกไปเที่ยวเวียดนามสักทริปสิ เรามีวันที่ออกเดินทางมาให้แล้ว จ้า กรุณาคลิกไปที่ลิงค์ที่ให้นี้ได้เลย https://www.programtour.com/all-vietnam.htm ทัวร์หลวงพระบางไม่ว่าทางรถหรือเครื่องบิน มาดูวันเดินทางได้เลยจ้า ทัวร์หลวงพระบางลาวเหนือของลาวหรือไปเที่ยวกับทัวร์ลาวใต้ที่คอนพะเพ็ง จะไปทางรถหรือเครื่องบิน เรามีวันออกเดินทางให้ท่านแล้ว มาเลือกดูวันไหนที่ท่านพร้อมที่จะไปกันบ้างจ้า คลิกไปที่ลิงค์ที่ให้นี้เลย https://www.programtour.com/prabang2.htm หรือ https://www.programtour.com/all-laos.html โทรติดต่อ สมปองทัวร์ โทร 089-9246304, 087-5149753, 02-9481866 โทรติดต่อ สมปองทัวร์ โทร 089-9246304, 087-5149753, 02-9481866 หลังจากเข้าเว็บหน้าหลักแล้ว สนใจไปประเทศอะไร สำหรับ กรุ๊ปจอยๆ กันไป สนใจทัวร์เวียดนาม คลิกไปธงชาติเวียดนาม สนใจทัวร์ลาว คลิกไปธงชาติลาว สนใจทัวร์พม่า คลิกไปธงชาติพม่า สนใจทัวร์กัมพูชา คลิกไปธงชาติกัมพูชา สนใจทัวร์จีน คลิกไปธงชาติจีน สนใจทัวร์มาเลเซีย คลิกไปธงชาติมาเลเซีย สนใจไปทัวร์ประเทศไหน คลิกไปธงชาตินั้นๆครับ ทัวร์เวียดนาม เช่น ทัวร์ฮานอย,ทัวร์ฮอยอัน,ทัวร์โฮจิมินห์ คลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.programtour.com/all-vietnam.htm ทัวร์ลาว เช่น ทัวร์เวียงจันทน์, ทัวร์วังเวียง, ทัวร์หลวงพระบาง คลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.programtour.com/all-laos.html https://www.programtour.com/prabang2.htm ทัวร์กัมพูชา เช่นทัวร์เสียมเรียบ, ทัวร์พนมเปญ คลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.programtour.com/all-cambodia.html ทัวร์พม่า เช่นทัวร์เชียงตุง, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์มัณฑะเลย์ คลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.programtour.com/all-myanmar.html ทัวร์จีน เช่น ปักกิ่ง, สิบสองปันนา, จางเจี่ยเจี้ย, คลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.programtour.com/all-china.html ทัวร์อินโดนีเซีย เช่น ทัวร์บาหลี, ทัวร์จากาตาร์ คลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.programtour.com/all-indonesia.html ทัวร์อินเดีย เช่น ทัวร์สังเวชนียสถาน,ทัวร์พระพิฆเนศ, คลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.programtour.com/all-india.html ทัวร์ญี่ปุ่น เช่น ทัวร์โตเกียว, ทัวร์เกียวโต คลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.programtour.com/all-japan.html ทัวร์เกาหลี คลิกลิงค์ด้านล่าง https://www.programtour.com/all-korea.html สอบถาม / จอง / โอน / https://www.programtour.com/booking-contact.htm ----------------------------------------------------------- ทัวร์ฮานอย ( เวียดนามเหนือ ) ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองบก และ ฮาลองเบย์ https://www.programtour.com/all-vietnam.htm ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองบก และ ฮาลองเบย์ ทัวร์ซาปา เวียดนามเหนือ 11-14, 12-15เมษายน 2558......15,900 บาท ทัวร์ซาปา เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองบก และ ฮาลองเบย์ https://www.programtour.com/all-vietnam.htm ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองบก และ ฮาลองเบย์ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ https://www.programtour.com/all-vietnam.htm ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ทัวร์ฮานอย ฮาลองเบย์ https://www.programtour.com/all-vietnam.htm ทัวร์ฮานอย บินเวียดนามแอร์ไลน์ https://www.programtour.com/all-vietnam.htm ทัวร์ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ 12-16 เมษายน 2558...19,900 บาท ทัวร์ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 23-26 เมษายน 2558.....11,900 บาท ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองบก และ ฮาลองเบย์ 30 เมย-03 พค.58.........14,900 บาท คลิกทัวร์เวียดนาม ตามนี้เลย https://www.programtour.com/all-vietnam.htm ทัวร์ฮอยอัน โดยเครื่องบิน 23-26 ตค.57.........16,900. เครื่องบิน 05-08, 10-13 ธค.57....16,900 เครื่องบิน https://www.programtour.com/vietnam/4d_bkk-sakonnakhon-mukdahan-hoian_DD_PP.html ttp://www.programtour.com/all-vietnam.htm ทัวร์เวียดนามกลาง เว้-ดานััง-ฮอยอัน โดยรถ 22-27 ตค.57..................9,900 บาท 04-09 ธค.57..................9,900 บาท 09-14 ธค.57..................9,900 บาท https://www.programtour.com/all-vietnam.htm https://www.programtour.com/detail-c.vietnam-bus-3.pdf ttp://www.programtour.com/ ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน กระเช้าบานา 05-10 ธค.57...10,900_รถโคส_TLT https://www.programtour.com/vietnam/6d_bkk-muk-hoian-bana_05-10dec57_bus_TLT.doc ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน รถโคส 05-10 ธค.57.......8,900 บาท รถโคช_EP https://www.programtour.com/vietnam/6d_vietman-hoian_05-10dec57_bus_EP.doc ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-วุงตาว บินเวียดเจ๊ทแอร์ 2-5, 9-12,16-19 ตค.57 .....13,900_VJ_GH 30 ต.ค – 02 พ.ย 57......13,900_VJ_GH 6-9,13-16 พย.57.....13,900_VJ_GH ----------------------------------------------------------- ทัวร์หลวงพระบาง // เครื่องบิน ทัวร์หลวงพระบาง บินการบินไทย 3 วัน 03-05, 10-13, 17-19, 24-26 ตค.57,......17,900_TG_PT 31 ตค-02 พย.57......17,900_TG_PT 07-09, 21-23, 28-30 พย.57,......17,900_TG_PT 05-07 ธค.57......19,900_TG_PT 12-14, 19-21, 26-28......17,900_TG_PT 30 ธค-01 มค.58......21,900_TG_PT https://www.programtour.com/prabang111.html/3d_laos_luangphrabang_oct57_TG2576-TG2577_PT.html ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ บินการบินไทย 4 วัน 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ตค.57......20,900_TG_PT 30 ตค-02 พย.57......20,900_TG_PT 06-09, 20-23, 27-30 พย.57......20,900_TG_PT 11-14, 18-21, 25-28 ธค.57.....20,900_TG_PT 30 ธค-02 มค.58......22,900_TG_PT 31 ธค-03 มค.58......22,900_TG_PT 01-04 มค.58......22,900_TG_PT https://www.programtour.com/prabang111.html/4d_vientiane-luangprabang_nov-dec57_TG570-TG2577_PT.html ทัวร์หลวงพระบาง // รถ 22-27 ตค.57..................8,500 บาท 04-09 ธค.57..................8,500 บาท 09-14 ธค.57..................8,500 บาท 30 ธค-04 มค.58...........8,500 บาท https://www.programtour.com/detail-n.laos-bus-2.pdf https://www.programtour.com/prabang2.htm https://www.programtour.com/all-laos.html ------------------------------------------------------------ ทัวร์ลาวใต้ / คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ปราสาทวัดพุ รถ-รถ ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 22-26 ตค.57.... 7,900 บาท รถ-รถ ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 04-08, 09-13 ธค.57.... 7,900 บาท https://www.programtour.com/5d-s.laos-ubon-bus-pp.doc https://www.programtour.com/3d-s-loas-4-12-52.html https://www.programtour.com/all-laos.html ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 23-25 ตค.57. ..15,900 บาท เครื่องบิน ทัวร์ลาวใต้-คอนพะเพ็ง 05-07, 07-09 ธค.57. ..15,900 บาท เครื่องบิน https://www.programtour.com/s.laos/3d_ubon-laos_feb-apr_56_DD_PT.html ------------------------------------------------------------ ทัวร์มาเลเซีย / เกนติ้ง-คาเมร่อน / รถ-รถ ทัวร์มาเลเซีย 22-26 ตค.57.... 9,900 บาท รถ-รถ ทัวร์มาเลเซีย 04-08, 09-13 ธค.57.... 9,900 บาทhttps://www.programtour.com/malaysia/5d-malaysia-bus-indo.htm https://www.programtour.com/all-malaysia.html ----------------------------------------------------------- ทัวร์พม่า / ชเวดากอง-พระธาตุอินแขวน https://www.programtour.com/myanmar/4d-myanma-yangon-kyaikhtoyo_FD_PP.html https://www.programtour.com/all-myanmar.html ทัวร์เชียงตุง เมืองลา ทางแม่สาย ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา 10-14 กค.57.... 8,900 บาท รถ-รถ ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา 08-12 สค.57.... 8,900 บาท รถ-รถ ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา 22-26 ตค.57.... 8,900 บาท รถ-รถ ทัวร์เชียงตุง-เมืองลา 04-08, 09-13 ธค.57.... 8,900 บาท https://www.programtour.com/3d-myanmar-chiengtung.html ------------------------------------------------------------ ทัวร์เขมร / นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ / รถ-รถ 07-09,14-16,21-23 มิย.56.........7,900.- 12-14,20-22,21-23 กค.56.........7,900.- 10-12,23-25 สค.56...............7,900.- 13-15,20-22 กย.56...............7,900.- https://www.programtour.com/cambodia/angkor_wat.htm https://www.programtour.com/all-cambodia.html ------------------------------------------------------------ รายการทัวร์จีนทั้งหมด มาเลือกวันเดินทางจะไปสักหน่อยสิ https://www.programtour.com/all-china.html ------------------------------------------------- โปรแกรมทัวร์เกาหลี มีวันเดินทางให้เลือกจะไปกันนะ https://www.programtour.com/all-korea.html --------------------------------------------------- ตารางการเดินทางไปกับทัวร์บาหลี https://www.programtour.com/all-indonesia.html --------------------------------------------------- ทัวร์ญี่ปุ่น พร้อมออกเดินทางแล้ว มาเลือกๆกันหน่อยจ้า https://www.programtour.com/all-japan.html ----------------------------------------------------- สนใจทัวร์สิงคโปร์ มีหลากหลายครับ เลือกเลย https://www.programtour.com/all-singapore.html ----------------------------------------------------- ทัวร์เขาสก มีจัดทุกเดือน https://www.programtour.com/program_tour_khaosok.htm เดินทางศุกร์-จันทร์ กระบี่–พายเรือคยัค –ท่าปอม-ถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน https://www.programtour.com/krabi.html https://www.programtour.com/all-thailand.html เดินทาง พฤหัส-จันทร์ ดำน้ำตื้น ที่หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thaiview&id=95 เดินทาง พฤหัส-จันทร์ ดำน้ำตื้น ที่ เกาะอาดัง-ราวี หลีแป๊ะ หินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะไข่ ตะรุเตา https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thaiview&id=140 เดินทางพฤหัส-อาทิตย์ เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน ตามหาดอกบัวผุด สุราษฎร์ธานี https://www.programtour.com/program_tour_khaosok.htm ภาพทะเลทรายมุยเน่และดาลัดกับแม่พี่ปอง https://www.programtour.com/dalat-muine-1.html ภาพซาปาและฮาลองบกที่เวียดนามเหนือ กับแม่พี่ปอง https://www.programtour.com/sapa-ninhbinh/sapa-ninhbinh-1.html เที่ยวกับแม่พี่ปอง ชมภาพน้ำตกเจ็ดคตหน่อยสิ https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thaiview&id=62 ไปมาเลเซียกับแม่พีปองมีภาพมาให้ดู https://www.programtour.com/malaysia/penang-1.html เที่ยวทะเลทรายมุยเน่-ดาลัด ที่เวียดนามใต้ มาชมภาพกันจ้า https://www.programtour.com/s.viet/hochiminh-cambodia/siemreap-dalat-muine-1.html สัมผัสเวียดนาม-ดาลัด กับ ผอ.ไพโรจน์ แห่งการไฟฟ้า https://www.programtour.com/s.viet/hochiminh-dalat-pirot-1.html ภาพเวียดนามไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน กับ อ.เอมอร https://www.programtour.com/hot.spa-water-1.htm ไปดูราชสิทธารามบุกสิบสองปันนากันจ้า https://www.travel-is.com/forum/view.php?qID=428 มีแต่คนเวียดนามเท่านั้นที่ทำได้ https://www.travel-is.com/forum/view.php?qID=491 ไปชมภาพเที่ยว เวียดนามเหนือที่ฮานอยของกรุ๊ปคุณสมาน https://www.travel-is.com/forum/view.php?qID=541 ไอสกรีมบ้าคลั่งของเวียดนามเป็นอย่างไรมาชมกัน https://www.travel-is.com/forum/view.php?qID=274 สาระ ปน ขำขัน..................คลิก https://uk.geocities.com/jenchai624/webpong7.htm รวมสารพัด...ข่าว https://www.212cafe.com/freewebboard/list3.php?user=thailand555 รับสมัครหา...สตาฟ https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thaiview&id=40 เหลือเชื่อ...100 บาท ไปต่างประเทศได้ซะด้วย แถมข้าวอีก 2 มื้อ หรู ๆ อีกด้วยแน่ะ https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board1&topic=81&action=view พบห้าง..ใหม่ สารพัดสินค้าราคาถูก ๆ เช่นเครื่องซักผ้า 1000 กว่าโทรทัศน์มีรีโมทแค่ 1500 บ. https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board1&topic=83&action=view ตอนนี้กลับมาจากคินาบารู.แย้ว มา ๆ ชมภาพกว่า 300 ถาพ ตลอด 7 วัน ได้เลย https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board5&topic=10&action=view ใครเป็นเบาหวานรักษาไม่หาย มียาดี ไม่เกิน 50 บาท โทรมาถามพี่ปองสิ 099246304 มีใครรู้บ้างว่า....น้ำตกนี้อยู่ที่ใหน...ช่วยบอกหหน่อย..สิ https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board1&topic=115&action=view วัยอลวนกินติ่มซำ.ชมมัคคารีผล..ใน กทมกับเพื่อนๆที่รู้จักและไม่รุ้จัก https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board1&topic=111&action=view มาดูภาพ..ทริปเวียตนามที่ผ่านมากับ ลูกทริปทั้ง 44 คน ใครเป็นใครกันบ้าง https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board1&topic=112&action=view ตอนที่ 1 https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board1&topic=114&action=view ตอนที่ 2 ใครไม่รู้เส้นทางไปป่าหินงาม เพื่อไปดูดอกกระเจียว มีรายละเอียด..จ้า https://uk.geocities.com/jenchai624/krajeaw000000000000000.htm แนะนำเส้นทางสวนพฤกศาสตร์ เชียงใหม่ https://uk.geocities.com/jenchai624/garden999.html มาดูภาพกันได้แล้วจ้า... *************** ทริปหารเฉลี่ยดูผีตาโขน,นาแห้ว,น้ำตกตาดหมอก, คนละ 1200 บาท https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thaiview&id=22 ภาพความป่าเถื่อน..สยอง...โหด ๆ ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่ในปัจจุบัน https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thaiview&id=13
พี่ปองกลับจากท่องทะเลตรังกับนายดี...พร้อมภาพมากกว่า 300 ภาพ https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board5&topic=12&action=view เดินป่า....ที่ไม่ธรรมดาในป่าดิบสตูล...ไม่ใช่แค่พิชิตยอดเขาดูเมฆหมอก แต่ได้วิถีของป่าจริง ๆ ที่ไม่มีใครมาย่ำกราย https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board5&topic=5&action=view ภูทอก..ทางขึ้นด้วยบันไดชาวบ้าน ฝาหรั่งยังอึ้งทึ่งเสียว..ไปตาม ๆกัน https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board5&topic=11&action=view กลับมาแย้ว เที่ยวปีใหม่ ลำพูน - ลำปาง 5 วัน 4 คืน กลับมา ตี 3 ของวันที่ 3 มค แน่ะ รถติดมาก ๆ เจออภินิหาร และ สิงแปลก ๆด้วยล่ะ https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board5&topic=2&action=view แนะนำร้านทำฟันย่านงามวงค์วานบริการดี ราคาคุยกันได้สบายมาก เป็นร้านของ คุณพิม https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board4&topic=21&action=view พี่ปองขอร้อง.....ให้เพื่อน ๆช่วยมาบอกที่เที่ยวที่ใหนที่ประทับใจที่สุด สัก 1 ชื่อ https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board1&topic=73&action=view ภาพ..การเดินทางไปอุทยานฯ ร.2-ค่ายบางกุ้ง ที่สมุทรสงครามของคุณโอ๋ https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board1&topic=79&action=view
พีปองหน้าแตกปล่อยไก่ไปทั้งเล้า อ่านจากกระทู้ 35 -74 ชมได้เลยจ้า https://www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/generate.pl?board=trip&content=4926 ขำขันมากมาย เหตุมาจากหวัดใน ต.ร.อ ของ พี่ปอง https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thailand555&id=30 จะท้องมั๊ย...เนี่ย https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thailand555&id=41  สงสารคนอยากมีลุก เล่นเอาเหงื่อตกเชียว https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thailand555&id=48 โมโห....จน..อึ้ง กับลูกชายแสนซื่อ  https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thailand555&id=31 ประกาศ...หา สามีใหม่..สักคน  https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thailand555&id=17 กรรมของชายชู้ที่เจอเด็กน้อยคนนี้ซะเจง ๆ https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thailand555&id=15 คนอะไร..ก้อไม่รุ้ มีโถส้วมติดตัวไปตลอด  https://www.frigginfunny.com/videos/media.php?movie=holynuts.mpa แค้นใหมโทรไปหาแฟนแล้วเจอสาวคนหนึ่ง  https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thailand555&id=25 ด.ผ.อ.น.ม. ....แปลว่า..... https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thailand555&id=4 ชายใน..ฝัน ญ หลายคนต่างหมายปอง..  https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thailand555&id=5 ข่าวเศร้า....วันนี้  https://www.pantown.com/board.php?id=7770&name=board6&topic=28&action=view ใครเหมือน..บักเดช บ้าง  https://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=thailand555&id=1 ความทรมานของชายชู้ https://www.bkkplaza.com/board/viewTopic.asp?tid=359 พี่ปองหน้าแตก โดนเอาไก่ที่ปล่อยไปมาประจาน ในความคิดเห็น ที่ 3 – 21 ไม่ถนอมน้ำใจพี่บ้างเลย https://www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/generate.pl?board=trip&content=4969 ชมความแข็งแกร่งของเพ่ปองใน กระทู้นี้นะ อ่านตั้งแต่ ความคิดเห็นที่ 13 – 161 นะตร๊าบบ อ่านเรื่อง ที่ พี่ปอง โม้ๆๆ เอาๆไว้สิ ทริป โอรโละโกรชมได้เลยจ้า https://www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/generate.pl?board=trip&content=5033 ความเย้ยหยัน จากเพื่อนๆ ตอนไปโอโละโกร ดูถูก เหยียบย่ำ รุมตื๊บ ๆๆ ซ้ำเติมสารพัfชมได้เลยจ้า https://www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/generate.pl?board=trip&content=5169