(139) แรงงานท้องถิ่นร่วมกับแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลฮ่องกง
    รายละเอียด :

    สมาพันธ์สหภาพแรงงานฮ่องกง (Hong Kong Confederation of Trade Unions) และกลุ่มปกป้องสิทธิ์แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกง (Asian Migrants Coordinating Body มีประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย เนปาล และศรีลังกา) ได้ถือโอกาสใช้วันหยุดตรุษจีนในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 รวมตัวกันยื่นขอเสนอต่อนายโดนัล ชาง ผู้ว่าการฮ่องกง

    ข้อเรียกร้องของแรงงานท้องถิ่น คือ ต้องการให้รัฐบาลทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ทบทวนนโยบายโครงการช่วยเหลือค่าโดยสารของครอบครัวที่มีรายได้น้อย ให้รัฐบาลดูแลแรงงานหลังเกษียณอย่างเหมาะสม และให้นำเงินภาษีของประชาชนมาใช้ในเรื่องการบริการทางสังคมมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มปกป้องสิทธิ์แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกง เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นเงินเดือนจาก 3,740 เหรียญฮ่องกงเป็น 4,000 เหรียญฮ่องกง ให้รัฐบาลพิจารณาเงินเดือนของผู้ช่วยแม่บ้านเป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเหมือน แรงงานท้องถิ่น และให้รัฐบาลฮ่องกงให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 คุ้มครองสิทธิของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน
    ติดต่อ : [ 27 ม.ค. 55 10:51 ] s
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน