(17) นี่หรือพระคริสต์
    รายละเอียด : นี่หรือพระคริสต์ ฮาร์ท (เจ้าบ้าน ) A:58.9.15.170 X: 20130515130122 1 ณแจ้งทางท่านเพื่อทราบตอนนี้ทราบมาแล้วว่าสาเหตุต่างๆที่เป้นที่มาของสัทธาที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมสัทธาต่อความเชื่อถือของประชาชนและผู้คนนั้นสาเหตุมาจากพวกคณะที่เป็นคนอยู่ในเมืองไทยชื่อชาติชาย คุปปะตะวาทินและบางกลุ่มในสระบุรีเนื่องจากว่าสิ่งลี้ลับที่ก่อเหตุที่เป็นที่มาของความเดิอดรค้อนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั้นเป็นการคิดค้นนและพบเจอของพสวกคณะเหล่านี้และสมุนลูกน่อลเกื่ยวกับเรื่องปะตูมิติเสื่อมและกลุ่มคนเหล่านี้ได้ไช่เพื่อเเสวงหาผลประโยนข์ใส่ตัวและเสนอหน้าในการเคลืยรเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้และคอยกันท่าจากผลของการอธฐานของผู้ฝึกธรรมและสถาบันต่างๆเพื่อป้องกันการถูกทำรายจากอนิสงของการไช้ของทางวผู้ดูแลสถาบันที่ราชันย์ เพชรมังกรได้แนะนำและใช้ระเบียบของสถาบันทางเรือนจำและคูนย์บำบัดยาเสพติดทั่วประเทศในการที่ผบและผู้ที่ไช้ในระเบียบของการฝึกอบรมต่างๆต่างในการชั่วเหลือและรับไช้ต่อความเชืิ่อที่พวกท่านเหล่านั้นมีและทำตามคำเเนะนำของราชันย์เพชรมังกร และขอลี้ลับที่เป็นที่มาส่วนหนึ่งของความสำคัญในความเดิอดร้อนและหายะนะเหล่านี้เป็นของชั้นตำและสูงในการที่มีส่วนร่วมกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้และเป้นของประเทศจีน และส่วนมากของพวกเหล่านี้มาจากการคิดค้นของพวกอาชญากรต่างๆในการคิดค้นจากสารเหยและได้ก่อเกิดและร่วมกันโดยใช้อิทธพลทางโลกสังคมผสมกับเรื่องการเสือมของประตูมิติและนี้คือสิ่งที่หลุดออกมาและเป้นผลบแห่งความเดิอดร้อนและรวมไปถึงควมเกื่อยวดองในเรื่องมีการขู่จากผุ้เสียหายและเดิอดร้อนจากเคลื่อข่ายพวกเหล่านี้ในเรื่ีอที่มีการขู่เอารถไฟขนนำมันตกรางและเป็นผลพวงแห่งความต้องการของพวกเหล่านี้ที่เกิดจากประตูมิติเสือมโดยแบ่งผลประโยนช์แห่งความต้องการส่วนมนุษย์พวกเหล่านี้รับผลประโยนช์ทางสังคมและโลกมนุษย์ส่วนเรื่องหายนะเกื่ยวกับรถไฟนั้นเป้ฯความต้องการของควมชั่วสร้ายที่เกิดจากการเกื่ยวข้องของพวกเหล่านี้ได้ไช้พูดง่ายๆว่ามีทั้งของพุทธ อิสราม คริตย์ในการเกื่ยวข้องและจุดเริ่มต้อนของปัญหาและการเริ่มต้นของเหตุการก้อมาจากกลุ่มคนตามรายชื่อเหล่านี้และราชันย์ เพชรมังกรเองร่างกายก้อกำลังเจอและมีเรื่องกับกลุ่มเหล่านี้และของพวกเหล่านี้โดยเฉพาะที่เป้ฯตัวตั้งตัวตีเพื่อล่อลวงในการดึงนั้นเป้ฯของอภินิหารเดรฉานที่เป้ฯศัตรูต่อพระพุทธเจ้าคืออ้างตัวเป้นรับอนิสงแห่งชาวไทยและผู้ปฏิบัติธรรมแต่กลับเป้ฯศัครูต่อความเพียรพยายามและความต้องการเพาะกลุ่มพวกพ้องเคลื่อข่ายของพวกเหล่านี้และขอท่านได้ผสมถึงท่านพยามัจุราชเพื่อผสมกับที่ทราบมาว่าหายะนะหากเกิดขึ้นก้อขอให้กลุ่มพวกและเคลื่อข่ายที่ที่พูดถึงจงรับบาปกรรมที่ตัวพวกเหล่านี้เป้นคนก่อขึ้นจึงแจ้งมาเพื่อเหล่าผู้ฝึกธรรมต่างๆได้ทราบจากเหตุการณืและผลพวงเพื่อทราบและกลุ่มรายชื่อที่ได้อ่านนั้นในแจ้งเบาะแสราบ4กองทัพบกตรงแสดงความคิดเห็นที่205และรวมไปถึงเหล่าหลวงพ่อได้พูดเกื่ยวกับผุ้เสียหายผู้หญิงได้หันมาขอความช่วยเหลือนั้นคงมีแต่ทางเหล่านี้ที่ทำไห้สบายใจในความเชื่อที่มีต่อคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพาะเท่าที่รู้และสืบมาแล้วว่าไม่มีกฏหมายหรือความเป้นสังคมได้ช่วยเหลือได้และอยากขอท่านร่วมกันถึงท่านพยามัจุราชเพือทำการช่วยเหลือในการทำรายโดยเฉพาะเรื่องความนึกคิดและตอนนี้ร่างกายราชันย์เองก้ิกำลังสู้กับพวกเหล่านี้อยู่จึงแจ้งมาเพื่อขอให้ท่านได้ร่วมกันร่างวอนาคตและร่วมอนิสงแห่งผลหวงความเดิอดร้อนและความผิดและผลแห่งบาปกรรมในเหตุการณืที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเพาะธุรกิจความเห็นแก่ตัวตามที่ท่านได้ทราบและตอนนี้ต่างประเทศก้อทำกันแบบสุดขีดในเรื่องตรวจทางเรือและทั้งหมดมันเกื่ยวดองและเกื่ายวกับพวกบริษัทเรือต่างๆในไทยและต่างประเทศก้อขอท่านได้ร่วมอนิสงเพื่อทำการพิภากษากลุ่มเหล่านี้และพวกข้าราชการต่างๆตามที่ท่านได้อ่านในการรับผลแห่งบาปกรรมแห่งเป้ฯที่มาของความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อโลกสังคมชีวิตและประเทศและศัทธาต่อชาวไทยและชาวโลกรวมไปถึงอสงขัยเพื่อเป้นการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการต่อสูจากความเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนเหล่านี้ขอให้พวกท่านได้อ่านและวิเคาะแนวทางคำพูดต่อและขอให้ท่านร่วมเพื่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจะได้ไม่ศูนย์เปล่าจากความนึกคิดของไอพวกเดฉานที่ธรรมดาแห่งความเป้นโลกมนุษย์คนเป้นผู้สร้างและทำรายแต่ครั้งนี้มันไมีไช่คนจึงขอพวกท่านร่วมกันเปลืยนแปลงธรรมชาติโลกมนุษย์แตาคราวนี้ถึงศัทธาผู้คนก้อคงต้องรับธรรมชาติของมนุษย์บ้างเพาะความเห็นแก่ตัวของพวกเหล่านี้และต่างๆไปด้วยกันจึงแจ้งมาเพื่อทราบเพื่อได้ทำหน้าที่ในการแก้ไขต่าออน่คตที่คศัทธาได้เสื่อมลงไปจากไจผู้คนและคือผลพวงในการเกิดเหตุต่างๆตามคำทำนายชะตากรรมของโลกลแะประเทศต่อไปจึงแจ่้งมาเพื่อร่วมมือกันทั่วโลกเพื่อควบคุมชะตาอนาคต และพวกข้าราชการตามจุดเหล่านี้ 1111 สำนักงานตำรวชแห่งชาติ ทหาร ศุนย์อีเมลปทุมธานี สถานีตำรวจต่างๆ ด้วยความเคารพอย่างสูง แก้ว เพลิงมังกร A:183.88.140.169 X: 20150621220419
    ติดต่อ : ฮาร์ท (เจ้าบ้าน ) [ 15 พ.ค. 56 13:01 ]


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน