(35) สูตรการเมืองใหม่ ฝ่าวิกฤตวงจรอุบาทว์
  รายละเอียด :  โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 20 กันยายน 2551 10:29 น.
  ระดมความคิดนักธุรกิจ นักวิชาการ ผ่าทางตันการเมืองไทย ให้หลุดวัฏจักรการเมืองน้ำเน่า
  เผยโมเดลสูตรการเมืองใหม่ แบบไหนเหมาะกับบริบทสังคม การปกครองแบบไทยๆ มากที่สุด
  ทำอย่างไรจึงจัดการนักการเมืองศรีธนญชัยได้อยู่หมัด คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย จัดการพวกนี้ได้หรือไม่

  ประชาธิปไตยที่กำลังเป็น และดำเนินอยู่ในบ้านเราในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา บางคนบอกว่าเป็นได้อย่างมากแค่ประชาธิปไตยโดยรูปแบบ และไม่มีทางจะเป็นประชาธิปไตยโดยเนื้อหา

  เป็น “การเมืองแบบเก่า” ที่ประชาชนมีอำนาจเพียง 4 วินาที เมื่อหย่อนบัตรลงคะแนนแล้วหมดสิทธิ์ในการเรียกร้องทางการเมืองใดๆ แม้ว่ารัฐมนตรี หรือผู้นำประเทศจะคอรัปชั่นคดโกงประเทศอย่างย่อยยับ ยับเยินเพียงไร “คนไทย” ไม่สามารถทำอะไรนอกจากรอคอยให้ “กลุ่มผู้ปกครองประเทศ” ที่ชอบอ้างอยู่เสมอว่าได้รับอำนาจอย่างชอบธรรมจากประชาชนให้เข้ามาบริหารประเทศต้องจำใจลงจาก “อำนาจ” เมื่อครบวาระ 4 ปี

  และเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งอีกครั้ง นักการเมืองหน้าตาเดิมๆ ก็ถูกรับเลือกให้มา “ข่มขืน” ประเทศของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นวงจรอุบาทว์ที่หมุนวนเวียนอย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้น แม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญกี่ครั้ง ปฏิวัติรัฐประหารสักกี่หนก็ไม่สามารถต้านทาน “นักการเมืองน้ำเน่าที่จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ให้กับตนและพวกพ้อง” ได้ ตราบใดที่ “รูปแบบ” ของประชาธิปไตยยังเป็นดังเช่นทุกวันนี้

  แม้มีการคาดการณ์ว่าอีกไม่นานจะมีการยุบสภา เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งกันใหม่ แต่หากไม่มีการเปลี่ยนในเนื้อหาสำคัญใดๆ การยุบสภาก็เป็นเพียงการนำประเทศไทยกลับไปสู่วงจรการเมืองแบบเดิมกันอีกวงรอบหนึ่งเท่านั้น “เรา” ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำลายวัฎจักรทางการเมืองแบบเก่าที่ได้ดำรงอยู่มาชั่วนาตาปี จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กฏ กติกา กระบวนการ และกลไกทางการเมืองของไทยเสียใหม่

  “การเมืองใหม่” เป็นแนวคิดที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ส่งออกมาเพื่อถามสังคมไทยว่าจะร่วมกันถกเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยไม่ให้กลับไปสู่ “การเมืองน้ำเน่า” แบบเก่าอย่างไร ส่วนแนวคิด 70 : 30 ที่โยนออกมาเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมกันค้นหา และพัฒนากันต่อไป เพื่อให้เหมาะกับบริบททางสังคม และการเมืองของไทยมากที่สุด

  “ผู้จัดการรายสัปดาห์” ได้จัดเสวนาร่วมกับนักวิชาการ และนักธุรกิจชื่อดัง อาทิ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นักวิชาการอิสระ, ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ปรีดา เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทย, เกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน), มนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อหาทางออกให้กับการเมืองของไทยที่กำลังบอบช้ำเสียหายอย่างนี้ว่า แนวทางของ “การเมืองใหม่” ที่เหมาะกับเมืองไทยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

  สูตรหนึ่ง
  ลดผู้แทนแบ่งเขต
  เพิ่มผู้แทนกลุ่มอาชีพ

  สูตรนี้จะว่าไปแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะการเมืองภาคประชาชนเป็นเรื่องพูดกันมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยในชุมชน ประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพียงแต่ภาพเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้น-มากขึ้น จากการเข้าร่วมชุมนุมของประชาชนที่เวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

  ดร.เอนก เสนอว่าสูตรนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นเรื่องของเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นเดิม เพียงแต่ลดจำนวนผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตพื้นที่ หรือ Territorial Representative ลง แล้วให้เพิ่มผู้แทนที่มาจากสายอาชีพ หรือ Functional Representative หรือ Occupational Representative ขึ้นมา เช่น จากเดิมผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งจากแบ่งเขตพื้นที่อาจจะมี 400 คน ให้เหลือเพียง 200 คน ที่เหลือให้คัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล สถาปนิก ชาวนา หรือกรรมกร เป็นต้น

  “สัดส่วนเป็นแค่ตุ๊กตา แต่คิดว่ามันน่าจะเท่าๆกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสส.แบ่งเขต ส่วนปาร์ตี้ลิสต์ถ้าอยากจะมีก็ให้เป็นครึ่งหนึ่งของ สส. ทั้ง 2 ประเภทนั้น

  ที่ผมคิดอย่างนี้เพราะอยากแหกกรอบความคิดในปัจจุบันที่เป็นการ Represent โดยใช้พื้นที่ เช่น เขตละ 3 คน ถ้าเราเห็นเนื้อหาในการคุยในสภาก็ไม่มีเรื่องอะไร เพราะมันไม่มีตัวแทนอาชีพที่หลากหลายคอยเสนอ คอยปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละฟังก์ชั่น ดังนั้นแบบนี้ก็ไม่เลว”

  ในส่วนแรกนี้ เกียรติพงศ์ ให้ความเห็นเสริมว่า สิ่งสำคัญของสูตรนี้คือ จะต้องมีกฎเกณฑ์ควบคุมอีกชั้นหนึ่งว่า การจะคัดเลือกสมาคมวิชาชีพนั้นมีวิธีการคัดเลือกอย่างไร มิเช่นนั้นทุกคนก็สามารถตั้งเป็นสมาคมวิชาชีพได้หมด จากนั้นก็ใช้ความเป็นพวกเลือกคนของตนเองเข้ามา ดังนั้น จึงต้องขึ้นทะเบียนก่อนว่าอาชีพไหนต้องถูกคัดเข้ามาก่อน และต้องมีขั้นตอนในการเลือก เช่น อาจใช้วิธีพิจารณาจากตัวเลขการเสียภาษี สมาคมไหนเสียภาษีมากที่สุดตั้งแต่ 1-100 เป็นต้นไปมีสิทธิ์เสนอคนของตนเองขึ้นมาโดยแต่ละสมาคมมีสิทธิ์ออกเสียงเพียงเสียงเดียวเท่านั้น ซึ่งจะทำให้เป็นประชาธิปไตย

  ปรีดา ให้ทัศนะเพิ่มอีกว่า การเลือกแบบทางตรง (การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต) เท่ากับเป็นการยอมรับสิทธิถึงความเป็นเจ้าของประเทศ เพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วม อันนี้เราต้องให้เป็นหลัก ส่วนทางสายอาชีพที่เรียกว่าทางอ้อม มันดีที่ว่าจะเป็นการดันคนที่มีความรู้ทางสายอาชีพที่เป็นพลังทางด้านเศรษฐกิจจริงๆเข้ามา ถ้าได้พวกนี้เข้ามาจำนวนหนึ่งก็จะมาสร้างความเข้าใจในสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าเรื่องสังคมเฉพาะอย่างในกรณีมีเอ็นจีโอเข้ามา มันจะมีความรู้ที่แน่นอนเฉพาะกลุ่ม เมื่อประสานความรู้จากคนที่ได้มาจากทางตรง ซึ่งจะเข้าใจปัญหาของชาวบ้าน ปัญหาสังคมท้องถิ่นได้ดีกว่า

  “มันเป็นกระบวนการสมบูรณ์แบบ ถ้าคุณใช้ทางตรงอย่างเดียวเข้ามาก็เสียคือจะไม่มีองค์ความรู้เลย ผมมองว่าทางอ้อมจะช่วยให้มีองค์ความรู้มากขึ้นในสภา”

  ส่วนที่สอง ด้านการตรวจสอบ ต้องให้ผู้แทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งสามารถถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวด เข้มข้นทั้งจากประชาชน และองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง เป็นต้น

  อย่างไรก็ตาม การเมืองใหม่สูตรนี้ใช่ว่าจะทำให้การเมืองบ้านเราสะอาด บริสุทธิ์ ยุติธรรม ใสสะอาด ดังที่เราวาดหวัง เพราะหลายคนในวงเสวนาเชื่อว่า อีกไม่นานก็จะมีการซื้อเสียงในสภาเกิดขึ้นอีก เพียงแต่สูตรนี้มีความหลากหลายในกลุ่มอาชีพมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้มีการคานอำนาจ และถ่วงดุลอำนาจกันได้ดีขึ้น

  สูตรที่สอง
  นักการเมืองเลิกสังกัดพรรค

  การที่ผู้สมัคร สส. ต้องสังกัดพรรคเป็นการลดความเป็นอิสระทางด้านความคิดเห็นทางการเมืองของ สส. แต่ไปเพิ่มดำนาจการต่อรองให้กับผู้มีอำนาจในพรรคการเมือง ซึ่งก็คือนายทุนพรรคนั่นเอง และการสังกัดพรรคการเมืองในปัจจุบันกลายเป็นความจำเป็นทางการเมือง มากกว่าจะเกิดจากการร่วมกิจกรรมทางการเมือง เพราะมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน พรรคการเมืองจึงเป็นเสมือนบริษัทใหญ่ที่นักการเมืองต้องแย่งกันมาสมัครเป็นพนักงาน จนท้ายสุดเกิดการผูกขาดตลาดการเมืองด้วยบริษัทยักษ์ใหญ่เพียง 2-3 บริษัท ส่งผลให้พ่อค้ารายเล็กรายน้อยไม่สามารถประกอบธุรกรรมทางการเมืองได้

  “มันต้องเลิกการครอบงำ สส.โดยพรรค รัฐธรรมนูญหลายฉบับของเราบังคับ สส. ต้องสังกัดพรรค และมีระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างว่า ถ้าสส.ถูกขับออกจากพรรคก็จะถูกขับออกจากสมาชิกภาพด้วย อันนี้มันเป็นปัญหาของการเมืองแบบเก่าของเราที่พรรคคุมสส.ไม่ได้ มีการไปซื้อขายเสียงในห้องน้ำ มันก็เลยมีการแก้ไปอีกแบบทำให้กลายเป็นถ้าเป็นคนที่มีเงินมากๆไปเป็นหัวหน้าพรรคด้วย อำนาจเงินทำให้ สส.กลายเป็นคนที่น่ารังเกียจ และน่าขบขัน ทุกคนพูดแล้วเหมือนหุ่นยนต์หมด เพระทุกเรื่องมันพูดมาจากที่พรรคหมดแล้ว ถ้าอยากเจริญก้าวหน้าต้องพูดตามแนวพรรค มิเช่นนั้นคราวหน้าจะไม่ส่งลง จึงอาจต้องกลับไปสู่มาตรฐานแบบเดิมของไทย หรือมาตรฐานสากลที่ส่วนใหญ่บอกว่า สส.ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคก็ไม่เลว”

  สูตรที่สาม
  แยกบริหาร-นิติบัญญัติ
  ผู้นำมาจากการเลือกตั้ง

  ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าสูตรการเมืองใหม่แบบนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใหม่เอี่ยมถอดด้าม เพราะเป็นสิ่งเมืองไทยใช้กันอยู่แล้ว ทั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เลือกตั้งเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพียงแต่คราวนี้ยกระดับการคัดเลือกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี

  บางคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้าย ชอบจับผิดอาจบอกว่า การเสนอการเมืองใหม่ในสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อดันประเทศไทยเข้าสู่การปกครองในระบอบประธานาธิบดี ต้องการล้มล้างระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งขอออกตัวมา ณ ที่นี้ก่อนว่า แนวคิดที่กลุ่มผู้เสวนาเสนอออกมาครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนา หรือวัตถุประสงค์ไปในแนวทางนั้น เพราะท้ายที่สุดผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นมาในตำแหน่งผู้นำประเทศนั้นต้องเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  แนวทางนี้เสนอขึ้นเพื่อลดปัญหาว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากสภาฯ เพื่อให้นายกฯไม่ต้องเป็นเบี้ยล่างให้กับบรรดา สส. ซึ่งจะว่าไปแล้วหลักการนี้เป็นหลักการที่หลายประเทศทั่วโลกใช้กันอยู่

  สูตรนี้เสนอว่าให้นายกฯ หรือหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งสิ้น คล้ายกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ใช้กันอยู่แล้วในปัจจุบัน เพียงแต่ที่ต้องขยับมาถึงระดับผู้นำประเทศก็เพื่อให้มีหลักประกันในการบริหาร ประเด็นสำคัญของสูตรนี้มีอยู่ว่า เนื่องจากเมืองไทยมีสภาวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพ เอาเฉพาะที่มีกฎหมายรองรับเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ใครก็ตามที่สมัครเป็นผู้นำประเทศได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ โดยให้สมาชิกที่มีเป็นจำนวนมากของสมาคมนั้นๆเป็นผู้เลือกตั้งอีกที เมื่อได้แล้วรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ ส่วนพรรคการเมือง หรือผู้สมัครอิสระคนอื่น หากต้องการส่งผู้สมัครของตนเองก็สามารถทำได้แต่รัฐบาลจะไม่ออกเงินสนับสนุนให้ จากนั้นจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ผู้สมัครแต่ละคนสามารถแสดงนโยบายต่างๆได้

  “ในการหาเสียงรัฐจะจ่ายให้ แต่อย่าไปห่วงว่ารัฐจ่ายเงินให้แล้วเป็นการถลุงเงินภาษี เพราะเอาคนโกงเข้ามาจะโดนกินไปกี่แสนล้าน มันเปรียบเทียบไม่ได้เลย แต่คัดเลือกก่อนทำให้มั่นใจว่าเราได้คนที่ดีจริง ให้ผ่านกระบวนการสรรหา”

  เมื่อได้รับเลือกแล้วทางผู้นำประเทศคนใหม่จะเป็นคนเสนอรายชื่อรัฐมนตรีเพื่อดูแลงานในกระทรวงต่างๆ แต่บุคคลที่ถูกเสนอชื่อจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมจากฝ่ายนิติบัญญัติก่อน

  ไม่เพียงเท่านั้น สูตรนี้ยังลงรายละเอียดไปถึงการคัดเลือกผู้แทนราษฎรเพื่อมาทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติด้วย เช่น หากต้องการสส. ที่ดูดี มีความรู้ มีคุณธรรม ก็อาจต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้เข้มขึ้นอีก หรือนำแนวคิดเดียวกับการคัดเลือกฝ่ายนบริหารเข้ามาใช้ ด้วยการให้ผู้สมัคร สส. ต้องผ่านสภาวิชาชีพรับรองก่อน ถ้าได้รับการรับรองแล้วรัฐบาลจะเป็นผู้ออกเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้ ขณะที่คนอื่น หรือผู้สมัครจากพรรคการเมืองจะมาสมัครก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

  “มันเป็นหลักการของรูปแบบการแบ่งแยกอำนาจที่เขาทำอยู่แล้ว แต่บ้านเรากลัวระบบประธานาธิบดี แล้วไปติดชื่อตรงนี้ก็เลยกลัว ซึ่งจริงๆ การเมืองท้องถิ่นเราเอามาใช้หมดแล้ว และอำนาจของนายกฯ เราเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่ามีหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารรับสนองพระบรมราชโองการ มันจะไม่มีส่วนไหนเลยที่จะไปเกี่ยวข้องกับการทำลาย หรือล้มล้างระบอบพระมหากษัตริย์ เพราะถือเป็นองค์พระประมุข ซึ่งต้องเขียนให้ชัดเจน”

  ในวงเสวนายังเสนอเพิ่มเติมด้วยว่า ไม่ใช่เฉพาะรัฐมนตรีที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามารับตำแหน่งเท่านั้นที่ต้องถูกตรวจสอบ แต่ข้าราชการการเมืองระดับสูง เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี หากได้รับการเสนอชื่อต้องผ่านการไต่สวนสาธารณะของสภาผู้แทนเสียก่อน และที่สำคัญในการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งในระดับสภาผู้แทน หรือคณะกรรมาธิการแต่ละคณะต้องมีอัยการอิสระเข้ามาคอยฟังการไต่สวน หากฟังว่ามีมูลว่าทุจริตสามารถสืบสวน และส่งต่อเพื่อฟ้องศาลได้เลยทันที

  สูตรที่สี่
  เลือกแบบจังหวัดสกัดซื้อเสียง

  สำหรับสูตรนี้ยังเป็นสูตรการเลือกตั้งแบบที่เป็นกันอยู่ทุกวันนี้ เพียงแต่มีการเปลี่ยนการเลือกตั้งใหม่จากเดิมที่เป็นเลือกในระดับเขต แต่ละเขตมีผู้แทนได้ 1-2-3 คน แล้วแต่จำนวนประชากร มาเป็นการเลือกในระดับจังหวัด เหมือนกับการเลือกตั้งของกรุงเทพฯ เพื่อให้โอกาสการซื้อเสียงยากขึ้น เนื่องจากต้องซื้อทั้งจังหวัด ไม่ใช่แค่ 2-3 อำเภอเหมือนที่ผ่านมา เสร็จแล้วจัดอันดับ ใครได้คะแนนเสียงสูงสุดของจังหวัดได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎร

  อย่างไรก็ตาม สูตรนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ว่า แม้จะได้รับเลือกตั้งแต่จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นเป็นรัฐมนตรี ซึ่งข้อจำกัดทั้ง 2 ประการนี้จะทำให้สิ่งที่จะมาจูงใจการซื้อเสียงน้อยลง เพราะลงทุนมากแต่ไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้ เพราะฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จัดตั้งกันเอง ขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายเพียงอย่างเดียว

  “เราต้องตัดโอกาสก่อนด้วยการดูที่ระบบของมัน ดังจะเห็นได้จากการเลือกสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพฯ ทำไมรสนา (โตสิตระกูล) ได้อันดับ 1 เพราะโอกาสซื้อเพื่อให้ชนะมันซื้อยากขึ้น เพราะเขตที่ใหญ่ทำให้ซื้อยากขึ้น แต่นี่เอาทั้งจังหวัดเลย”

  ปรับจริยธรรม คุณธรรม
  นักการเมืองศรีธนญชัย

  อย่างไรก็ตาม เป็นที่เชื่อกันในวงเสวนาว่าไม่ว่าการออกแบบการเมืองใหม่จะสวยหรู หรือเป็นที่น่าชื่นชมว่าสามารถสกัดกั้นวงจรอุบาทว์ไม่ให้ฟื้นคืนชีพได้ดีเพียงไร แต่หากนำมาใช้กันจริงๆเมื่อไร นักการเมืองไทยก็สามารถดิ้น และหานวัตกรรมการโกง ออกมาได้อย่างแนบเนียนทุกครั้งทุกครา ดังเช่น กรณีรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่แม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเท่าที่เมืองไทยเคยมีมา แต่ในที่สุดนักการเมืองไทยก็สามารถหาช่องทุจริตจนได้

  เรื่องนี้ มนตรีมองว่า จริงแล้วรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว เพราะเสียงของประชาชนยังเป็นวิธีดีที่สุดเนื่องจากเป็นวิธีที่ประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นธรรมทั่วถึงกันเพียงแต่ที่ผ่านมาที่การเมืองบ้านเรามีปัญหาเพราะระบบในการบังคับใช้ (Enforcement) ของกฎหมายยังไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่

  “ผมนึกภาพอื่นไม่ออก การเลือกตั้งโดยไม่มีพรรคมันก็ไปจับพรรคกันอยู่ดี โดยเฉพาะพวกที่ซิกแซ็ก เรามักจะเห็นว่าหากต้องการหลักฐานเรื่องค่าจ้างก็ไปทำเป็นจ่ายค่ารถ ค่าน้ำมัน กันไม่ให้ถือหุ้นก็ไปถือผ่านลูก คือมันคิดได้ตลอด พอเรากำหนดระบบว่าคุณห้ามอยู่กันเป็นพรรค ดูอย่างสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาที่ไม่ให้สังกัดพรรคก็ไปตั้งเป็นเมียกับลูกของคนที่อยู่ในพรรค ฉะนั้น อย่าไปกำหนดกฏเลย”

  มนตรี บอกว่า ผมมองว่าการเมืองใหม่ที่แท้จริงเป็นเรื่องในเชิงจิตใจ คือ การที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่ที่มาซึ่งการมารับใช้ประเทศชาติในตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุด แต่เป็นเรื่องของการควบคุมกำกับ เพื่อให้การใช้อำนาจนั้นอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเวลามีความผิดแล้วนักการเมืองกระทำผิดมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าผมมาจากการเลือกตั้ง มันต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยอมรับว่า มาจากการเลือกตั้งแล้วถ้าทำผิดก็จะต้องรับ และควรลงจากอำนาจ

  “ ถ้าทุกคนมีค่านิยมตรงนี้ที่ชัดเจนมากขึ้น ผมเชื่อว่านั่นคือความสว่าง นั่นคือการเมืองใหม่”

  ************

  วงจรอุบาทว์การเมืองเก่า
  ที่มา การเมืองใหม่

  ในแถลงการณ์ ฉบับที่ 20/2551 ล่าสุด ของ กลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย เพื่อทำความชัดเจนเรื่อง “การเมืองใหม่” ระบุว่า การเมืองในปัจจุบันเป็นระบบการเมืองอุบาทว์ เพราะ ถูกผูกขาดโดยนักเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งและนายทุน ที่ยังคงเต็มไปด้วยปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทุจริตการเลือกตั้ง ใช้อิทธิพลและระบบอุปถัมภ์ในท้องถิ่น เพื่อข่มขู่ประชาชน อีกทั้งยังใช้อำนาจรัฐและอำนาจเงิน เพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งทุกวิถีทาง บนความอ่อนแอและฉ้อฉลของคณะกรรมการการเลือกตั้งบางคนที่ไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม และไม่สามารถยับยั้งนักการเมืองเข้าสู่อำนาจในการปกครองบ้านเมืองได้ทันท่วงที

  เมื่อการเลือกตั้งเต็มไปด้วยการทุจริตฉ้อฉลและใช้เงินเป็นตัวตั้ง ทำให้การเมืองไทยกลายเป็น “ธนาธิปไตย” เกิดการตอบแทนบุญคุณต่อนายทุนของพรรคการเมือง รัฐบาลซึ่งประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ฉ้อฉล จึงมุ่งแต่จะทุจริตคอร์รัปชั่น กระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ทรยศต่อคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำได้แม้กระทั่งขายชาติขายแผ่นดิน

  ดังตัวอย่างที่รัฐบาลชุดนี้ได้กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการลงนามร่วมเพื่อยกปราสาทพระวิหารให้ประเทศกัมพูชานำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง อีกทั้งยังอาศัยกลไกทางรัฐสภาในการยกมือสนับสนุนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่เป็นพวกพ้องที่ทุจริตอย่างไร้จริยธรรม และกลายเป็นระบอบเผด็จการรัฐสภาแห่งทุนนิยมสามานย์ในที่สุด

  ผลจากการที่นักการเมืองส่วนใหญ่ในระบบปัจจุบัน มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จึงทำให้กลไกการตรวจสอบทั้งจากกระบวนการยุติธรรม สื่อสารมวลชน และประชาชน ต้องถูกทำร้าย ทำลาย และคุกคามทุกรูปแบบจากระบบการเมืองอุบาทว์ในปัจจุบัน

  ในงานวิจัยของ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร และศิรินทิพย์ อรุณเรื่อ เรื่องรูปแบบและกระบวนการคอร์รัปชั่นในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ระบุว่า รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เห็นได้ชัดจาก การจัดตั้งหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) เพื่อสร้างกรอบการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมไปถึงฝ่ายการเมือง พร้อมการให้อำนาจสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง. เข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินมากขึ้น เป็นต้น

  แต่ก็ยิ่งทำให้รูปแบบ กระบวนการคอร์รัปชั่นเข้มแข็ง เต็มโตมากขึ้น โดยเฉพาะคอร์รัปชั่นโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ยิ่งมีเทคนิคแยบยลและซับซ้อนมากขึ้น จนกลายเป็นคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ หรือที่รู้จักกันว่า คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและเด่นชัดที่ชัดในรัฐบาลยุคทักษิณ 1 -2

  ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าว เกี่ยวพันและผันแปรตามความต้องการ ค่านิยม โครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการปกครองของประเทศไทย ที่เน้นวัฒนธรรม “อุปถัมภ์” ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและยากที่จะฉุดรั้งกลุ่มคนเหล่านี้ได้(ดู โครงสร้างอำนาจที่เอื้อต่อการคอร์รัปชั่น)

  ทั้งนี้ เพราะผลประโยชน์ เกิดจากการคอร์รัปชั่นจำนวนมหาศาล เป็นปัจจัยสำคัญผลักดันให้ กลุ่มนักการเมือง ข้าราชการ และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันแสวงหาประโยชน์จากโครงการก่อสร้างเมกะโปรเจกต์

  ไม่เพียงเท่านี้ กระบวนการยุติธรรมถูกทำร้ายและทำลายด้วยการโยกย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้เป็นคนของตัวเองและพวกพ้อง ฝ่ายบริหารสมคบกับฝ่ายนิติบัญญัติร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดอำนาจฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายตุลาการ

  ในขณะที่นักการเมืองที่ฉ้อฉลเข้าทำการเสนออามิสสินจ้างให้กับศาลสถิตยุติธรรม สื่อสารมวลชนถูกแทรกแซง และปิดกั้น ประชาชนที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลกลับถูกทำร้ายร่างกายและถูกทำลายทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและอันธพาลของรัฐบาล ทั้งหมดนี้คือการทำลายกระบวนการตรวจสอบในประเทศชาติเพื่อกลบเกลื่อนความชั่วร้ายของนักการเมือง และถึงขั้นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เพื่อรวบอำนาจให้กับการเมืองอุบาทว์อย่างเบ็ดเสร็จ

  แม้จะมีการลาออกของนักการเมืองหรือการยุบสภา หากไม่ได้มีการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง การเมืองไทยก็จะวนเวียนอยู่ในวงจรอุบาทว์เช่นนี้ไม่รู้จบสิ้น ดังนั้นจึงเป็นที่มา ให้กลุ่มพันธมิตรนำเสนอหนทางแก้วิกฤติชาติครั้งสำคัญ ด้วยการเสนอ “การเมืองใหม่”

  ************

  การเมืองใหม่ปชช.มีส่วนร่วม
  ยึดธรรมาภิบาล-เข้มตรวจสอบ

  นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์-การเมือง เจ้าของผลงานคอร์รัปชั่นเบ็ดเสร็จ-ระบอบทักษิณ “ รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์” เสนอแนวคิด “ การเมืองใหม่ ” ควรมุ่งผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และยึดหลัก “ ธรรมาภิบาล” พร้อมเพิ่มอำนาจฝ่ายตรวจสอบ องค์กรอิสระและสื่อสารมวลชนให้เข้มข้นมากขึ้น

  มีส่วนร่วม-ยึดธรรมาภิบาล

  มุมมอง การเมืองใหม่ ในมิติของผู้อำนวยการโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ มองว่าเป็นเรื่องโอกาสและความเป็นไปได้ทางการเมือง มันไม่มีรูปแบบเสนอได้แบบเบ็ดเสร็จ ดังนั้นความเป็นไปได้ที่ชัดเจนที่สุด คือ การเติมเข้าไปแล้ว ทำให้มีโอกาสขับเคลื่อน ทำให้การเมืองกลายเป็นเรื่องที่เห็นความสำคัญของผลประโยชน์ประชาชน

  “ การเมืองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง เป็นการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน เพราะการเมืองยุคใหม่ที่โลกให้ความสำคัญ การมีส่วนร่วมประชาชนระดับล่างมากขึ้น ถือว่า เป็นช่วงปฎิวัติประชาธิปไตยยุค 2 หลังจาก ยุคแรกเกิดขึ้นเมื่อ 100-200 ปีที่ผ่านมา เป็น “ การปฎิวัติของชนชั้นกลาง” โดยเป็นกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ”

  สำหรับเมืองไทย อาจารย์ สังศิต บอกว่า เห็นด้วยกับการให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมประชาชนระดับล่างมากขึ้น ขณะเดียวกันจำเป็นต้องยึดหลัก “ ธรรมาภิบาล” เน้นการมีส่วนร่วม ความโปร่งใส มีหลักนิติธรรม และการตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชน

  ทั้งนี้ หลักธรรมาภิบาล เป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับ ในทุกชนชั้น ตั้งแต่ ชนชั้นนำ ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง รวมถึงการทำงานขององค์กรต่างๆ ขณะเดียวกัน ก็ต้องให้ความสำคัญ ด้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นกรอบวัดความสำเร็จและเครื่องชี้วัด ( KPI) ทั้งนี้เพราะการเมืองเป็นเรื่องประชาชน ที่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดกับผลประโยชน์ประชาชนว่าจริงหรือไม่ มากหรือน้อยแค่ไหน จึงเรียกว่า “การเมืองใหม่”

  “ การมีส่วนร่วมภาคประชาชนก็ดี หรือมีกรอบธรรมมาภิบาลก็ดี จะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากระบอบประชาธิปไตย เพราะการเมืองแบบเก่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ประชาชนมักไม่ค่อยผลประโยชน์ เป็นการเมืองที่สืบทอดอำนาจของข้าราชการ กลุ่มผู้มีอิทธิผลท้องถิ่น การตัดสินใจบริหารประเทศต่างๆ อำนาจตกไปอยู่ในมือคนไม่กี่คน 3-5 คน เมื่อตกลงกันได้แล้ว ประเทศก็จะเป็นไปตามการตัดสินใจของกลุ่มคนเหล่านี้”

  ดังนั้น มรดกตกทอดของการเมืองแบบนี้ ทำให้อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ แยกออกจากกันโดยไม่เด็ดขาด

  โดยอำนาจบริหารมักใช้อำนาจนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือของตัวเอง “ แท้จริงแล้วคนไม่ค่อยอยากเป็นส.ส.กันหรอก แต่อยากเป็นรัฐมนตรี เพราะทุกคนรู้ว่า เมื่อได้อำนาจบริหารก็จะได้อำนาจนิติบัญญัติตามมาโดยอัตโนมัติ เพราะทั้งสองอำนาจ มันแยกจากกันไม่ขาด อำนาจบริหารก็ใช้อำนาจนิติบัญญัติเป็นเครื่องมือของตัวเอง แต่โชคดีที่อำนาจตุลาการเป็นอิสระออกไป เป็นตัวคอยสร้างบรรทัดฐาน หรือมาตรฐานใหม่ของสังคม เพื่อทำให้การเมืองแบบเก่าถูกบีบคั้น ให้ต้องปรับตัว

  “เห็นได้จากการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่ฟังเสียงประชาชน เป็นการเมืองของชนชั้นนำ ชนชั้นที่อิทธิผลในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดธรรมมาภิบาล ดังนั้นจึงต้องทำให้มีธรรมมาภิบาลมากขึ้นมีผลประโยชน์ตกไปอยู่กับประชาชนจริงๆ เพราะการเมืองทีเป็นอยู่ เพื่อชนชั้นผู้มีอำนาจ มีอิทธิผลท้องถิ่นต่างๆมารวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาล ทำให้การตัดสินของประเทศอยู่ในมือของคนไม่กี่คน ดังนั้น

  อาจารย์สังศิต บอกอีกว่า การเมืองใหม่ แม้จะไม่สามารถเริ่มต้นและสำเร็จได้ทันที แต่ถ้าหากต้องเริ่มต้นควรเริ่มจาก การเพิ่มอำนาจให้กับภาคประชาชน โดยเฉพาะภาคสื่อสารมวลชน ในการทำหน้าที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อตรวจสอบ มันจะทำให้คนมีอำนาจต่างๆมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น “ผมว่า ต้องเพิ่มอำนาจตรวจสอบภาคประชาสังคม และ อำนาจตรวจสอบขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอย่าง คณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) , ปปช .เพราะประชาธิปไตยที่มีการตรวจสอบและควบคุมจะเป็นปชต.ที่พัฒนาไปในทางที่ดีได้

  “ สำหรับกกต. ก็ควรที่จะมีการคัดสรร หรือสกรีนหาตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพราะการเมืองของไทยแตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในโลก เพราะนักธุรกิจในต่างประเทศมักไม่ค่อยเข้าสู่วงการเมือง แต่เมืองไทย นักธุรกิจแห่เข้าวงการเมืองกันมาก มันทำให้อำนาจธุรกิจและอำนาจการเมือง สามารถมาเชื่อมต่อกันได้ มันจึงทำให้อำนาจธุรกิจสู่อำนาจการเมือง และครอบงำไปสู่วงราชการ และเกิดการทุจริตในสังคมไทยจึงมีเชื่อมต่อกันหมดทั้งวงการเมือง เรียกได้ว่า เป็นการคอร์รัปชั่นแบบเบ็ดเสร็จ ดังนั้น จำเป็นที่กกต.ต้องมีอำนาจสกรีน คนที่เข้ามาเป็นผู้แทนเข้มงวดกว่าประเภทอื่นๆ”

  **************

  รัฐบาลประชาภิวัฒน์
  รูปธรรมการเมืองใหม่

  การเมืองใหม่เป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายต่างจับตามองว่าจะออกมาในรูปแบบใดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทางกลุ่มพันธมิตรได้ออกมาพูดถึงเรื่อง 70:30 ซึ่งถูกตอบโต้ว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งทางกลุ่มพันธมิตรได้ออกมาชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการสร้างการเมืองใหม่ ซึ่งผลสรุปอาจมิใช่รูปแบบดังกล่าวก็เป็นได้

  อำนาจทุน-การเมืองเก่า ครอบงำ

  หากจะถามว่าทำไมต้องเป็นการเมืองใหม่ คำตอบได้อยู่ในแถลงการณ์ฉบับที่ 20 ของทางกลุ่มพันธมิตรที่ระบุถึงความไม่ชอบธรรมนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเนื่องจากมีการซื้อสิทธิขายเสียงกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะตามชนบทที่ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารที่มีความหลากหลายได้ ทำให้ถูกชักนำไปในทางที่มิควรได้

  ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐก็ถูกอิทธิพลทั้งอำนาจทุน อำนาจการเมือง ครอบงำกลายเป็นทาสรับใช้กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง การเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ครั้นเมื่อตรวจสอบพบความผิด กระบวนการตรวจสอบไปจนถึงกระบวนการยุติธรรม ก็ถูกแทรกแซง เพราะเมื่อครั้งที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะฝ่ายตรวจสอบ ทำให้การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในการเลือกตั้งล่าช้า

  รวมไปถึงการมีคำตัดสินว่านักการเมืองผู้นั้นไม่ผิด ก็มีให้เห็น ไม่เว้นแม้แต่สื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบก็ถูกคุกคาม ตลอดจนแนวคิดของกลุ่มทุนการเมืองที่มีแผนแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อลดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เพื่อรวบอำนาจให้กับการเมืองอย่างเบ็ดเสร็จ

  สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าการเมืองรูปแบบเก่าไม่สามารถนำพาประเทศชาติให้พัฒนาต่อไปได้ เพราะมีแต่การทุจริต คอรัปชั่น ดังนั้นทางกลุ่มพันธมิตรจึงมีการพูดถึงการเมืองใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้คนดีมาปกครองบ้านเมือง ป้องกันไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมทุกภาคส่วน ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง

  การเมืองใหม่จะไม่จำกัดอยู่เพียงนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่เท่านั้น แต่จะยังเปิดกว้างให้ภาคประชาชนที่หลากหลาย ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ เช่น ผู้แทนจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ผู้แทนจากภาคประชาชนที่หลากหลาย ผู้แทนจากภาคสังคมที่แตกต่าง ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบรัฐธรรมนูญร่วมกันของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง

  ทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรได้ชี้แจงประเด็น 70:30 ว่าเป็นเพียงการยกตัวอย่างรูปแบบการลดสัดส่วนการเมืองเก่าที่ล้มเหลว เพื่อจุดประกายสำหรับระดมความคิดเห็นในสังคม โดยไม่ได้เป็นสูตรตายตัวแต่ประการใด เพระจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันออกแบบการเมืองใหม่ และยึดถือเสียงส่วนใหญ่ในสังคมมาเป็นแนวทางในการออกแบบการเมืองใหม่ให้มีศีลธรรม จริยธรรม และมีสัดส่วนที่หลากหลายกว่าในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต จารีตประเพณี วัฒนธรรมของสังคมไทย โดยยังคงความเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป

  ในขณะที่สื่อต่างชาติอย่าง นิตยสาร The Economist ของอังกฤษ ที่ไม่ได้มีความเข้าใจในวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศไทยกลับโจมตีว่า “การเมืองใหม่” เป็นการกลับไปสู่ยุคเผด็จการที่มีระบบรัฐสภาแบบสรรหาและให้อำนาจกับทหารที่จะเข้ามามีบทบาทและจัดการเมื่อไรก็ได้

  ในความเป็นจริงแล้ว “การเมืองใหม่” ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของทหารอย่างชัดเจนว่าสามารถเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ได้ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการคือ ประการแรก เมื่อมีภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประการที่สอง เมื่อมีเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยของประเทศชาติ และประการที่สาม เมื่อรัฐบาลที่เป็นอยู่มีการบริหารจัดการอย่างผิดพลาดใหญ่หลวง ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อิสรภาพ และการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้แล้ว ทหารจะต้องไม่มีบทบาทอะไรอื่นทางการเมือง

  นอกจากนี้สื่อนอกดังกล่าว ยังอ้างการเข้าสู่ตำแหน่งอย่างถูกต้องตามวิถีรัฐธรรมนูญของ สมัคร สุนทรเวช ทว่าการบริหารที่นำพาประเทศไปสู่หายนะก็เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพอที่จะนำผู้บริหารที่ไร้วุฒิภาวะลงจากตำแหน่ง พร้อมกับการปฏิรูปการเมืองใหม่ เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป ซึ่งในประเทศที่เขามีการพัฒนา นักการเมืองมีจิตสำนึกที่ดี ไม่ต้องรอให้ประชาชนออกมาไล่ เขาก็จะพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกจากตำแหน่งทันทีเมื่อการบริหารงานของรัฐบาลสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ

  “ เรื่อง 70% 30% เป็นเพียงแบบจำลองสมมติขึ้นมาให้ถกเถียงกัน สิ่งต่างๆ ทั้งหมดเลยที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้อยู่ในวงจรอุบาทว์ เพราะเรายังคงอยู่ในการเมืองเก่า สิ่งที่ผมกำลังเสนอก็คือ ขอให้มาช่วยกันหาหนทางที่จะทำให้ประชาธิปไตยมีความสอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทย ขออย่าได้ถือประชาธิปไตยเป็นอย่างเดียวกับที่คุณไปที่ร้านแมคโดนัลด์ส และสั่งแฮมเบอร์เกอร์ เพราะประชาธิปไตยจะยังคงเป็นสินค้าส่งออกจากตะวันตกอยู่นั่นแล้ว พวกนักวิชาการที่ร่ำเรียนได้ปริญญามาจากเยอรมนี จากอังกฤษ จากสหรัฐฯ จากฝรั่งเศส มักจะนำเอาสิ่งที่พวกเขาเล่าเรียนมาจากประเทศเหล่านั้นมาผสมผสานกัน และประดิษฐ์สร้างรัฐธรรมนูญนองเลือดที่ใช้ไม่ได้กับประเทศไทย

  สิ่งที่ผมกำลังพยายามที่จะบอกก็คือ ขอให้เรามานั่งคุยพูดจากัน หาจุดอ่อนข้อบกพร่องของการเมืองเก่าของเรา เราต้องการให้การเมืองเก่าดำเนินกันต่อไปอย่างนี้ไหม คนส่วนมากจะยอมรับว่าคำตอบคือไม่ ถ้าอย่างนั้นขอให้มาช่วยกันหาอะไรอย่างอื่นไหม เราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 100% อาจจะ 70% [แต่งตั้ง] และ 30% [เลือกตั้ง]

  ขอให้สังเกตคำว่า อาจจะ หรือเราอาจจะควรลดจำนวน ส.ส.ลงจาก 480 คน เหลือ 240 คน ซึ่งหมายความว่าเราจะยังคงมีการเลือกตั้งในทุกๆ จังหวัด แต่อาจจะว่า มี ส.ส.สัก 3-4 คนจากทุกๆ จังหวัดก็เพียงพอแล้ว สำหรับส่วนที่เหลือเราอาจหาวิธีใหม่ๆ ในการทำให้มีประชาชนมากขึ้นเข้ามีส่วนร่วมในการเมือง จากทุกๆ ภาคส่วนของสังคม นี่แหละคือการเมืองใหม่” เป็นคำกล่าวของ สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำกลุ่มพันธมิตรที่ได้ให้สัมภาษณ์กับ เอเชียไทมส์ออนไลน์

  นอกจากนี้ยังมีอีกหลายภาคส่วนได้ออกมาให้ทัศนะเกี่ยวกับ “การเมืองใหม่” โดย พลตรี จำลอง ศรีเมือง หนึ่งในกลุ่มแกนนำพันธมิตร ได้ยกตัวอย่างของการเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เช่น การเมืองใหม่นักการเมืองต้องมีการเสียสละ นักการเมืองต้องไม่โกงต่อหน้าและลับหลัง ไม่ซื้อเสียง ไม่พูดโกหกใส่ร้ายป้ายสี เป็นต้น

  รัฐบาลประชาภิวัฒน์: ทางออกวิกฤตชาติ

  นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่อง “รัฐบาลประชาภิวัฒน์” และ “สภาประชาภิวัฒน์” ซึ่งถือเป็นการต่อยอดของแนวคิดการเมืองใหม่ โดย สภาประชาภิวัฒน์ ควรได้รับการจัดตั้งขึ้นมาก่อน โดยเชิญผู้แทนของกลุ่มอาชีพทุกอาชีพทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการนำพาชาติออกจากวิกฤตและสร้างการเมืองใหม่ให้ปรากฏชัดเจนขึ้น

  ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2551 นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 22/2551 ของพันธมิตรฯ เพื่อประกาศจุดยืนอีกครั้งว่า วิกฤตการเมืองครั้งนี้ได้มาถึงทางตัน ไม่อาจจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเดิมๆ จึงขอเสนอทางออกด้วยการให้มี “รัฐบาลประชาภิวัฒน์” ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้

  1.ส่งเสริมให้คนดีมาปกครองบ้านเมือง มิให้คนไม่ดีมีอำนาจ ขอให้นักการเมืองในรัฐสภายอมเสียสละพื้นที่ของตัวเอง ยอมให้บุคคลที่เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อย มีความสามารถ และมีความจริงใจในการแก้ไขวิกฤตของบ้านเมือง ให้เข้ามาบริหารประเทศชั่วคราวโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับ ปราศจากตัวแทนผลประโยชน์ของพรรคการเมือง ปราศจากตัวแทนผลประโยชน์ของ กลุ่มการเมือง และปราศจากตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มทุน

  2.ให้รัฐบาลประชาภิวัฒน์เข้ามาดำเนินการภารกิจเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองตามแนวทางในแถลงการณ์ฉบับที่ 21/2551 ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สะสางความอยุติธรรมทั้งปวงและคืนความยุติธรรมกลับสู่สังคมไทย

  3.รัฐบาลประชาภิวัฒน์ จะต้องเป็นกลุ่มคนที่พร้อมปฏิรูปการเมืองร่วมกับประชาชนด้วยความจริงใจ เป็นแกนกลางระดมความร่วมมือจากองค์กรประชาชนทุกภาคส่วน ทุกสาขาอาชีพ เพื่อกำหนดอนาคตและทิศทางของประเทศชาติร่วมกัน ช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งเนื้อหา รูปแบบ โครงสร้างทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง ที่อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพื่อความเป็นธรรมในสังคม และรับผิดชอบโดยให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบได้อย่างแท้จริง

  4.รัฐบาลประชาภิวัฒน์ จะร่วมกำหนด “วาระแห่งชาติ” ที่แท้จริง และครอบคลุมปัญหาและความเรียกร้องของประชาชนทุกภาคส่วน และทุกสาขาอาชีพ

  5.รัฐบาลประชาภิวัฒน์ จะร่วมกับประชาชนเพื่อทำให้เกิด “สภาประชาภิวัฒน์” ที่มีองค์ประกอบหลากหลาย กว้างขวาง เพื่อนำพาประเทศให้พ้นจากวิถีการเมืองแบบเดิม ที่เอื้อต่อการทุจริต คอร์รัปชัน ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหลบเลี่ยงจากการตรวจสอบ และไม่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน

  การก่อกำเนิดของรัฐบาลประชาภิวัฒน์ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขในแถลงการณ์ ฉบับ 21/2551 เท่านั้น จะเป็นแนวทางในการแก้ไขวิกฤตของชาติได้

  การเมืองใหม่
  หนุนเศรษฐกิจไทยโต-ทุนเล็กเกิด

  ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา แกนนำพันธมิตร นายสนธิ ได้หยิบยกเรื่องวิกฤตการเงินในสหรัฐฯที่กำลังลุกลาม กรณีล่าสุด ของบริษัท เลห์แมน บราเธอร์ส วาณิชธนกิจ รายใหญ่อันดับ 4 ของสหรัฐฯได้เจ๊งไปแล้ว และเป็น 1 ใน 5 ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก และขณะเดียวกัน ในเวลานี้ 3 ใน 5 บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นได้เจ๊งไปแล้ว และล่าสุด บริษัท เอไอจี ในอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ เอไอเอ ก็กำลังจะล้มตาม ต้องขอกู้เงิน 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาอุ้มจึงจะอยู่ได้ และถ้าบริษัท เอไอจี ล้มลง ก็ถือว่ากรณีของบริษัท เลห์แมนฯ เป็นเด็กอนุบาลไปเลย

  เขาได้ย้อนกลับไปเมื่อครั้งมีความพยายามจาก นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะที่ปรึกษาต้องการนำงเงินคลังหลวงที่ค้ำประกันประเทศไทยประมาณ 8 แสนล้านบาท มารวมกันตั้งเป็นกองทุนมั่งคั่งมั่นคง เพื่อไปลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ โดยจะไปลงทุนในเลห์แมนฯ แต่โชคดีบริษัทนี้เจ๊งไปก่อน แต่สะท้อนให้เห็นว่าคนพวกนี้คิดเพียงแค่หวังจะได้เงินค่าคอมมิชชันเท่านั้น โดยไม่ได้ดูผลกระทบระยะยาว

  นายสนธิ กล่าวว่า นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะต้องสร้างการเมืองใหม่ ซึ่งการเมืองใหม่ไม่ใช่แค่ป้องกันไม่ให้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมืองเท่านั้น แต่รวมถึงการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และมองเศรษฐกิจอีกรูปแบบหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องสนับสนุนทุนใหญ่เสมอไป เราอาจถอยมาก้าวหนึ่ง เพื่อสนับสนุนชนชั้นกลางให้สามารถทำธุรกิจได้มากขึ้น ให้มีธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก ดีกว่ามีธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กี่ราย ดังนั้น ไม่ใช่เฉพาะให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเดียว แต่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรด้วย

  หมอประเวศ-อานันท์
  หนุนการเมืองใหม่

  ทางด้าน ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ให้ความเห็นว่า ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ว่า สังคมไทยมีความเห็นไปในทางเดียวกัน คือไม่ต้องการความรุนแรง โดยคนที่เป็นผู้นำต้องพูดจาสมัครสมานสามัคคี จึงจะพาบ้านเมืองไปสู่ทางออกได้

  ทั้งนี้ การตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่า เป็นแนวทางที่เคยเสนอเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ว่าหากบ้านเมืองไม่มีทางไปจริงๆ ก็ควรตั้งรัฐบาลแห่งชาติ หรือตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติชั่วคราว ซึ่งควรปรึกษาหารือกันในรัฐสภา โดยต้องใช้ระบบรัฐสภาให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆ สมาชิกแต่ละคนต้องมีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับอำนาจใดๆ ใช้วิจารณญาณของตัวเอง สังคมก็จะมีทางออก

  ส่วนข้อเสนอให้ยุบสภานั้นเป็นวิธีหนึ่ง แต่ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด เพียงแต่เป็นการผลัดเวลาออกไปเท่านั้น เมื่อมีการเลือกตั้ง ปัญหาก็กลับมาเหมือนเดิม ความขัดแย้งยังเหมือนเดิม ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันสร้างจินตนาการทางการเมืองใหม่ร่วมกัน เชื่อว่าไม่เกิน 5 ปีสังคมจะดีขึ้น

  ขณะที่ อดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ให้ความเห็นว่า วันนี้สังคมแบ่งเป็น 2 ขั้ว จำเป็นต้องหาจุดร่วม ผลประโยชน์ร่วมกัน มีระเบียบวาระร่วมกัน เพื่อนำพาประเทศในการแก้ไขปัญหา เพราะวันนี้สังคมไทยเกิดปัญหาแตกแยกทั้งลึกและกว้าง ต้องใช้สติปัญญาให้มาก และต้องลดอารมณ์ลง ส่วนข้อเสนอการตั้งรัฐบาลแห่งชาติขณะนี้ยังเข้าใจไม่ตรงกัน แต่หากเป็นแบบที่ทุกฝ่ายทุกพรรคเข้ามาร่วม และเป็นไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ หากทำได้ก็ดี แต่ก็ขึ้นอยู่กับทุกพรรคการเมืองว่าจะเห็นด้วยหรือไม่

  เขากล่าว่า การเมืองใหม่นั้นก็ดี เพราะความรู้สึกของคนส่วนใหญ่มองว่าการเมืองเก่ามาถึงทางตัน ควรจะมีการปรับปรุง แต่ก็ต้องมาพูดกันก่อนว่าการเมืองใหม่คืออะไรแน่ วันนี้มีการตั้งตุ๊กตาว่าควรเป็นอย่างไร ส่วนใครจะเป็นฝ่ายริเริ่มนั้น ผมมองว่าหลายองค์กรในประเทศทำได้เลย วันนี้กลุ่มพันธมิตรฯ เริ่มทำ พรรคการเมืองก็เริ่มคิดได้ ใครมีความคิดดีๆ ก็ช่วยกันคิด


  http://cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.nws.noaa.gov/climate/nwsexit.php?wfo=abq&url=http://baoholaodongyknb.com

  http://democrats.assembly.ca.gov/members/scripts/redirect.asp?URL=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.evansville.in.gov/redirect.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.nationalcityca.gov/redirect.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.olelo.hawaii.edu/redirect.php?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://transition.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://baoholaodongyknb.com

  http://transtats.bts.gov/exit.asp?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.weather.gov/cgi-bin/nwsexit.pl?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.doleta.gov/regions/reg05/Pages/exit.cfm?vexit=http://baoholaodongyknb.com

  http://wwwcf.fhwa.dot.gov/exit.cfm?link=http://baoholaodongyknb.com

  http://sanfordfl.gov/redirect.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://water.weather.gov/ahps2/nwsexit.php?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.gillettewy.gov/redirect.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.treasury.gov/cgi-bin/redirect.cgi?http://baoholaodongyknb.com

  http://espanol.hud.gov/utilities/intercept.cfm?http://baoholaodongyknb.com

  http://training.fema.gov/emiweb/cgi-shl/goodbye.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.broadbandmap.gov/external-redirect/http://baoholaodongyknb.com

  http://www.poolsafely.gov/intercept.php?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://wireless.fcc.gov/cgi-bin/wtbbye.pl?http://baoholaodongyknb.com

  http://www.biometrics.gov/LeavingSite.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.dcf.ks.gov/Pages/redirect.aspx?target=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.talgov.com/Main/exit.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.tc.faa.gov/content/leaving.asp?extlink=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.transtats.bts.gov/exit.asp?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://sfgovtv.org/redirect.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.evansvillegov.org/redirect.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.jacksoncountygov.com/redirect.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.vanderburghgov.org/redirect.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.polytrauma.va.gov/disclaimer.asp?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://weather.gov/cgi-bin/nwsexit.pl?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://w2.weather.gov/climate/nwsexit.php?wfo=abq&url=http://baoholaodongyknb.com

  http://www.cathedralcity.gov/redirect.aspx?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://nws.noaa.gov/cgi-bin/nwsexit.pl?url=http://baoholaodongyknb.com

  http://onlinemanuals.txdot.gov/help/urlstatusgo.html?url=http://baoholaodongyknb.com

   

   

   

  https://www.google.com/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://mnews.atode.cc/mcache.php?u=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://images.google.com/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://maps.google.com/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://aplaceofmind.ubc.ca/go.php?u=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://deals.fdlreporter.com/sp?cId=188301&wId=21976&rNum=80&url=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://www.pennergame.de/redirect/?site=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.de/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.co.jp/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.fr/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.co.uk/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.it/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.es/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.pl/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.nl/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.ca/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.com.br/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.com.sa/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.com.au/url?q=http://baoholaodongyknb.com

   

  http://google.co.in/url?q=http://baoholaodongyknb.com

  baoholaodong A:1.52.123.174 X: 20161212144828

  vinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen trai , vinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen trai,vinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen trai,vinhome nguyen trai , vinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãi,vinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãi , vinhomes nguyễn trãi,vinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen trai , vinhomes nguyen traivinhomes nguyen trai,vinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen trai chung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãi , chung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãi,chung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen trai , chung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen trai
  c

  chung cu vinhomes nguyen trai A:113.23.49.192 X: 20161219172453

  <a href="http://alinkwebsites.com/story.php?title=norton-internet-security-renewal-support-phone-number-1-855-675-0083-for-quick-support#discuss" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="http://www.bookmarkurlinks.com/story.php?title=norton-internet-security-phone-number-1-855-675-0083-for-help-and-support#discuss" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="http://www.linkcontents.com/story.php?title=contact-norton-internet-security-renewal-support-for-help-and-support#discuss" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="http://bookurlinks.com/story.php?title=facing-issue-with-norton-antivirus-just-contact-norton-internet-security-renewal-support-team#discuss" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="http://loseweightbook.com/story.php?title=getting-any-issue-with-norton-antivirus-contact-norton-internet-security-renewal-support-team#discuss" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="http://choicebookmarks.com/Technology/-norton-internet-security-phone-number-for-instant-help-and-support/#discuss" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="http://chamberbase.com/story.php?title=how-can-i-contact-norton-internet-security-renewal-support-team#discuss" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="http://www.kiwilla.com/story.php?title=renew-your-norton-internet-security-by-taking-help-from-norton-internet-security-renewal-support-team#discuss" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="http://tourbr.com/profile.php?login=kenleyeric" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="http://www.bearcrs.com/profile.php?login=kenleyeric" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="https://www.codeproject.com/script/Membership/View.aspx?mid=12918640" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>
  <a href="" target="_blank">Norton internet security renewal support</a>

  kenleyeric A:207.244.82.230 X: 20170105145816

  <a href="http://www.saveurlink.com/story.php?title=norton-antivirus-upgrade-and-update-number#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.mindleyo.com/story.php?title=norton-antivirus-upgrade-and-update-support-phone-number-1-855-675-0083#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.playwithlinks.com/Technology/norton-antivirus-upgrade-and-update-support-number/#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.sfcider.com/story.php?title=norton-antivirus-upgrade-and-update-support-phone-number#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.onlinebookmarksite.com/Technology/norton-antivirus-upgrade-and-update-help-number-for-customer/#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.onlineshareit.com/Technology/upgarde-norton-antivirus-number-for-customer/#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.tanexec.com/story.php?title=upgrade-norton-antivirus-#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.canewel.com/story.php?title=norton-antivirus-upgrade-support-contact-number-1-855-675-0083#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.bestwebmarks.com/story.php?title=norton-upgrade-support-phone-number#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.bestwebmarks.com/story.php?title=norton-upgrade-support-phone-number#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://svmpod.com/story.php?title=norton-antivirus-upgrade-number-phone-number#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://fapsm.com/story.php?title=norton-antivirus-upgrade-contact-phone-number-1-855-675-0083#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.gainbacklink.com/story.php?title=norton-upgrade-phone-number-1-855-675-0083#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://freshlinkzone.com/story.php?title=-norton-antivirus-upgrade-support-phone-number">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="http://www.sharemylinks.com/Technology/norton-upgrade-contact-phone-number-for-customer/#discuss">Norton Anti virus support number</a>
  <a href="">Norton Anti virus support number</a>

  sandyzq0016 A:111.93.192.154 X: 20170107183458

  https://social.technet.microsoft.com/Profile/kenleyeric

  sandyzq001 A:111.93.192.154 X: 20170107183707

  https://www.icann.org/profiles/kenleyeric

  jesseyleee006@gmail.com A:111.93.192.154 X: 20170113153532
  ติดต่อ : [ 20 ก.ย. 51 13:05 ] s
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน