(8) International Migrant Day
  รายละเอียด :

  วันแรงงานข้ามชาติสากล : วันแห่งการท้าทายของรัฐบาลฮ่องกงต่อแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติฮ่องกง

  แรงงานต้องมาก่อน!

  ฮ่องกงเข้าสู่ภาวะวิกฤติของภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ เหล่าแรงงานต้องอยู่แถวหน้าสุดในการที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง รัฐบาลเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องคิดถึงการปกป้องแรงงานก่อนเป็นอันดับแรก นั่นหมายรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย

  ในโอกาสวันแรงงานข้ามชาติสากล เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่จะคุ้มครองเรื่องค่าจ้าง และความมั่นคงของงานให้กับแรงงานข้ามชาติที่มีจำนวนเป็นแสนๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานประเภทอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ

  ขณะนี้แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ ต้องได้รับกับผลกระทบของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของฮ่องกงอีกครั้ง พวกเราจึงกลัวว่าในสถานการณ์เช่นนี้ เราต้องพบกับความยากจนอีกครั้ง

  ที่ผ่านมาพวกเราจำได้ถึงการปฎิบัติของรัฐบาลที่มีต่อกลุ่มแรงงานแม่บ้านต่างชาติ การลดเงินเดือน 400 เหรียญ เพื่อนำไปเป็นค่าเรียกเก็บภาษีของนายจ้าง โดยรัฐบาลได้ให้เหตุผลว่า ทุกๆคนต้องร่วมกันรับผิดชอบในวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน และ สำหรับในเวลานี้ เราจะไม่ยอมเป็นแพะบูชายันต์อีกต่อไป

  รัฐบาลฮ่องกงได้แบ่งสันปันส่วนเงินหนึ่งพันล้านเหรียญฮ่องกง เพื่อกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ แม้ว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความใส่ใจในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนแรงงานข้ามชาติในอันที่จะช่วยให้เรารับมือกับวิกฤตินี้ได้ การกำหนดกฎหมายเงินเดือนขั้นต่ำของแรงงานทุกประเภท การทบทวนนโยบายที่บั่นทอนสิทธิของแรงาน เช่น ระเบียบการอยู่อาศัยสองสัปดาห์

  เราเรียกร้องให้มีการคุ้มครองแรงงานเป็นอันดับแรก ไม่ใช่เรียกร้องเพื่อเฉพาะรัฐบาลฮ่องกงเท่านั้น

  การส่งแรงงานของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย ศรีลังกา และเนปกล จะต้องได้รับการปฎิบัติเช่นเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องของการเมือง แต่จะต้องแน่ใจว่าชาติเหล่านั้นถูกป้องกันจากปัญหา รวมไปถึงปัญหาอื่นๆ เช่น การเก็บค่าบริการที่สูงลิ่วจากบริษํทจัดหางาน แต่ต้องจ่ายค่าบริการที่ให้บริการแบบคุณภาพต่ำแก่แรงงานต่างชาติ


  นอกจากนี้ ยังเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงที่สุด ที่กล่าวว่า การเรียกร้องสิทธิของผู้อพยพ เป็นการซ้ำเติมวิกฤติทางเศรษฐกิจ สิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ถูกคุกคามในช่วง วิกฤติทางเศรษฐกิจ ในโลกของเสรีนิยม ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มันเป็นสิ่งไม่ยุติธรรมอย่างที่สุดที่แรงงานข้ามชาติต้องแบกภาระในช่วงที่ผ่านมา

  วันนี้ เราขอแสดงจุดยืนของเรา : แรงงานต้องมาก่อน

  แรงงานข้ามชาติจะยังคงต้องเคลื่อนไหวและต่อสู้ในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิ มันเป็นช่วงวิกฤติที่จะทำให้ทุกภาคส่วน ทุกชั้น เกิดความเปราะบางในสิทธิของตน เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนและทุกชั้นต้องออกมาปกป้องสิทธิของตนอย่างเร่งด่วน


  เราขอปฎิญาณอย่างจริงจังว่า เราจะแสดงบทบาทเพื่อให้แน่ใจว่า เงินเดือน และ ความมั่นคงของงานได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง


  On Int’l Migrants Day, foreign maids challenge governments:
  Workers first!

  As Hong Kong starts to feels the crunch of the global recession, the workers shall be at the frontline of those bearing the brunt. It is thus imperative that the HK government think of the workers first and protect the workers first, including the migrant workers.


  On the occasion of the International Migrants Day, we challenge the Hong Kong government to conduct concrete moves that shall protect the wage and job security of the hundreds of thousands of migrant workers in Hong Kong especially the foreign domestic workers.


  Foreign domestic workers are yet to share the benefits of the HK economic rebound and now, we are again facing a crisis that migrants rightly fear shall again bring more hardships to our situation.


  FDWs remember how the government has justified its moves to drastically cut the salary of foreign maids by HK$400 and implement a levy to employers of FDWs by saying that everyone has to share the burden of the financial crisis. This time, we will not be sacrificial lambs anymore.

  The government has already allotted HK$100 billion for businesses that will be affected by the economic problems. Yet, the government has no commitment yet, whatsoever, in terms of increasing the wage of migrants to help us cope with the crisis, legislate a minimum wage law for all workers, and reviewing, at the very least, policies that make FDWs vulnerable to abuses and exploitation such as the Two-Week Rule.


  The challenge to put the protection of workers first is not only directed to the Hong Kong government.

  Governments of sending countries such as the Philippines, Indonesia, Thailand, Sri Lanka and Nepal must also exercise its political will to ensure that their nationals are shielded from the forecasted problems. Additionally, actions to address problems of overcharging of recruitment agencies, high fees that migrants have to pay and mediocre onsite services for FDWs must be decisively done.

  It is most condemnable that the rights of migrants are subjected to attacks during crisis. Neoliberal globalization that has repeatedly violated the rights of migrants as workers has again plunged the world in an unprecedented problem. It is most unjust if the burden of its failure is passed on to the workers including the migrants.

  Today we register our position: workers first!
  ติดต่อ : [ 17 ธ.ค. 51 9:16 ] s
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน