googleapps.pantown.com : Google Apps Thailand
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   Google Mail

จัดระเบียบหัวข้อในเอกสาร
การใส่ summary ลงใน Google Document เป็นการสร้างบทสรุปเป็นหัวข้อย่อยๆในรายงานหรือเอกสารที่เราสร้างขึ้นมา การทำงานของ summary คือจะช่วยในการจัดลำดับหัวข้อในเอกสารเป็นลำดับของการสร้าง ซึ่งในกรณีที่เรามีหัวข้อย่อยเยอะๆจะทำให้เราค้นหาหรือเรียกดูได้ง่าย ซึ่งวิธีการสร้างและใช้ summary นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

นโยบายคุกกี้
Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น