(5) โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ
  รายละเอียด : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ”
  (ECIT : Enhancing SMEs Competitiveness Through IT) เป็นโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ให้มีโอกาสได้รับการปรึกษาแนะนำในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพของกิจการ ซึ่งเป็นงบประมาณที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรจัดสรรให้ผู้ประกอบการโรงงาน SME ประจำทุกปี
  บริษัท นีโอ-เน็ต ซอฟท์ จำกัดได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ASP) โดยที่ TOT จะให้บริการ เช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location Service) ณ ศูนย์ Internet Data Center บริษัท ทีโอที (มหาชน) จำกัด โดยซอฟต์แวร์ที่เข้าโครงการ คือ Neo Warehouse เป็นโปรแกรมที่พัฒนาในรูปแบบ Web Server Service ที่สามารถใช้โปรแกรมทางInternet มีลักษณะพิเศษ คือ ระบบคลังสินค้าที่ออกแบบและรองรับความต้องการของผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารโดยตรง
  - มีระบบ Traceability ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบจาก LOT No.
  - มีระบบคลังสินค้าแบบสามมิติ (Advanced 3D) ที่ช่วยในการทำงานได้รวดเร็วและถูกต้อง
  - มีระบบที่แสดงประสิทธิภาพการใช้คลังสินค้า/ห้องเย็นให้ได้ค่าสูงสุดเป็นการลดต้นทุนที่มองไม่เห็น
  - มีระบบแสดงค่าควบคุมคุณภาพ QA ทั้งวัตถุดิบและสินค้าซึ่งเป็นมาตรฐานที่จำเป็นของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น GMP, HACCP และ Halal
  - มีระบบแสดงวันหมดอายุ (Shelf-Life) ของสินค้า เพื่อใช้วางแผนการผลิตและแผนการตลาด
  - มีฟังชั่นการทำงานที่ตรวจสอบรหัสผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน (Username &Password Management/Registration Management)
  โดย SMEs ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  o ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม SME ภาคการผลิต
  o มีทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 200 ล้านบาท
  o มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%
  o มีความยินดีในการร่วมมือในการนำระบบสารสนเทศมาพัฒนากิจการของตนเอง
  ประโยชน์ที่ได้รับ
  o สามารถใช้โปรแกรม Neo Warehouse ผ่าน Internet เนื่องจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน มูลค่า 30,000 บาท
  o ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการจัดหา จัดซื้อโปรแกรม เนื่องจาก Neo Warehouse ติดตั้งจริงและพร้อมใช้งานทันที
  o สามารถใช้งานโปรแกรม Neo Warehouse จำนวน 5 เครื่อง โดยมีเครื่องแม่ข่าย SERVER ฟรี
  o ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรม ฟรี
  o ได้รับการดูแลโปรแกรมและเครื่องแม่ข่าย SERVER ฟรี
  o ใช้งานได้ 24 ชม.ตลอด 7 วัน จากที่โรงงานและสำนักงานที่มีอินเตอร์เน็ต
  o มีระบบสำรองข้อมูลป้องกันการเสียหายจากปัจจัยภายนอก
  o ฟรี E-Market Place สำหรับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ECIT
  *** สนใจทดลองใช้โปรแกรมได้ ฟรี ที่ http://neowh.neo-netsoft.com/webtest/F_Login.aspx
  ติดต่อ 034-811396-8 ... ด่วน รับจำนวนจำกัด ***
  ติดต่อ : บริษัท นีโอ-เน็ต ซอฟท์ จำกัด [ 11 พ.ค. 53 15:02 ]
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน