chanasutschool.pantown.com : โรงเรียนวัดชันสูตร

เราคือฟ้าขาว
ห้องรับบริจาคสนับสนุนโรงเรียน
ห้องโรงเรียน อย น้อย
ห้องกิจกรรมความเคลื่อนไหว
ผู้ใหญ่ใจดี
ห้องพูดคุย-ฝากข่าว
[2967]   โรงเรียนวัดชันสูตร

โรงเรียนวัดชันสูตรเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เปิดการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 1-2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบัน ณ ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนจำนวน 83 คน มีครู 4 คนรวมผู้บริหาร มีครูอัตราจ้าง 4 คน ธุรการ 1 คน นักการภาโรง 1 คน