Pantown
               
????????????? inkjet
???????? ??????? ???????????? ???????? indoor & outdoor ???????????? Mimaki ??????? (??????) ?????????????? ???????????? ?????? plusideal@gmail.com ???. 085-1137474 ID : plusideal
plusideal.pantown.com
ชื่อ - สกุล เจ้าบ้าน พลัสไอดอล 
ที่อยู่   -
เบอร์โทรศัทพ์   -
เบอร์โทรศัทพ์มือถือ 085-1137474 
เบอร์โทรศัทพ์แฟกซ์   -
E - mail ที่ใช้ติดต่อ plusideal@gmail.com 
Facebook เจ้าบ้าน https://www.facebook.com/people/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8 
ข้อมูลแนะนำตัวเจ้าบ้าน รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ หมึกขาว สูญญากาศ ฉลากสินค้า เครื่องสำอางค์ หมึกแท้ กันน้ำ เครื่อง mimaki ความละเอียดสูง สีตรง บริการกันเอง ปรึกษาฟรี 
เพศ   -
อายุ   -
วันเกิดเจ้าบ้าน   -
สถานบันการศึกษา   -
อาชีพ   -
งานอดิเรกของเจ้าบ้าน   -
ความสนใจของเจ้าบ้าน   -
Pantown