(9) เรียกร้องให้บรรจุเงินเดือนขั้นต่ำของผู้ช่วยแม่บ้านเป็นกฏหมาย
  รายละเอียด :
  การกีดกันไม่รับรองเป็นกฎหมายเงินเดือนขั้นต่ำของค่าจ้างผู้ช่วยแม่บ้านเฮ่องกง
  เป็นการไม่ให้ความยุติธรรม และเป็นการแบ่งแยก

  เมื่อรัฐบาลมีการตัดสินใจไม่รวมค่าจ้างผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงให้เป็นกฎหมายเงินเดือนขั้นต่ำ รัฐบาลฮ่องกงไม่ถือว่าพวกเราก็คือแรงงาน รัฐบาลฮ่องกงไม่รวมพวกเรา พวกเขาถือว่าพวกเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในฮ่องกง พวกเขาถือว่าพวกเราคือโรคร้ายของสังคมที่จะขจัดทิ้ง เรากำลังเผชิญกับการแบ่งแยก
  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ได้มีการประกาศข่าวจากทางรัฐบาลฮ่องกง นายแม็ทธิว เจิง คิน –ชง ( Metthew Cheung Kin-Chung)เลขานุการสวัสดิการแรงงานฮ่องกงได้มีการประกาศออกมาว่า ไม่รวมค่าจ้างของผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงเป็นกฎหมายเงินเดือนขั้นต่ำ เหตุผลเพราะว่าไม่สามารถนับชั่วโมงการทำงานของพวกเราได้เนื่องจากพักอาศัยอยู่กับ บ้านนายจ้างและพวกเรามีสวัสดิการจากนายจ้างต่างๆเช่น อาหาร ยารักษาโรค ค่าพยาบาล ตั๋วเครื่องบิน ฉะนั้นจึงต้องแยกแรงงานอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านออกมาไม่รับรองค่าจ้างให้เป็นกฎหมายเงินเดือนขั้นต่ำได้ องค์พวกเราได้มีการเสนอแนะวิธีคิดให้เป็นตัวอย่างกับรัฐบาลฮ่องกงในวันที่ 28 เมษายน 2552ว่าหากบรรจุเงินเดือนขั้นต่ำพวกเราจะได้เงินเดือน 6,864 เหรียญฮ่องกง / เดือน แต่เนื่องจากต้องหักค่าสวัสดิการต่างๆเหล่านั้น 2,864 เหรียญฮ่องกง /เดือน จึงเหลือ 4,000 เหรียญ คิดจากเงินเดือนขั้นต่ำวันละ 33 เหรียญฮ่องกง ทำงาน 26 วัน/เดือน หยุด 4 วัน วันละ 8 ชม. นี่คือวิธีคิดที่เราเสนอ แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราต้องได้ค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง พวกเราได้ค่าจ้างเป็นรายเดือน รัฐบาลฮ่องกงควรมีการพิจารณาอย่างมีเหตุผลอันสมควรไม่ใช่ให้เหตุผลเพื่อที่จะให้นายจ้างเข้าใจว่าพวกเราต้องการขึ้นค่าแรง นายจ้างย่อมไม่พอใจที่จะจ้างพวกเรา อยากให้รัฐบาลฮ่องกงกงฟังเสียงของพวกเราด้วย
  ดิฉันมีคำถามอยากจะถามพวกเราว่าพวกเราสมควรที่จะได้รับสวัสดิการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นใช่หรือไม่? เพราะพวกเราต้องพักอาศัยอยู่กับบ้านนายจ้าง ก็เพราะตรงนี้ใช่ไหม?ทำให้พวกเราต้องรับค่าจ้างน้อยกว่าแรงงานประเภทอื่นซึ่งก็มีเขียนไว้ในสัญญาการจ้างงานอย่างชัดเจน แรงงานประเภทอื่นเขาไม่ได้รับอย่างพวกเราค่าจ้างถึงต้องแตกต่างกัน ซึ่งค่าจ้างที่แรงงานอาชีพอื่นได้รับนั้นก็ต้องรวมสวัสดิการต่างๆเหล่านี้แล้วถึงมีความแตกต่างกัน
  ขณะนี้ที่พวกเราเรียกร้องคือขอให้รัฐบาลฮ่องกงบรรจุค่าจ้างแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงเข้าเป็นกฎหมายเงินเดือนขั้นต่ำเหมือนแรงงานอาชีพอื่นอย่างเท่าเทียมพวกเราต้องการความมั่นคง ปลอดภัยในอาชีพ พวกเราไม่ได้เรียกร้องขอให้ขึ้นเงินเดือนหรือเรียกร้องเพื่อสิทธิพิเศษใดๆเลย หากรัฐบาลฮ่องกงยึดถือระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ทุกคนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงควรมีสิทธิเท่าเทียมภายใต้กฎหมายเดียวกัน ไม่ควรที่จะแบ่งแยกพวกเราๆก็ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมฮ่องกง พวกเรารักฮ่องกง ขอบคุณฮ่องกงที่ให้พวกเราได้มีที่อยู่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวหากสิ่งใดที่ถูกต้องตามกฎหมายพวกเราก็ควรมีส่วนร่วมในผลประโยชน์อันชอบธรรมนั้นด้วย


  ฉะนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552นี้ เป็นวันชาติฮ่องกง สมาคมรวมไทยฯและสมาคมเพื่อนไทยฯ จึงขอเชิญชวนแรงงานไทยทุกท่านไปร่วมเดินขบวนเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกับคนฮ่องกงและหลายๆชาติที่จะมาเข้าร่วมในวันนี้ และถือโอกาสเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงรับค่าจ้างแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านเป็นกฏหมายแรงงานขั้นของฮ่องกงด้วย

  ติดต่อ : [ 4 ส.ค. 52 13:26 ] s
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน