(48) Change : ประชาชนต้องการมัน
  รายละเอียด :
  รถไฟขบวนประเทศไทยเริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานี “ทักษิณ” หลังจากที่หยุดอยู่ที่สถานีนี้มากว่า 7 ปี และอาจเป็นการผ่านเลยไปโดยไม่มีวันหวนกลับมาอีก

  ลาก่อน ทักษิณ และยินดีต้อนรับสถานี “อภิสิทธิ์”

  การเปลี่ยนแปลงหรือ Change จึงเป็นสัจธรรมในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อสีใดก็ตามก็ต้องยอมรับ หากจะแข็งขืนก็จะเป็นการปฏิเสธในสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่สิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงก็คือ พวกเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

  บัดนี้คงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การต่อสู้แบบ “หงายไพ่เพื่อแพ้” ของทักษิณ ชินวัตรนั้นไม่สอดคล้องกับกระแสความต้องการการเปลี่ยนแปลงของประชาชน เพราะทักษิณ ชินวัตรไม่อาจยอมเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับที่ตนเองต้องการได้และไม่อาจปล่อยวาง บัดนี้ตัวเขาจึงต้องทุกข์ทนและดิ้นรนสุดชีวิตดุจ “สุนัขจนตรอก” ซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะหลุดออกมาจากปากของคนที่อหังการอย่างตัวเขาได้

  ในทางการเมือง ประชาชนคงต้องการ “การเมืองใหม่” เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากจะเขียนเป็นรูปธรรมโดยไม่ผูกติดกับตัวแบบการเลือกตั้ง 70/30 ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ถูกโจมตีมาก อาจกล่าวได้ว่าเนื้อหาของการเมืองใหม่คือ การที่ประเทศไทยต้องการแก้ไข “ปัญหาธุรกิจการเมือง” ให้ลดน้อยหรือหมดไปจากระบบการเมืองนั่นเอง

  ประเทศไทยบอบช้ำกับ “ปัญหาธุรกิจการเมือง” ที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทุนสามารถไหลไปที่ใดได้อย่างเสรี และถูกหนุนด้วยความโลภของมนุษย์ การลงทุนในการเมืองจึงเป็นสิ่งที่เย้ายวนใจเพราะสามารถที่จะแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ไม่ต้องกังวลกับการผิดกฎหมายเพราะตนเองเป็นผู้ออกกฎหมายจะผิดได้อย่างไร เผด็จการรัฐสภาจึงเป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรมที่ประเทศไทยเผชิญในช่วง ทักษิณ ชินวัตร เรืองอำนาจและได้กลายมาเป็นต้นเหตุของวิกฤตปัญหาบ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบัน

  ธุรกิจการเมืองจะไม่สามารถเติบโตได้หากประชาชนรู้เท่าทัน สื่อสารมวลชนจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการแก้ไข “ปัญหาธุรกิจการเมือง” เพราะข้อมูลที่ได้รับจะมีผลต่อการตัดสินใจของคน การปฏิรูปสื่อให้มีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะความเป็นกลางมิได้หมายความว่าจะต้องมีเวลาหรือเนื้อข่าวเท่ากัน และลอยตัวออกจากประเด็นปัญหา หากแต่ต้องเสนอในสาเหตุของปัญหามิใช่เอาแต่ผลมานำเสนอ

  การเสนอข่าวความเสียหายจากการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีว่าสื่อส่วนใหญ่ในขณะนี้มีวิจารณญาณมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนใหญ่เสนอแต่ด้านความเสียหาย ซึ่งเป็นผลแต่ไม่ได้กล่าวถึงเหตุ ว่า “ทำไม” จึงมีคนจำนวนมาก ยอมไปตากแดด นอนบนพื้นถนน แทนที่จะนอนอยู่กับบ้านและทำตัวเป็น “ชาวเกาะ” ไม่รับรู้และรับผิดชอบอะไร

  ใครเป็นคนสั่ง “ปิด” สนามบิน ทำไมจึงต้อง “ปิด” การเดินทางผู้โดยสารขาเข้าและขาออกทั้งที่มีเครื่องบินบินอยู่บนอากาศ และทำไมต้อง “ปิด” การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก ทำไม “ไม่เปิด” สนามบินที่ใกล้เคียงเป็นสนามบินสำรองในทันที และที่สำคัญไม่ถาม สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ดูบ้างว่า “ทำไม” จึงไม่ยอมแก้ไขอะไรเลย ใครเคยอ่านพบคำตอบจากคำถามข้างต้นจากสื่อส่วนใหญ่ที่จอมปลอมเหล่านั้นบ้าง?

  ในด้านเศรษฐกิจ ยุคหลังทักษิณ ชินวัตร ในช่วงเริ่มแรกอาจเป็นยุคของความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ปัญหาเศรษฐกิจหลายๆ ปัญหาได้เริ่มก่อตัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด

  ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ประเทศไทยมิได้อยู่ในโลกใบนี้แต่เพียงลำพังและพึ่งพาประเทศอื่นๆ ค่อนข้างมาก การถดถอยในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆ อันเนื่องมาจากปัญหาการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้กู้ต่ำกว่ามาตรฐานอาจส่งผลกระทบในระยะสั้นให้กับประเทศไทยและประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก การชะลอตัวในเศรษฐกิจไทยจึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น แต่ประเทศไทยน่าจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าประเทศอีกหลายประเทศเพราะภาคการเงินของประเทศไทยไม่มีปัญหาเหมือนเขา และที่สำคัญก็คือวิกฤตครั้งนี้เรารู้ตัวล่วงหน้า แต่สำคัญว่าจะรับมืออย่างไร

  การจัดการเศรษฐกิจของประเทศจากคนดีมีความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่างหากที่น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนต้องการ

  การผ่านเลยไปของทักษิณ ชินวัตรและรัฐบาลตัวแทนของเขาน่าจะทำให้สถานการณ์ในด้านบุคลากรที่เป็น “คนดี” หามาร่วมงานได้ง่ายมากขึ้น และปฏิเสธได้ยากว่าปัญหาการจัดการเศรษฐกิจของประเทศจากรัฐบาลตัวแทนทักษิณทั้ง 2 รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ทำอย่างเป็นจริงเป็นจังและเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เนื่องจากมีเป้าประสงค์ที่จะแก้รัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียว ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความมั่นใจในเศรษฐกิจของประเทศว่าจะเดินไปในทิศทางใด ดังนั้น ในระยะสั้นหยุดคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญสักครู่แล้วหันมาสนใจเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนจะดีไหมเพราะทักษิณ ชินวัตร กลายเป็นอดีตของประเทศไทยไปแล้ว

  ในระยะยาว การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นสิ่งที่น่าจะจัดทำเป็นวาระของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศเดินก้าวหน้าต่อไปได้ จะอาศัยความได้เปรียบในด้านใดของประเทศที่จะนำไปเป็นจุดแข็งแข่งขันกับโลก

  การเตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาจะเป็นการลงทุนที่สำคัญต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง และสำคัญมากกว่านโยบายคอนกรีตทั้งหลายที่ใช้เพื่อสร้างถาวรวัตถุเสียอีก การก้าวกระโดดของประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีรากฐานจากคนในประเทศที่แข็งแรงในด้านความรู้ การลงทุนในเมกะโปรเจกต์จึงไม่ต้องมองไปอื่นไกลหากแต่มุ่งไปที่การศึกษาเพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนต้องการเห็น

  สังคมไทย ณ วันนี้มาถึงทางแยกที่ต้องตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะเดินไปในทิศทางใด แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม เราจะมี ทุน ปืน และเจ้า ที่สามารถเดินเคียงคู่กันไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่ และเราจะสลายขบวนการ “ล้มทุน ล้มปืน ล้มเจ้า” ที่เป็นต้นตอของปัญหาอันเนื่องมาจากระบอบทักษิณได้อย่างไร?

  ประเทศไทยของเราได้เดินทางมาไกลในแบบไทยๆ ที่เป็นการผสมผสานระหว่างประชาธิปไตย ทุน และสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฉบับของเราเอง อาจจะล้มเหลวไปบ้างแต่ก็มีตัวอย่างของความสำเร็จ เพราะคำว่าประชาธิปไตยต้องมีจิตสำนึก มิใช่มีแต่เพียงการอ้างสัญลักษณ์บางอย่าง เช่น การเลือกตั้ง แล้วก็บอกว่าประเทศมีประชาธิปไตยแล้ว เช่นเดียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ในประเทศไทยมิใช่เป็นเพียงแต่สัญลักษณ์หากแต่มีความหมายเพื่อคนทั้งประเทศ

  อย่ามองด้วยสายตาที่คับแคบดังเช่นนักวิชาการบางส่วนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว หรือจากสื่อต่างประเทศที่อาจไม่เข้าใจ การผสมผสานระหว่างประชาธิปไตย ทุน และสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ว่า ระบบขุนนางเป็นระบบอุปถัมภ์ เป็นอุปสรรคในการพัฒนา เป็นบ่อเกิดของความไม่เท่าเทียมกัน แต่ในระบบทุนนิยมก็เกิดระบบอุปถัมภ์ได้เช่นเดียวกัน

  และที่ร้ายกว่านั้นก็คือระบบประชาธิปไตยทุนนิยมที่ใช้เงินซื้อทุกอย่างแม้กระทั่งจิตวิญญาณของผู้คน ก็เอาทุกอย่างเป็นแค่สัญลักษณ์ และทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาและเกิดความอยุติธรรมหรือไม่เท่าเทียมได้เช่นกัน มิหนำซ้ำมันอาจเลวร้ายยิ่งกว่าเก่าด้วยซ้ำเพราะมันได้เข้าไปทำลายระบบคุณค่า คุณธรรม และความหมายดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของพวกเราได้เคยยึดถือกันมาช้านานจนหมดสิ้น

  ประชาชนจะใส่เสื้อสีอะไรก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ไม่ผิด แต่ต้องมีขอบเขต มีหลักยึดที่รู้ผิดชอบชั่วดี และที่สำคัญต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นๆ ไปร่วมขบวนการด้วยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

  สุดท้าย ผู้เขียนเพิ่งได้ดูละครซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง “Change” นำแสดงโดย คิมูระ ทะคุยะ พระเอกชื่อดังตลอดกาลของญี่ปุ่น ที่เพิ่งฉายจบไปที่ญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เอง (ในประเทศไทยก็มีจำหน่ายในรูปของ DVDแล้ว) ในเรื่อง คิมุระ ซึ่งแสดงเป็น อะซะคุระ เคตะ บุตรคนรองของนักการเมืองชื่อดังทางภาคใต้ของญี่ปุ่น แต่เนื่องจากบิดาของเขาสยบยอมต่อ “การเมืองเก่า” โดยจำยอมรับสินบนเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป เคตะ(คิมุระ)ไม่อาจยอมรับพฤติกรรมของบิดาได้และรู้สึกรังเกียจการเมืองจึงเลือกที่จะไปเป็นครูบ้านนอก ต่อมาบิดาและพี่ชายคนโตที่สืบทอดอาชีพนักการเมืองเช่นบิดาของเขาได้เสียชีวิตกะทันหันเนื่องจากเครื่องบินตก คนรอบข้างจึงผลักดันแกมบังคับให้ เคตะ ลงสมัครรับเลือกตั้งแทน
  นักการเมืองหน้าใหม่อย่าง เคตะ ในวัยแค่ 35 ปีได้ใช้ความจริงใจของเขาด้วยการกล่าวขอโทษประชาชนแทนบิดาของตนที่ได้คอร์รัปชัน และเขาได้สัญญากับประชาชนว่าตัวเขาจะไม่มีวันทำเช่นนั้นเป็นอันขาด

  “ผมเคยเป็นครูสอนหนังสือเด็ก ผมไม่มีวันยอมรับว่าการคอร์รัปชันเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นเป็นอันขาด เพราะมิเช่นนั้นแล้ว ผมก็ไม่รู้จะสอนพวกเด็กๆ ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีได้อย่างไร”

  ผลก็คือ เคตะ ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.หน้าใหม่ ที่ต่อมาถูกพวกผู้ใหญ่ภายในพรรค “เชิด” ให้กลายเป็น “นายกรัฐมนตรีที่หนุ่มที่สุดและหล่อที่สุดของประเทศญี่ปุ่น” แต่ เคตะ กลับสามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้ โดยเขามุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะเป็นผู้นำประเทศที่มองปัญหาบ้านเมือง และปัญหาของประชาชน ด้วย “สายตา” และ “ความรู้สึก” ของประชาชนเดินถนน มิใช่ด้วยตรรกะแห่งการต่อรองผลประโยชน์เพื่อกลุ่มก๊วน

  นายกฯ หนุ่มผู้นี้ได้เริ่ม “Change” คนรอบข้างที่ทำงานร่วมกันให้คิดแบบเดียวกับเขา แม้ว่าจะต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากพวก “การเมืองเก่า” เพียงใดก็ตาม

  ผู้เขียนขอเสนอให้ว่าที่นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ลองดูละครซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ เผื่อจะได้มีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่ประชาชนต้องการ และผู้เขียนขอเสนอให้ทีวีสาธารณะไทย PBS รีบนำละครซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้มาฉายให้คนไทยทั้งประเทศดูโดยเร็ววัน

  Change! Change! Change! ประชาชนต้องการมันครับ

  รศ.ดร.ชวินทร์ ลีนะบรรจง
  รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย
  คณะเศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  หมายเหตุ : เป็นความเห็นของผู้เขียน ไม่ผูกพันกับหน่วยงานที่สังกัด

  vinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen trai , vinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen trai,vinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen trai,vinhome nguyen trai , vinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyen traivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãi,vinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhome nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãi , vinhomes nguyễn trãi,vinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyễn trãivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen trai , vinhomes nguyen traivinhomes nguyen trai,vinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen traivinhomes nguyen trai chung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãi , chung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãi,chung cư vinhomes nguyễn trãichung cư vinhomes nguyễn trãichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen trai , chung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen traichung cu vinhomes nguyen trai
   

  chung cu vinhomes nguyen trai A:113.23.49.192 X: 20161219172402

  Giầy bảo hộ lao động , Kính bảo hộ lao động

  Giầy bảo hộ lao độngKính bảo hộ lao động an toàn

  Mũ bảo hộ lao độngQuần áo bảo hộ lao động

  Giầy bảo hộ lao độngQuần áo bảo hộ lao động

  Mũ bảo hộ lao động ,Quần áo bảo hộ lao động

  Áo phông đồng phụcMũ bảo hộ lao động nhật quang

  Mũ bảo hộ lao độngGiầy bảo hộ lao động

  Giầy  bảo hộ lao độngQuần áo bảo hộ lao động chống hoá

  Kính bảo hộ lao độngÁo phản quang

  Áo phản quangKét sắt khách sạn

  Két sắt văn phòng , Két sắt chống cháy

  Két sắt vân tayKét sắt cánh đúc

  Két sắt ngân hàng , Két sắt

  ket satKét bạc ,đá hoa cương

  Đá ốp bếp ,đá hoa cương cao cấp

  đá ốp lát ,đá granite

  Quần áo bảo hộ lao động , Giầy bảo hộ lao động

  Mũ bảo hộ lao động ,Kính bảo hộ lao động

  Áo phản quang , Áo phông đồng phục

  Quần áo bảo hộ lao động , Kính bảo hộ lao động

  Mũ bảo hộ lao độngGiầy bảo hộ lao động

  Kính áo bảo hộ lao động , Kính áo bảo hộ lao động an toàn

  Quần áo bảo hộ lao động công nhân ,Giầy bảo hộ lao động

  Kính bảo hộ lao động giá rẻGiầy  bảo hộ lao động

  An toàn lao động với Quần áo bảo hộ lao động vải kaki xanh Lilama

  Chọn Quần áo bảo hộ lao động chất lượng theo chất liệu vải

  Cách chọn mua Giầy bảo hộ lao động cho nữ

  Giầy bảo hộ lao động Jogger Bestboy

  giầy bảo hộ lao động nhập khẩu Safety Jogger Best Run đạt chuẩn

  Giới thiệu sản phẩm Mũ bảo hộ lao động SSTOP hà quốc

  Kính bảo hộ an toàn proguard serpent C

  kính bảo hộ kings ky715

  Kính bảo hộ lao động an toàn Double Shield

  Kính bảo hộ lao động an toàn Proguard 46BS

  cách chọn Quần áo bảo hộ lao động chất lượng dựa theo chất liệu vải

  Sản phẩm Kính bảo hộ lao động proguard Medallas MBUC giá rẻ

  Thiết bị bảo vệ đầu – Mũ bảo hộ lao động 3M mỹ

  Giầy bảo hộ lao động D&D 01818

  Kính bảo hộ lao động an toàn Proguard 315BM

  blueseo A:42.112.235.60 X: 20161228144841
  ติดต่อ : [ 16 ธ.ค. 51 16:37 ] s
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน