Pantown
               
บ้านบัญชีและผู้สอบบัญชี
การบัญชี การตรวจสอบบัญชี กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจและภาษีอากร , รวบรวม หนังสืออิเล็คโทรนิก ไฟล์ ppt และ ไฟล์ pdf สำหรับผู้ที่จะสอบ CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือ TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากร,เวบบอร์ด ถามตอบ และ ติวสอบCPA ติวผู้สอบบัญชี
CPA-TA.pantown.com
ชื่อ - สกุล เจ้าบ้าน   -
ที่อยู่ สมุทรปราการ 
เบอร์โทรศัทพ์   -
เบอร์โทรศัทพ์มือถือ   -
เบอร์โทรศัทพ์แฟกซ์   -
E - mail ที่ใช้ติดต่อ patben@gmail.com 
Facebook เจ้าบ้าน http://www.facebook.com/dekjomkan 
ข้อมูลแนะนำตัวเจ้าบ้าน ติว กฏหมาย1 กฏหมาย2 โดย Elearning 
เพศ   -
อายุ   -
วันเกิดเจ้าบ้าน   -
สถานบันการศึกษา   -
อาชีพ CPA, TA: Tax Auditor 
งานอดิเรกของเจ้าบ้าน ปลูกผัก ทำกับข้าว ทำขนม 
ความสนใจของเจ้าบ้าน   -
Pantown