(15) ข้อมูลจำนวนคริสเตียนไทย2011-2012
  รายละเอียด : ประชากร Population 64, 076,033
  จำนวนคริสเตียน Total Christians 379,057
  จำนวนคริสจักร Total Churches 4495
  ร้อยละคริสเตียน % Christian 0.59
  ประชากรต่อคริสเตียน Population per Christian 169
  ประชากรต่อคริสจักร Population per Church 14,255

  อ้างอิงจาก -ข้อมูลทั่วประเทศไทย เเผนที่เเสดงจำนวนคริสเตียน คำค้นหาใน google
  ติดต่อ : info@e-star.ws [ 24 มี.ค. 56 20:31 ]


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน