(21) Click คลิีก ตลาดรองในการซื้อขายหุ้น เล่นเกมส์สร้างกระเเสหุ้นออนไลน์
    รายละเอียด :

    มีกูรู เยอะเเยะ เเท้จริงมากส์มากที่เข้ามาใช้งานในเกม รับประสบการณ์การวิเคราะห์หุ้น การสร้างพอร์ตลงทุน การเน้นคุณค่าการออมเงินออมหุ้น เเละการเป็นผู้รู้เรื่องหุ้น สินทรัพย์ที่เเสดงกรรมสิทธิ์ต่างๆ ฯ
    เห็นโอกาสหา ที่ปรึกษาหรือเพื่อนๆ เพิ่มความมั่งคงทางการเงินในอนาคต กับกลยุทธทุน
    ติดต่อ : ฮาร์ท (เจ้าบ้าน ) [ 21 ต.ค. 56 19:10 ]


คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน