donyanang.pantown.com : บ้านดอนยานาง
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
กองทุนช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุ
ประวัติบ้านดอนยานาง
กองทุนช่วยเหลือครอบครัวพระภิกษุ
วัดดอนยานาง
พระนักศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์(วัดกลาง)
โครงการธรรมร้อยใจสายใยชุมชน
เจ้าภาพโฉนดที่ดินวัดครบรอบ100 ปี
ทำวัตร-ออมทรัพย์รับพรรษา2550
คนดีนำทางแทนคุณแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์๒๕๕๑,๒๕๕๓
เรียนคอมพิเตอร์พัฒนาทักษะชีพ
รับบริจาคคอมพิวเตอร์
วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ
ข่าวเกี่ยวกับบ้าน
บริจาคคอมพิวเตอร์
ห้องสมุดชุมชนวัดดอนยานาง
กีฬาพัฒนาคุณธรรม ครั้งที่ ๕
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
มหกรรมดนตรี รินน้ำใจเพื่อน้อง
มหกรรมดนตรี รินน้ำใจเพื่อน้อง
การบริหารโครงการธนาคารข้าวชุมชนบ้านดอนยานางอย่างยั่งยืน
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนยานาง
บุญมหาชาติ
โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์จิตแจ่มใส
อาสาหลังคาเขียว
บุญคูณลานวัดดอนยานาง 2554
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เข้าพรรษา๒๕๕๔
ตราวัดดอนยานาง
พระครูสิริปริยัติคุณ
[48030]วัดดอนยานาง
 โพส วันนี้ ตอบ วันนี้

 52.ภาพกิจกรรมดำเนินการก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๓ - เจ้าบ้าน (18) [18 ก.พ. 53 18:23]
 51.ผ้าป่าเพื่อการศึกษา(สร้างห้องสมุดชุมชน) ๔ เม.ย.๒๕๕๒ - เจ้าบ้าน (14) [18 ก.พ. 53 18:06]
 50.ห้องสมุดชุมชนวัดดอนยานาง - เจ้าบ้าน (21) [18 ก.พ. 53 17:42]
 49.เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญวัดดอนยานาง - เจ้าบ้าน (1) [31 ธ.ค. 52 15:57]
 48.วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ - เจ้าบ้าน (84) [19 เม.ย. 51 19:24]
 47.วันบังสุกุลรวมญาติ - teem (49) [12 เม.ย. 51 10:52]
 46.15 มีนาคม ร่วมสร้างกุศลยกเสากุฎี - เจ้าบ้าน (33) [15 มี.ค. 51 19:18]
 45.ยกเสาเข้าประจำที่อาสาทำความดี - เจ้าบ้าน (11) [15 มี.ค. 51 19:07]
 44.สร้างกุฎีสงฆ์ - เจ้าบ้าน (15) [15 มี.ค. 51 18:49]
 43.บุญกฐินสามัคคีเพชรบุรี-วัดดอนยานาง 12-13 พ.ย. 2550 - เจ้าบ้าน (19) [23 พ.ย. 50 18:09]
 42.ทำความดีถวายในหลวง(ปรับภูมิทัศน์วัดของเราเอาความดีถวายในหลวง) - เจ้าบ้าน (35) [10 พ.ย. 50 5:13]
 40.เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโฉนดที่ดินวัดดอนยานาง - เจ้าบ้าน (1) [17 ม.ค. 50 4:50]
 35.กลุ่มรักพระศาสนา - yanang@thai.com (44) [24 ก.ค. 49 7:24]
 34.ต้นดอกเงิน-รายรับ รายจ่าย 16 เมษายน 2549 - พระแดง (40) [21 เม.ย. 49 5:29]
 33.ลำดับขบวนแห่ - พระแดง (43) [17 เม.ย. 49 21:52]
 32.ก่อเจดีย์ทราย - พระแดง (13) [17 เม.ย. 49 21:28]
 31.วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ 16 เมษายน 2549 ครั้งที่ 5 - พระแดง (9) [17 เม.ย. 49 21:07]
 30.ประเพณีวันสงกรานต์ - a (11) [17 เม.ย. 49 20:22]
 29.“วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ” - พระแดง (40) [17 เม.ย. 49 15:02]
 28.บุญมหาชาติ - พระแดง (2) [20 มี.ค. 49 4:33]
 27.พิธีบำเพ็ญกุศลฉลอง เลื่อนสมณศักดิ์ พัดยศ เจ้าคณะตำบลชั้นเอก - s (29) [16 ก.พ. 49 13:46]
 26.บุญคูณลาน-บุญกุ้มข้าวใหญ่2549 - แดง (32) [13 ก.พ. 49 10:24]
 25.สร้างห้องครัว-ห้องน้ำ ศูนย์อบรมเด็กฯ - แดง (12) [5 ก.พ. 49 21:04]
 24.ทำบุญวัด-รับพัด-ชำระบ้าน-สังฆทาน 23-24-25 มกราคม 2549 - แดง (26) [28 ม.ค. 49 8:01]
 20.บุญมหาชาติ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗ - เจ้าบ้าน (61) [24 เม.ย. 48 5:40]
 19.อาราธนาพระลงสรงน้ำ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๘ - เจ้าบ้าน (43) [20 เม.ย. 48 4:48]
 18.ชมภาพวันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ ๒๕๔๘ - เจ้าบ้าน (216) [19 เม.ย. 48 5:35]
 17.วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ 2548 - เจ้าบ้าน (151) [18 เม.ย. 48 4:32]
 16.ก่อเจดีย์ทรายวันสงกรานต์ ๒๕๔๘๘ - เจ้าบ้าน (37) [18 เม.ย. 48 4:13]
 9.ปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่า - เจ้าบ้าน (3) [10 ธ.ค. 47 13:27]
 7.สร้างรูปเหมือนบูรพาจารย์ - เจ้าบ้าน (14) [10 ธ.ค. 47 10:38]
 6.กีฬาธรรมศึกษา2546 - เจ้าบ้าน (13) [10 ธ.ค. 47 8:33]
 5.กีฬาธรรมศึกษา2547 - เจ้าบ้าน (13) [9 ธ.ค. 47 20:01]
 4.วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ 2547 - เจ้าบ้าน (3) [9 ธ.ค. 47 19:53]
 3.วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ 2546 - เจ้าบ้าน (25) [9 ธ.ค. 47 19:07]
 2.วันบูรพาจารย์-บังสุกุลรวมญาติ 2545 - เจ้าบ้าน (37) [9 ธ.ค. 47 18:15]