(71) โปรดเกล้าฯ ครม.สมัคร 1/4 "โกวิท"นั่ง มท.1 ควบรองนายกฯ
  รายละเอียด : โปรดเกล้าฯ ครม.ชุดใหม่แล้ว “ไชยา” นั่ง รมว.พาณิชย์-“โกวิท” รองนายกฯ ควบมท.1 “มั่น” ขึ้นรองนายกฯควบ รมว.ไอซีที "มิ่งขวัญ"ไปอุตสาหกรรม ส่วน"เฉลิม-สุวิทย์"หลุดตามคาด

  วันนี้( 2ส.ค.) เมื่อเวลา 18.00น. ที่ทำเนียบรัฐบาล สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ได้ออกประกาศพระบรมราชโอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ ความว่า

  ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี
  (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโฮงการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย สมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2551 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประการลงวันที่ 6 กุมพาพันธ์ พุทธศักราช 2551 แล้ว และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551 นั้น

  บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ

  อาศัยอำนาจคามความในมาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๑๘๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
  1.ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากรวามเป็นรัฐมนตรี
  นายสุวิทย์ คุณกิตติ
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

  2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้
  พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  นายมั่น พัธโนทัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี
  นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

  นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  นายไชยา สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

  นายประสงค์ โฆษิตานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
  นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบัน
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี

  นอกจากนั้น สำนักเลขาธิการยังออกประกาศลงวันที่ 2 ส.ค.2551 ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2551 นั้น

  บัดนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 17.00น. ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  อย่างไรก็ตาม สำหรับอดีตรัฐมนตรี ที่หลุดจากตำแหน่งครั้งนี้ได้แก่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีต รมว.มหาดไทย นอกจากนั้นยังมี ร.ต.(หญิง) ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ที่ลาออกจาก รมช.คลังไปก่อนหน้า และนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ที่ลาออกจาก รมช.มหาดไทย
  ติดต่อ : http://www.manager.co.th/Polit [ 2 ส.ค. 51 19:57 ] s
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน