ช่วยกันตอบโจทย์หมอต้านพรบ.กันหน่อย
   ช่วยกันตอบโจทย์ ประเด็นการคัดค้านร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

โดย Kiattisak Muangmit
ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2010
เวลา 15:52 น..

ประเด็นการคัดค้านร่าง พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

ในรายการตอบโจทย์ ตอน "คว่ำร่าง พ.ร.บ.หมอ-คนไข้?"

ออกอากาศช่อง PBS เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ดำเนินรายการ : คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา แขกรับเชิญ :

นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ รองประธานสมาพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ / นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี ที่ปรึกษาสมาพันธ์โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ

(๑) กฏหมายฉบับนี้เพิ่งได้เห็นเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไม่มีใครได้รับรู้กฏหมายนี้มาก่อน มีความเป็นมาอย่างไร แต่ก็รู้ว่ามีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ในสมัย นพ.มงคล ณ สงขลา (สมัยรัฐบาลทักษิณ จริง ๆ เป็นรัฐบาล คมช. – พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์) ซึ่งจู่ ๆ ก็เงียบหายไปพักนึง แล้วก็โผล่ออกมา ยังไม่ทันไรก็จะเข้าสภาแล้ว เป็นเช่นนี้น่าจะสะท้อนความไม่โปร่งใส

(๒) เมื่อดูข้อกฏหมาย พบว่าเป็นกฏหมายด้านเดียว ขาดความสมดุล (ไม่มี equity)

(๓) ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยเฉพาะประชาชนที่ป่วยไข้และยากจน

(๔) การจัดตั้งกองทุนมีเงื่อนงำ กองทุนฯ นี้เป็นกองทุนที่มีความใหญ่โต เพราะเป็นกองทุนที่ระดมทุนจากสถานบริการทุกภาคส่วน ทั้ง สภากาชาด คลินิค โรงพยาบาลเอกชน ร้านขายยา ร้านกายภาพบำบัด ร้านเทคนิคการแพทย์ สถานผดุงครรภ์ หากพิจารณาแล้วภายใน ๑ ปีอาจจะระดมทุนได้ถึง ๕ พันล้านบาท

(๕) เงิน ๕ พันล้านบาทไม่ต้องคืนคลัง สมบัติของชาติแทนที่จะนำไปทำประโยชน์ แต่กลับเอามากองไว้เฉย ๆ

(๖) ให้คนกลุ่มเดียวมาดูแล แล้วคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ร่างกฏหมาย และเมื่อไปดูกองทุนอื่น ๆ ก็กลุ่มคนกลุ่มนี้อีกแล้ว มาทำซ้ำ ๆ มีเงื่อนงำ เอาเงินเป็นที่ตั้ง หากเป็นเงินตัวเองไม่ว่า แต่นี่เป็นประชาชน เป็นเงินหลวง โดยตัวเองมีอำนาจเหนือกระทรวงการคลัง เหนือรัฐบาล

(๗) การร่างกฏหมาย จะต้องมีการทำข้อมูลดิบ ศึกษาผลกระทบ มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบของกฏหมาย ดูว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนบ้าง โดยเฉพาะประชาชนตาดำ ๆ คนจนจะถูกทำร้างบ้างหรือเปล่า ระบบสาธารณสุขจะเสียหายบ้างไหม ซึ่งเมื่อระบบสาธารณสุขได้รับความเสียหายก็จะกระทบไปถึงความมั่นคงของชาติ ความหายนะของชาติได้ ฯลฯ ประเด็นเหล่านี้ไม่มีการศึกษา

(๘) ตัวผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำการเคลื่อนไหว แต่ก็เพิ่งรู้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แล้วประชาชนคนอื่นจะรับได้อย่างไร

(๙) เวลาอ่านตัวบทกฏหมาย ต้องอ่านทั้งหน้า ตั้งแต่หน้าแรกไปถึงหน้าสุดท้าย หน้าแรกสวยหรูแต่ข้างในซ่อนอะไรไว้ก็ไม่รู้ ขอให้ศึกษากฏหมายนี้ให้ดี เมื่อศึกษากฏหมายอย่างดีแล้วก็มานั่งถกวิจารณ์กัน อย่ามองว่าร่างกฏหมายที่จัดทำมานั้นจะไม่มีใครรู้


นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี

(๑๐) โดยภาพรวมของร่างกฏหมายฉบับนี้ กล่าวสั้น ๆ ได้ว่า เป็นการเอาเงินภาษีอากรมาจัดตั้งกองทุน โดยให้ผู้ที่ผลักดันกฏหมายฉบับนี้ เข้าไปบริหารกองทุนนี้ แล้วเอาประชาชนมาเป็นข้ออ้าง ว่าจะมีการแจกจ่ายเงินให้ประชาชน เมื่อได้รับความเสียหาย จากการบริการสาธารณสุข

(๑๑) จริง ๆ แล้ว จากตัวเลขการรักษาพยาบาลในทุกสถานพยาบาลทั่วประเทศจำนวน ๒๐๐ ล้านครั้งต่อปี พบว่ากรณีที่มีปัญหาการฟ้องร้อง เรียกร้องกัน มีเพียงร้อยละ ๐.๐๑ ของ ๒๐๐ ล้านครั้งเท่านั้น ซึ่งการตั้งกองทุนนี้เข้ามา จึงเป็นการนำเงินส่วนใหญ่ของประชาชนร้อยละ ๙๙.๙๙ เอามากองไว้เพื่อไปให้กับประชาชนร้อยละ ๐.๐๑

(๑๒) และที่สำคัญ คือ การนำเงินมาใช้แบบนี้มีนายหน้าหักค่า หัวคิว โดยในกฏหมายฉบับนี้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่า มีค่าบริหารจัดการ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของกองทุนนี้ต่อปี หมายความว่าเมื่อคำนวนแล้วคร่าว ๆ รายได้จากสถานพายาลทั่วประเทศไทยที่จะเข้ามาสู่กองทุนนี้หลายพันล้านบาท บต่อไปเรื่อย ๆ อาจจะถึงหมื่นล้านบาท ดังนั้นเงิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์จึงเป็นเงินจำนวนมหาศาล แล้วเงิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์นี้ก็จะอยู่ในการบริหารจัดการของกลุ่มคนที่ช่วยกันผลักดันกฏหมายฉบับนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเบียดบังนำเงินที่จะสามารถนำไปพัฒนาการแพทย์ การสาธารณสุข ให้กับคนอีก ๙๙.๙ เปอร์เซ็นต์ ให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น ทันสมัยขึ้น มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่สมบูรณ์ขึ้น ปรากฏว่าเราจะต้องกันเงินส่วนนี้มาให้กับคนกลุ่มนี้ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อคนส่วนใหญ่

(๑๓) การตั้งกองทุนแบบนี้ มองผิวเผินอาจจะมองว่าประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ พอมีเหตุการณืก็สามารถไปเรียกร้องเงินได้ แต่ว่าในความเป็นจริงในภาวะเช่นนี้ เป็นเพียงภาวะชั่วคราว เพราะว่าต่อไปคนที่จะมาเรียกร้องจะมีจำนวนมหาศาล และในที่สุดกองทุนนี้อาจจะแบกรับไว้ไม่ไหว ก็จะทำให้สาธารณสุขทั้งระบบ จะรวนเร ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติการในระดับไหนก็แล้วแต่ จะเกิดความไม่มั่นใจ ขาดขวัญกำลังใจในการดูแลรักษา แล้วก็จะเกิดภาวะที่อันตรายถ้าผู้ให้บริการสาธารณสุข ไม่กล้ารักษาโรคยาก ๆ ไม่กล้ารักษาโรคที่มีอัตราเสี่ยงสูง อาจจะใช้วิธีส่งต่อผู้ป่วยในทางอ้อม เพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาลซึ่งมีความพร้อมในการรักษาไม่เท่ากัน ที่นี่อาจจะมีเครื่องมือครบ ที่นี่อาจจะมีเพียงบางส่วน ที่นี่ขาดแคลน เมื่อไม่พร้อมการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดก็คือ การส่งตัวไปรวมกันอยู่ในที่ที่พร้อม ซึ่งมีไม่กี่แห่งในประเทสไทย ในที่สุดประชาชนก็จะได้รับผลกระทบเป็นหลัก เนื่งจากภาวะแบบนี้โดยปกติจะไม่เกิดขึ้น แต่หากกฏหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด ผู้ให้บริการสาธารณสุขจะขาดความมั่นใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่เดิมผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ ดังนั้นถ้าเกิดมีความไม่มั่นใจก็จะเกิดการส่งต่อขึ้นไป ผลก็คือประชาชนจะไปแออัดอยู่ในสถานบริการบางแห่ง และจะมีคิวรอการรักษาที่ยาวนาน ในที่สุดผลกระทบก็จะไปตกอยู่กับประชาชนนพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ

(๑๔) มีกรณีตัวอย่าง ที่ อ.ร่อนพิบูลย์ ซึ่งผ่าตัดใส้ติ่งแล้วมีปัญหา ทำให้โรงพยาบาลชุมชนซึ่งเคยดำเนินการผ่าตัดใส้ติ่งหรือหัตถการง่าย ๆ ก็จะไม่ทำเลย จะส่งต่อมายังโรงพยาบาลจังหวัดทั้งสิ้นเลย นี่แค่กรณีเดียวซึ่งมีผลกระทบสูงมาก

(๑๕) นายแพทย์ท่านหนึ่ง ที่ จ.ร้อยเอ็ด ทำการศึกษาวิจัย พบว่า หากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไม่สามารถที่จะดูแลตามมาตรฐานได้ ด้วยเงื่อนไขทางบุคลากร เงื่อนไขทางเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ แล้วจะส่งต่อไปยังขอนแก่น อุบล อุดร คนจน ๆ ซึ่งมีรายได้น้อยกว่า ๗๐ บาท เหล่านั้น เขาบอกว่าจะขอกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน จะไม่ขอไปรักษาเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายดูแลจากการส่งต่อออกไปรับการรักษานอกสถานที่ นี้เป็นผลสะท้อนที่น่าเจ็บปวดมาก

(๑๖) การออกกฏหมายแบบนี้มา ประชาชนประมาณ ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ ที่ร้อยเอ็ดเขาต่อต้าน เขากระทบมาก กลายเป็นการไปทำร้ายคนจน กฏหมายนี้อ้างประชาชน แต่เนื้อหาทำร้ายคนจน

(๑๗) ในแง่การฟ้องร้องและเรียกค่าชดเชย มีกระบวนการอยู่แล้วใน พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๔๑ ซึ่งปัจจุบันยังคุ้มครองไม่หมด แต่สามารถจะแก้ไขกฏหมายให้ครอบคลุมได้ สามารถเพิ่มเพดานต่อเนื่องไปได้ จากสองแสนไปเป็นล้านบาทก็ยังได้

(๑๘) เงิน ๑ เปอร์เซ็นต์ที่นำมาจาก กองทุน ปีละประมาณหนึ่งพันล้าน ตอนนี้ ๘ ปี แปดพันล้านเข้าไปแล้ว แต่ใช้จริง ๆ แค่ สอง-สามร้อยล้านเท่านั้นเอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ชี้แจงได้ไหมที่เหลือนั้นหายไปไหน ทำไมจึงต้องผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาอีก ทำไมไม่ใช้กฏหมายเดิมที่มีอยู่

(๑๙) ส่วนกลไกทางกฏหมายที่จะไปร้องเรียนกัน ก็มีสภาทนายความ มีส่วนที่ช่วยเหลือสังคมในการเร่งรัดคดีความ การเยียวยา ในปัจจุบันนี้สถานพยาบาลก็มีการเยียวยาทันทีเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการออกสื่อ ในแต่ละโรงพยาบาลจะมี หน่วยสวัสดิการผู้ป่วย ที่จะสามารถให้การเยียวยาในระดับต้น ซึ่งได้ช่วยไปเยอะแล้วไม่ใช่ไม่มีนพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี

(๒๐) ประเมินดูแล้วว่าผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันนี้แม้ยังไม่มีกฏหมาย ประชาชนก็ได้รับผลประโยชน์ทุกประการเหมือนเดิมอยู่แล้ว

(๒๑) เพียงแต่ว่าความแตกต่างของการมีและไม่มีกฏหมายฉบับนี้ กับการเร่งผลักดันจนิดสังเกตุ ก็คือ จะมีกองทุนใหม่เกิดขึ้น อีกหนึ่งกองทุน มีมูลค่าห้าพันถึงหมื่นล้านบาทขึ้นไป ซึ่งกองทุนใหม่นี้จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มคนที่ผลักดันอยู่ แล้วก็อ้างว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ ซึ่งแท้ที่จริงผลประโยชน์ของประชาชนมีอยู่แล้วในทุกระบบ และในกฏหมาย สปสช. มาตรา ๔๑ ยังสามารถขยายผลประโยชน์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มได้ ทั้งประชาชนในกลุ่มประกันสังคม ข้าราชการ รวมทั้งขยายวงเงินที่จะเพิ่มให้ในแต่ละครั้งก็สามารถที่จะดำเนินการได้ เป็นอำนวจของคณะกรรมการ และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถดำเนินการได้ง่ายมาก

(๒๒) เพียงแต่ว่าบังเอิญกลุ่มบุคคลที่อยู่ใน สป.สช. ซึ่งมีสิทธิที่จะขยาย แต่ไม่ขยาย เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ที่ผลักดันร่างกฏหมายนี้ กลุ่มนั้นก็จะออกมาประกาศว่าไม่ขยาย เพื่อผลักดันให้กฏหมายฉบับนี้ออกมา แท้ที่จริงแล้วในกฏหมายฉบับนี้สิทธิของประชาชนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เหมือนเดิมทุกอย่าง ที่ทำไปเป็นข้ออ้างให้ประชาชนคิดว่า ถ้าไม่มีกฏหมายฉบับนี้แล้วเราจะไม่ได้สิทธิโน่น ไม่ได้สิทธินี่ จริง ๆ สิทธิของประชาชนมีครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วมาตรการตอบโต้หากกฏหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภา

นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ

(๒๓) มีแน่แต่จะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน จะเป้นการตอบโต้ต่อรัฐบาล ตอบโต้ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ในแง่การดำเนินการจะมีการพูดคุยในกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านกันก่อน จะทำอย่างไรที่จะทำให้การตอบโต้นั้นมีผลต่อรัฐบาลโดยเฉพาะนักการเมืองไม่ใช่ประชาชน

(๒๔) (ต่อคำถามว่าจะมีการปิดโรงพยาบาลประท้วง) อะไรก็เป็นไปได้ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ให้บริการเป็นส่วนใหญ่... สิทธิของผมทำอะไรก็ได้ที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน เช่น จะพักร้อน จะลาป่วย ก็เท่านั้นนพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี

(๒๕) รายละเอียดบอกในที่นี่ไม่ได้ แต่มาตราการตอบโต้มีแน่ แต่ก็ไม่อยากให้เรื่องเดินไปถึงจุดนั้น ประเทศไทยมีมายาวนานแล้ว การออกกฏหมายควรจะเป็นกฏหมายที่เกิดความสมดุลระหว่าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ออกมาแล้วให้ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มหายตายจากไปเพราะกฏหมาย ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกหวยเพราะกฏหมาย

(๒๖) ฉะนั้นการรอเวลาสักระยะหนึ่ง ให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุย ทำความเข้าใจกัน ตกลงกันถึงข้อดีข้อเสียของกฏหมาย จนได้ข้อสรุปแน่นอนแล้วค่อยผลักดันเข้าสภาฯ ไป แป๊บเดียวก็ผ่านสามวาระ

(๒๗) ประเด็นของกฏหมายฉบับนี้มันไม่ตรงไปตรงมา เป็นกฏหมายที่พยายามรวบรัดเอาเข้าไปก่อน โดยที่ไม่ได้ศึกษาผลกระทบอย่างแท้จริง ไม่มีงานวิจัยรองรับ ไม่มีการทำประชาพิจารณ์อย่างชัดเจนในหมู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ พอรู้ทีหลังก็จะเกิดเป้นปฏิกิริยาจึงต้องรีบทำโน่นรีบทำนี่ จึงเกิดมาตรการต่าง ๆ ที่เร่งด่วนฉุกเฉิน ถ้าเราใจเย็นอีกนิดนึงแล้วค่อยเอาร่างกฏหมายมาพูดมาคุยศึกาข้อดีข้อเสีย แล้วก็ผลักดันเข้าไปพร้อมกันทีเดียวทั้งสองฝ่าย น่าจะเกิดลดีต่อประชาชนโดยรวมมากกว่า ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณสุข
โดย: ฝากคุณหมอ xyz ตอบด้วย [9 ต.ค. 53 20:03] ( IP A:58.9.106.42 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ผมว่าโจทย์แบบนี้ตอบไม่ยากหรอก
แพทย์ฝึกหัดก็ตอบได้
เพียงแต่ชาวบ้านจะตอบยาก เพราะไม่รู้ว่าตรงไหนโกหกบ้าง
แต่ผมดูแล้วผมว่ามีความเท็จอยู่มากมาย เพียงแต่คนพูดเท็จไม่รู้ว่าพูดโดยไม่รู้หรือรู้แล้วเจตนา(แบบนี้ถือว่าเลวร้ายมาก)
แล้วจะลองตอบดู แต่ขอกระดิกตี น ดูทีวีสักหน่อย เพราะอ่านแล้วเลือดขึ้นหน้า เดี๋ยวจะด่าบรรพบุรุษคนอื่นโดยไม่รู้ตัว
โดย: เบื่อคนชั่ว [10 ต.ค. 53] ( IP A:58.8.16.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ผมจะตอบให้นะ
แต่ผมคิดว่าไม่ใช่การตอบโต้หมอ
เป็นการตอบโต้ความคิดที่ผมเห็นว่าเลวมากๆ ทำร้ายประชาชนมากๆ
แต่ไม่ต้องเชื่อผมนะ ความคิดเขาอาจจะดีเลิศประเสริฐศรี แต่ผมมันเลวสุดๆ ผมเป็นหมอที่ถูกพักใบอนุญาตมาแล้วถึง 4-5 ครั้ง ความคิดผมคงจะเพี้ยนและอีเดียต ขอทุกคนอย่าได้ถือสา
(๑) กฏหมายฉบับนี้เพิ่งได้เห็นเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไม่มีใครได้รับรู้กฏหมายนี้มาก่อน มีความเป็นมาอย่างไร แต่ก็รู้ว่ามีมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ในสมัย นพ.มงคล ณ สงขลา (สมัยรัฐบาลทักษิณ จริง ๆ เป็นรัฐบาล คมช. – พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์) ซึ่งจู่ ๆ ก็เงียบหายไปพักนึง แล้วก็โผล่ออกมา ยังไม่ทันไรก็จะเข้าสภาแล้ว เป็นเช่นนี้น่าจะสะท้อนความไม่โปร่งใส
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
ความจริงกฎหมายนี้มีมานานแล้ว และในกฤษฏีกาก็มีการโต้แย้งจากฝ่ายแพทย์และแพทยสภามาแล้ว ไม่ใช่ว่าเพิ่งมี แต่หากแม้ว่าถึงจะเพิ่งมี ก็สามารถศึกษาได้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากทางเทคนิคแบบ คอมพิวเตอร์หรือปรมาณู จะไปว่าไม่โปร่งใสได้อย่างไร
ที่พวก ห ไปออกหนังสืองุบงิบกับ สตช และ ชำเขา รธน จนท้องโย้มีลูกกรอกมาตรา นรกเรียกพี่ ไม่ยักกะว่างุบงิบ

(๒) เมื่อดูข้อกฏหมาย พบว่าเป็นกฏหมายด้านเดียว ขาดความสมดุล (ไม่มี equity)
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
กฎหมายนี้ สมดุลย์สุดๆ มีอีคิตี้ ชัดเจน เนื่องจากคนไข้เขาเห็นว่าพวกเขาซวยด้วยแพทย์ตามที่ไอโอเอ็มและองค์การอนามัยโลกยอมรับว่ามากกว่ารถชนกันตาย จากสาเหตุที่หมอชุ่ยทั้งๆที่ป้องกันได้ และก็เห็นใจหมอไม่อยากจะให้หมอจ่ายตังค์ ก็เลยลงขันจ่ายตังค์ช่วยกันเอง ช่วยหมอไม่ให้จ่าย ก็ชัดเจน แต่จะให้ไปช่วยให้ผลิตหมอพอเพียง มีเครื่องมือเครืองไม้ช่วยหมอทำงานและมีเงินจ่ายเวลาหมอโดนเข็มแทงก็จะไม่ยุติธรรมตามกฏหมายที่พวกแกเรียกเสียสวยว่าอีคิตี้ เพราะเงินแบบนั้นเป็นเงินของหลวงที่ต้องจ่ายไม่ใช่เงินคนไข้และหมอต้องหักเงินเดือนประกันสังคมแล้วไปเบิกจากประกันสังคมของกรมแรงงาน ส่วนรัฐ ก็ไปฟ้องเอาว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายก็มีอยู่แล้ว ไสหัวไปหามาฟ้องกันเอง ไม่ต้องสอนหรอก จบเนติฯแล้วนี่
จะมาหาว่าไม่มีอีคิตี้ อีขี้ตีนยังไง


(๓) ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยเฉพาะประชาชนที่ป่วยไข้และยากจน
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
เงินกรู คนอื่นไม่เกี่ยว ผลกระทบไม่มี มีแต่จ่ายให้ฟรีๆ จากเงินแค่ 1-3 % ไม่ต้องถามหรอก ขนหน้าแข้งกรูไม่ล่วง ถึงกรูชาวบ้านจะจน แต่ก็พอมีจ่ายโว้ย ดีกว่าไปฟ้องยังกะขอทาน


(๔) การจัดตั้งกองทุนมีเงื่อนงำ กองทุนฯ นี้เป็นกองทุนที่มีความใหญ่โต เพราะเป็นกองทุนที่ระดมทุนจากสถานบริการทุกภาคส่วน ทั้ง สภากาชาด คลินิค โรงพยาบาลเอกชน ร้านขายยา ร้านกายภาพบำบัด ร้านเทคนิคการแพทย์ สถานผดุงครรภ์ หากพิจารณาแล้วภายใน ๑ ปีอาจจะระดมทุนได้ถึง ๕ พันล้านบาท
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
ก็ตายจากป้องกันได้ปีละ 3 หมื่นถึง 6 หมื่นราย ตีเสียว่า 5 หมื่นราย ก็ได้รายละ5 ล้านเต็มที่ ก็พอสมควร ถ้าแกได้ 5 พันล้านจริง ส่วนที่ว่ามีเงื่อนงำ แกก็คิดเอง ใส่ร้ายคนอื่นไปหรือเปล่า ทีแกตั้งกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาล ไม่เห็นแกบ่นอะไร หรือเงินที่บริษัทยาจ่ายให้หมอให้โรงพยาบาล แล้วยาแพง คนไข้ก็ทนกินยังไม่บ่นว่าแกมีเงื่อนงำเลย อย่าคิดมากเลยเงินชาวบ้านแกไม่ยุ่งจะดีที่สุด อย่ามัวใส่ร้ายคนอื่นไสหัวไปตรวจให้ครบ 50 รายอย่าอู้ละ ขี้เกียจรอ


(๕) เงิน ๕ พันล้านบาทไม่ต้องคืนคลัง สมบัติของชาติแทนที่จะนำไปทำประโยชน์ แต่กลับเอามากองไว้เฉย ๆ
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
คืนทำไม ก็เงินชาวบ้าน กองไว้ช่วยกันเอง ไม่ได้เงินภาษีจะได้ส่งคลัง บ้าหรือเปล่า ก็ไม่เห็นแกไปบอกบริษัทประกันให้ส่งเงินประกันที่เหลือให้คลัง หรือส่งเงิน พรบ ผู้ประสบภัยจากรถให้คลัง ที พรบ ผู้ประสบภัยจากแพทย์ดันจะให้ส่งคลัง
ทำอะไรก็ให้ยุติธรรมหน่อย อายชาวบ้านเขา ชาวบ้านเขากินข้าวไม่ได้กินหญ้า


(๖) ให้คนกลุ่มเดียวมาดูแล แล้วคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ร่างกฏหมาย และเมื่อไปดูกองทุนอื่น ๆ ก็กลุ่มคนกลุ่มนี้อีกแล้ว มาทำซ้ำ ๆ มีเงื่อนงำ เอาเงินเป็นที่ตั้ง หากเป็นเงินตัวเองไม่ว่า แต่นี่เป็นประชาชน เป็นเงินหลวง โดยตัวเองมีอำนาจเหนือกระทรวงการคลัง เหนือรัฐบาล
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
ก็มีทุกกลุ่ม คน ห นะ ทั้งกลุ่มโรงเรียนแพทย์ กทม ทหาร ตำรวจ ได้ข่าวว่าซื้อซีทีสแกนราคาไม่เคยเท่ากันเลยไม่ใช่หรือ พวก ส.ส. รมต ที่พวกแกพยายามไปคุยด้วยก็ติดคุกมาก่อน แต่พวกที่แกด่านี่ยังไม่มีประวัติ ถ้าแกว่าเขาเลว แกก็ฟ้อง ปปช หรือ สตช หรือแพทยสภาก็ได้นี่นา เพราะเป็นหมอถ้าทำ เอี้ย โกงกินก็ผิดจรรยาบรรณ ฟ้องแพทยสภาได้เลย ทำไมไม่ฟ้องละ หรือว่าใส่ร้ายเขาไม่มีมูลความจริง ถ้าผิดจริงแกก็ฟ้องซิ ข้าจะไปถือป้ายเชียร์ ห ดีแต่ด่าเขา


(๗) การร่างกฏหมาย จะต้องมีการทำข้อมูลดิบ ศึกษาผลกระทบ มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลกระทบของกฏหมาย ดูว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนบ้าง โดยเฉพาะประชาชนตาดำ ๆ คนจนจะถูกทำร้างบ้างหรือเปล่า ระบบสาธารณสุขจะเสียหายบ้างไหม ซึ่งเมื่อระบบสาธารณสุขได้รับความเสียหายก็จะกระทบไปถึงความมั่นคงของชาติ ความหายนะของชาติได้ ฯลฯ ประเด็นเหล่านี้ไม่มีการศึกษา
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
เรียนมากศึกษามากก็เปลืองตังค์ และโง่ว่ะ ลอกสวีเดนมาใช้ก็พอใช้ได้ ขืนไปร่าง พรบ กระทอก ออกมาอีก เสียเวลา สุดท้ายหายไปไหนละ เอามาเชียร์ต่อเซ่
ส่วนเรื่องข้อมูล ขนาดองค์การอนามัยโลกแกยังไม่ยอมรับเขาเลย
ศึกษามาแล้ว ผิดพลาด 0.000001 % อย่าไปศึกษาเลย อายเขา


(๘) ตัวผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำการเคลื่อนไหว แต่ก็เพิ่งรู้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แล้วประชาชนคนอื่นจะรับได้อย่างไร
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
ก็หวังว่าแกไม่ได้พึ่งรู้หรือแกล้งโง่ หน้าตาแกไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้นนี่น่าใครจะเชื่อแก มีปัญญาอ้างตัวเลข 0.000001 % หลอกชาวบ้าน โง่ไม่ได้หรอก


(๙) เวลาอ่านตัวบทกฏหมาย ต้องอ่านทั้งหน้า ตั้งแต่หน้าแรกไปถึงหน้าสุดท้าย หน้าแรกสวยหรูแต่ข้างในซ่อนอะไรไว้ก็ไม่รู้ ขอให้ศึกษากฏหมายนี้ให้ดี เมื่อศึกษากฏหมายอย่างดีแล้วก็มานั่งถกวิจารณ์กัน อย่ามองว่าร่างกฏหมายที่จัดทำมานั้นจะไม่มีใครรู้
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
เขาเขียนมาดีตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้าย กฤษฏีกา อาจารย์เขาก็ตรวจสอบแล้ว แกยังว่าเองอวยอีก แกต้องไปหัดคิดใหม่ว่าใส่ร้ายเขาหรือเปล่า
แกเป็นหมอไม่ใช่หรือ กฤษฏีกาเขาเป็นทั้งหมอทั้งนักกฏหมาย ศาล อจ. นิติฯ
ข้าว่าแกอ้าปาก คนอื่นก็สลบเพราะกลิ่นปากแกมากกว่าที่ดูถูกกฤษฏีกานี่(๑๐) โดยภาพรวมของร่างกฏหมายฉบับนี้ กล่าวสั้น ๆ ได้ว่า เป็นการเอาเงินภาษีอากรมาจัดตั้งกองทุน โดยให้ผู้ที่ผลักดันกฏหมายฉบับนี้ เข้าไปบริหารกองทุนนี้ แล้วเอาประชาชนมาเป็นข้ออ้าง ว่าจะมีการแจกจ่ายเงินให้ประชาชน เมื่อได้รับความเสียหาย จากการบริการสาธารณสุข
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
เงินชาวบ้านครับคุณหมอ ยังอ้างว่าเงินภาษีอีก เงินกรูว้อย อย่าโมเม
อดีตที่แจก 78 ล้าน จาก 1200 ล้าน อย่ามาพูดว่าแจก ให้หมา แด ก ยังมากกว่าเลย นี่คนพิการ พ่อแม่เขาตาย ลูกเขาตาย ให้ยังกะขอทาน อย่ามาว่าแจกเลย แจกชิบหายก็จะไม่ว่าเลย ขอให้แจกให้ชิบหายทีเถอะจะได้ไปกราบตีนพวกคนแจกว่าแกเริ่มรู้จักว่าอะไรคือมนุษยธรรม


(๑๑) จริง ๆ แล้ว จากตัวเลขการรักษาพยาบาลในทุกสถานพยาบาลทั่วประเทศจำนวน ๒๐๐ ล้านครั้งต่อปี พบว่ากรณีที่มีปัญหาการฟ้องร้อง เรียกร้องกัน มีเพียงร้อยละ ๐.๐๑ ของ ๒๐๐ ล้านครั้งเท่านั้น ซึ่งการตั้งกองทุนนี้เข้ามา จึงเป็นการนำเงินส่วนใหญ่ของประชาชนร้อยละ ๙๙.๙๙ เอามากองไว้เพื่อไปให้กับประชาชนร้อยละ ๐.๐๑
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
ไอ้ที่พูดนะ ขอโทษที ใช้อะไรส่วนไหนพูด อุบาทว์สุดๆ
พวกแกทำคนไทยตายมากกว่ารถยนต์ชนตายนะ ปีละ 5-6 หมื่นคน ยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีก เป็นหมอประเภทไหนวะ
ถ้าสมมุติว่าเดี๊ยงแสนคน แกตรวจ 2000 แสนครั้ง ก็เท่ากับเอา 2000 คนไปจ่าย 1 คน ก็สมเหตุสมผล อย่าพูดตัวเลขเลย อายสุนัขมัน

(๑๒) และที่สำคัญ คือ การนำเงินมาใช้แบบนี้มีนายหน้าหักค่า หัวคิว โดยในกฏหมายฉบับนี้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่า มีค่าบริหารจัดการ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของกองทุนนี้ต่อปี หมายความว่าเมื่อคำนวนแล้วคร่าว ๆ รายได้จากสถานพายาลทั่วประเทศไทยที่จะเข้ามาสู่กองทุนนี้หลายพันล้านบาท บต่อไปเรื่อย ๆ อาจจะถึงหมื่นล้านบาท ดังนั้นเงิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์จึงเป็นเงินจำนวนมหาศาล แล้วเงิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์นี้ก็จะอยู่ในการบริหารจัดการของกลุ่มคนที่ช่วยกันผลักดันกฏหมายฉบับนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเบียดบังนำเงินที่จะสามารถนำไปพัฒนาการแพทย์ การสาธารณสุข ให้กับคนอีก ๙๙.๙ เปอร์เซ็นต์ ให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น ทันสมัยขึ้น มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่สมบูรณ์ขึ้น ปรากฏว่าเราจะต้องกันเงินส่วนนี้มาให้กับคนกลุ่มนี้ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อคนส่วนใหญ่
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
เขาจะเอาไปทำอะไรก็ยังเหลือถึงชาวบ้านละว้า ทีแกกำไรคนไข้หลายสิบเปอร์เซ็นต์ ข้ายังไม่ว่าเลย แค่สิบเปอร์เซ็นต์ บริหารจัดการ เครดิตการ์ดหัก 3-5 % ทำอะไรหนักหนา ถ้าเอาไป 15 % แล้วงานดี ข้าก็ยังว่าโอเคเลย แต่นี่ยังไม่ได้ทำเลยว่าดีเลวแค่ไหน พวกแกก็ด่าๆๆๆแล้ว คงจะโกงหรือทำ ห ผ่านสายตาพวกแกได้หรอกนะ


(๑๓) การตั้งกองทุนแบบนี้ มองผิวเผินอาจจะมองว่าประชาชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ พอมีเหตุการณืก็สามารถไปเรียกร้องเงินได้ แต่ว่าในความเป็นจริงในภาวะเช่นนี้ เป็นเพียงภาวะชั่วคราว เพราะว่าต่อไปคนที่จะมาเรียกร้องจะมีจำนวนมหาศาล และในที่สุดกองทุนนี้อาจจะแบกรับไว้ไม่ไหว ก็จะทำให้สาธ ารณสุขทั้งระบบ จะรวนเร ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติการในระดับไหนก็แล้วแต่ จะเกิดความไม่มั่นใจ ขาดขวัญกำลังใจในการดูแลรักษา แล้วก็จะเกิดภาวะที่อันตรายถ้าผู้ให้บริการสาธารณสุข ไม่กล้ารักษาโรคยาก ๆ ไม่กล้ารักษาโรคที่มีอัตราเสี่ยงสูง อาจจะใช้วิธีส่งต่อผู้ป่วยในทางอ้อม เพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาลซึ่งมีความพร้อมในการรักษาไม่เท่ากัน ที่นี่อาจจะมีเครื่องมือครบ ที่นี่อาจจะมีเพียงบางส่วน ที่นี่ขาดแคลน เมื่อไม่พร้อมการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดก็คือ การส่งตัวไปรวมกันอยู่ในที่ที่พร้อม ซึ่งมีไม่กี่แห่งในประเทสไทย ในที่สุดประชาชนก็จะได้รับผลกระทบเป็นหลัก เนื่งจากภาวะแบบนี้โดยปกติจะไม่เกิดขึ้น แต่หากกฏหมายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด ผู้ให้บริการสาธารณสุขจะขาดความมั่นใจ ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่เดิมผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ ดังนั้นถ้าเกิดมีความไม่มั่นใจก็จะเกิดการส่งต่อขึ้นไป ผลก็คือประชาชนจะไปแออัดอยู่ในสถานบริการบางแห่ง และจะมีคิวรอการรักษาที่ยาวนาน ในที่สุดผลกระทบก็จะไปตกอยู่กับประชาชน
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
แกก็มองการณ์ไกล แต่ใส่ร้ายเขาหรือเปล่า ที่เจอๆอย่างในสหรัฐนี่ พบแต่ว่าค่ารักษาแพงจนประชาชนจ่ายไม่ไหวในขณะที่หมอรวยกระเป๋าตุง ไม่ใช่ระบบแย่และคนไข้ลำบาก พวกหมอตัวดีเบิกเงินหลวงเกิน แหกตาอ่านบ้างนะ
https://www.cbsnews.com/stories/2003/07/17/60minutes/main563755.shtml
โกงเงินหลวงแบบน่าเกลียดสุดๆ เอาคนปกติไปแหกอกผ่าตัด หมอเป็นคนทำนะ ไม่ใช่หมา เมืองไทยคงไม่มีหรอกแบบนี้ คนไข้เชื่อไหมละ แต่ผมไม่เชื่อนะ ผมเจอมาแล้ว เพียงแต่ฟ้องศาลไม่ชนะเท่านั้น จะเอาลูกเขามายืนยันไหมละ ขนาดปรมาจารย์นิติแพทย์บอกให้ฟ้องอาญาเลย แกก็ส่งต่อซิ ถ้าทำไม่ได้ ใครจะไปว่าอะไร ตายก็ตายว่ะ ดีกว่าแกไม่ส่งต่อเอาไปผ่าตัดชุ่ยๆ เก็บเงินแล้วก็ตายห่เหมือนกัน
พูดดีใส่ตัว ชั่วให้คนอื่น นักการเมืองเขาใช้กัน หมอเขาไม่ทำหรอก

(๑๔) มีกรณีตัวอย่าง ที่ อ.ร่อนพิบูลย์ ซึ่งผ่าตัดใส้ติ่งแล้วมีปัญหา ทำให้โรงพยาบาลชุมชนซึ่งเคยดำเนินการผ่าตัดใส้ติ่งหรือหัตถการง่าย ๆ ก็จะไม่ทำเลย จะส่งต่อมายังโรงพยาบาลจังหวัดทั้งสิ้นเลย นี่แค่กรณีเดียวซึ่งมีผลกระทบสูงมาก
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
แกไม่ผ่าตัดก็ดีแล้ว ไส้ติ่งทุกวันนี้ที่ตายไม่ใช่ไม่ผ่าตัดหรือส่งต่อ แต่เป็นเพราะส่งมาแล้วก็ไม่ผ่าให้อีก
ไส้ติ่งไม่ผ่าตัดฉีดยาก็ได้
ทุกวันนี้ที่พวกแกไม่ผ่าตัดไม่ใช่ว่าไม่กล้าหรอก พวกแกประชดเอาคนไข้เป็นประกัน พวกคนไข้เขากลัวตายหรอกนะ ผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตาย ต่างกันตรงไหน ถ้าหมอมันเลว คนไข้ก็ตายลูกเดียว ถ้าหมอมันดี ไม่ตาย
แต่ขอโทษที ตายคราวหน้า ภาวนาให้คนไข้ฟ้องอาญาเอาให้เละกว่าร่อนพิบูลย์ ให้ลืมเรื่องร่อนพิบูลย์ไปเลย อย่ามาขู่ให้ยากเลย เขาคงกลัวตาย ละว่ะ


(๑๕) นายแพทย์ท่านหนึ่ง ที่ จ.ร้อยเอ็ด ทำการศึกษาวิจัย พบว่า หากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไม่สามารถที่จะดูแลตามมาตรฐานได้ ด้วยเงื่อนไขทางบุคลากร เงื่อนไขทางเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ แล้วจะส่งต่อไปยังขอนแก่น อุบล อุดร คนจน ๆ ซึ่งมีรายได้น้อยกว่า ๗๐ บาท เหล่านั้น เขาบอกว่าจะขอกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน จะไม่ขอไปรักษาเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายดูแลจากการส่งต่อออกไปรับการรักษานอกสถานที่ นี้เป็นผลสะท้อนที่น่าเจ็บปวดมาก
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
เชื่อแกก็บ้าแล้ว ไปออกข่าวหนังสือพิมพ์ บอก ส.ส. วันเดียวก็รวย มีหมอแย่งกันดังมาออกข่าวรับไปรักษา เชื่อแกก็บ้าแล้ว ชาวบ้านเขาไม่ได้โง่ กินหญ้า กินข้าวนะว้อย
มีแต่ประกันสังคม เลื่อนคนไข้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกไม่ยอมผ่าตัด จนผมต้องส่งไปผ่าตัดที่ รพ อื่นแล้วส่งบิลมาเก็บ รพ แรก ก็เห็นยอมจ่ายเรียบร้อยดี (ไม่จ่ายซิจะฟ้องให้เป็นกรณีตัวอย่าง)


(๑๖) การออกกฏหมายแบบนี้มา ประชาชนประมาณ ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ ที่ร้อยเอ็ดเขาต่อต้าน เขากระทบมาก กลายเป็นการไปทำร้ายคนจน กฏหมายนี้อ้างประชาชน แต่เนื้อหาทำร้ายคนจน
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
ชาวบ้านเขาเห็นแกเป็นคนดี แกบอกยังไงเขาก็เชื่อ แต่แกโกหกเขาไม่ได้ตลอดหรอกวันหนึ่งเขารู้ทัน เขาจะกลับมาปาไข่เน่าให้แกกิน ไม่นานเกินรอ ขืนยังทำตัวไม่ดี


(๑๗) ในแง่การฟ้องร้องและเรียกค่าชดเชย มีกระบวนการอยู่แล้วใน พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๔๑ ซึ่งปัจจุบันยังคุ้มครองไม่หมด แต่สามารถจะแก้ไขกฏหมายให้ครอบคลุมได้ สามารถเพิ่มเพดานต่อเนื่องไปได้ จากสองแสนไปเป็นล้านบาทก็ยังได้
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
แกไปเรียนกฎหมายใหม่มาก่อนเถอะ อย่าสอนหนังสือสังฆราช(กฤษฏีกา)เลย ข้าเป็นแค่นิติศาสตร์ระดับเณรแถ ยังเบื่อฟังแกโกหกเลย


(๑๘) เงิน ๑ เปอร์เซ็นต์ที่นำมาจาก กองทุน ปีละประมาณหนึ่งพันล้าน ตอนนี้ ๘ ปี แปดพันล้านเข้าไปแล้ว แต่ใช้จริง ๆ แค่ สอง-สามร้อยล้านเท่านั้นเอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพ ชี้แจงได้ไหมที่เหลือนั้นหายไปไหน ทำไมจึงต้องผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาอีก ทำไมไม่ใช้กฏหมายเดิมที่มีอยู่
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
ก็แกมันโหด เขาไปคลอดลูกพิการ จ่ายเขา 6-7 หมื่นแล้วบอกไม่มีมูล เขาไปฟ้องศาล ยอมกันที่ 6 ล้าน แกลองคุณ 10 ซิ พอดีแปะเลยตามทฤษฏี


(๑๙) ส่วนกลไกทางกฏหมายที่จะไปร้องเรียนกัน ก็มีสภาทนายความ มีส่วนที่ช่วยเหลือสังคมในการเร่งรัดคดีความ การเยียวยา ในปัจจุบันนี้สถานพยาบาลก็มีการเยียวยาทันทีเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการออกสื่อ ในแต่ละโรงพยาบาลจะมี หน่วยสวัสดิการผู้ป่วย ที่จะสามารถให้การเยียวยาในระดับต้น ซึ่งได้ช่วยไปเยอะแล้วไม่ใช่ไม่มี
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
สภาทนายความหรือ ได้ตั๋วเมื่อไหร่จะฟ้องให้ดูเป็นขวัญตา จะได้รู้ว่ามีทนายที่รับใช้ฝ่ายตรงข้ามประชาชนกี่คนหน้าไหนบ้าง (ไม่ว่ากันหรอก ก็ทำตามหน้าที่ทนาย โจรจ้างยังทำงานให้ได้เลย ไม่ว่ากัน )

(๒๐) ประเมินดูแล้วว่าผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันนี้แม้ยังไม่มีกฏหมาย ประชาชนก็ได้รับผลประโยชน์ทุกประการเหมือนเดิมอยู่แล้ว
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
รับเศษเงินขอทานละซิ มันอุทธรณ์ฏีกาไม่เลยลดละ ไปถามดอกรักดู ต้องกราบตีนกว่าจะได้เงินที่ศาลสั่งให้จ่าย ไปดูไทยรัฐ เขาด่าว่ายังไง “หมออำมหิต”


(๒๑) เพียงแต่ว่าความแตกต่างของการมีและไม่มีกฏหมายฉบับนี้ กับการเร่งผลักดันจนิดสังเกตุ ก็คือ จะมีกองทุนใหม่เกิดขึ้น อีกหนึ่งกองทุน มีมูลค่าห้าพันถึงหมื่นล้านบาทขึ้นไป ซึ่งกองทุนใหม่นี้จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มคนที่ผลักดันอยู่ แล้วก็อ้างว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ ซึ่งแท้ที่จริงผลประโยชน์ของประชาชนมีอยู่แล้วในทุกระบบ และในกฏหมาย สปสช. มาตรา ๔๑ ยังสามารถขยายผลประโยชน์ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มได้ ทั้งประชาชนในกลุ่มประกันสังคม ข้าราชการ รวมทั้งขยายวงเงินที่จะเพิ่มให้ในแต่ละครั้งก็สามารถที่จะดำเนินการได้ เป็นอำนวจของคณะกรรมการ และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถดำเนินการได้ง่ายมาก
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
ก็แกมันมั่ว กฎหมายเก่าแก้ได้ที่ไหนมาตรา 41 สุดท้ายแล้วก็ต้องไปออก พรบ มาแก้ พรบ แล้วกฏหมายใหม่เขาก็ดีกว่า จะไปแก้กฎหมายเก่าทำไม นอกจากแกกลัวอะไร ถามจริงๆกลัวอะไร

(๒๒) เพียงแต่ว่าบังเอิญกลุ่มบุคคลที่อยู่ใน สป.สช. ซึ่งมีสิทธิที่จะขยาย แต่ไม่ขยาย เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ที่ผลักดันร่างกฏหมายนี้ กลุ่มนั้นก็จะออกมาประกาศว่าไม่ขยาย เพื่อผลักดันให้กฏหมายฉบับนี้ออกมา แท้ที่จริงแล้วในกฏหมายฉบับนี้สิทธิของประชาชนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เหมือนเดิมทุกอย่าง ที่ทำไปเป็นข้ออ้างให้ประชาชนคิดว่า ถ้าไม่มีกฏหมายฉบับนี้แล้วเราจะไม่ได้สิทธิโน่น ไม่ได้สิทธินี่ จริง ๆ สิทธิของประชาชนมีครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
เขาทำงานดีแล้ว ขืนแก้แบบแกว่า(ขยาย) ข้าก็จะไปฟ้องเขาคนแรกต่อศาลปกครอง
สิทธิ์เขามีแต่เดิม แต่เวลาไปเอาเงิน ยังกะขอทาน เหมือนเดิมที่จนก็รักษาฟรี แต่ต้องไปขอ ของใหม่ 30 บาท ไม่ต้องขอว้อย ข้ามีสิทธิ์เต็ม เดินยืดได้เลยมาตรการตอบโต้หากกฏหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภา


(๒๓) มีแน่แต่จะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน จะเป้นการตอบโต้ต่อรัฐบาล ตอบโต้ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ในแง่การดำเนินการจะมีการพูดคุยในกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านกันก่อน จะทำอย่างไรที่จะทำให้การตอบโต้นั้นมีผลต่อรัฐบาลโดยเฉพาะนักการเมืองไม่ใช่ประชาชน
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
ข้าท้าแกหยุดงาน ตรวจละเอียด ล้วงทุกรูที่อยากล้วง เจาะทุกที่ที่อยากเจาะ แน่จริงทำเลย อย่าดีแต่ปาก


(๒๔) (ต่อคำถามว่าจะมีการปิดโรงพยาบาลประท้วง) อะไรก็เป็นไปได้ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ให้บริการเป็นส่วนใหญ่... สิทธิของผมทำอะไรก็ได้ที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน เช่น จะพักร้อน จะลาป่วย ก็เท่านั้น
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
เผาโรงพยาบาลเลยก็ได้นะ คงไม่มีใครว่าแกหรอก เพราะอาจจะมีณัฐวุฒิมาบอกอีกว่าเผาเลยพวกเรา ผมรับผิดชอบเอง ก็ขอให้พักร้อนนานๆ ลาป่วยนานๆ อย่าโผล่มาให้เห็นได้ก็ดี หรือลาออกไปเลย ช่วยลาออกทีเถอะ คนเขาเบื่อแกมากเลย สงสัยคงต้องรวมตัวไล่กันเป็นตัวอย่าง ดีไหมพวกเรา (ผมพูดเล่นนะอย่าทำเลย มารยาททรามแบบนั้น เครือข่ายคงไม่ทำ)

(๒๕) รายละเอียดบอกในที่นี่ไม่ได้ แต่มาตราการตอบโต้มีแน่ แต่ก็ไม่อยากให้เรื่องเดินไปถึงจุดนั้น ประเทศไทยมีมายาวนานแล้ว การออกกฏหมายควรจะเป็นกฏหมายที่เกิดความสมดุลระหว่าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ออกมาแล้วให้ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มหายตายจากไปเพราะกฏหมาย ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกหวยเพราะกฏหมาย
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
วันไหนพวกเราไปฟ้องพ่อเราดีไหม พ่อเรานะ ยูเอ็น พ่อพวกมันด้วยเอาอีกสักทีดีไหม(ผมพูดเล่นนะอย่าไปเลย ทะเลาะกันอายหมาเปล่าๆ)


(๒๖) ฉะนั้นการรอเวลาสักระยะหนึ่ง ให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุย ทำความเข้าใจกัน ตกลงกันถึงข้อดีข้อเสียของกฏหมาย จนได้ข้อสรุปแน่นอนแล้วค่อยผลักดันเข้าสภาฯ ไป แป๊บเดียวก็ผ่านสามวาระ
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
วอล์กเอ้าทดีกว่าพูดกะพวกแก (ความคิดของคนที่วอล์กเอ้าท์มาแล้ว)


(๒๗) ประเด็นของกฏหมายฉบับนี้มันไม่ตรงไปตรงมา เป็นกฏหมายที่พยายามรวบรัดเอาเข้าไปก่อน โดยที่ไม่ได้ศึกษาผลกระทบอย่างแท้จริง ไม่มีงานวิจัยรองรับ ไม่มีการทำประชาพิจารณ์อย่างชัดเจนในหมู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ พอรู้ทีหลังก็จะเกิดเป้นปฏิกิริยาจึงต้องรีบทำโน่นรีบทำนี่ จึงเกิดมาตรการต่าง ๆ ที่เร่งด่วนฉุกเฉิน ถ้าเราใจเย็นอีกนิดนึงแล้วค่อยเอาร่างกฏหมายมาพูดมาคุยศึกาข้อดีข้อเสีย แล้วก็ผลักดันเข้าไปพร้อมกันทีเดียวทั้งสองฝ่าย น่าจะเกิดลดีต่อประชาชนโดยรวมมากกว่า ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการสาธารณสุข
**********************************************ค้านๆๆๆๆๆๆ
แกใส่ร้ายเขาน่าเกลียดมากเลย โรงพยาบาลรามา จะรับคำด่าแกไปเต็มๆเลยนะนี่คิดเสียว่าอ่านมันๆ
โดย: คนบ้าคิด อย่าถือสา [10 ต.ค. 53 3:05] ( IP A:58.8.16.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ขอบคุณคุณหมอทั้งคนตั้งกระทู้ และ xyz ผมชาวบ้านธรรมดาไม่มีปัญญาตอบหรอก
คำถาม ... แบบนี้
โดย: เจ้าบ้าน [10 ต.ค. 53 23:18] ( IP A:110.168.3.148 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ต่อไปถ้าแกอู้ เลื่อนไม่ผ่าตัด เลื่อนไม่ตรวจ รอตรวจนาน ข้าจะฟ้องเป็นตัวอย่าง
เอาแบบนางปีศาจร้ายในสายตาหมอของอังกฤษนี่ อ่านได้เลย
แล้วแกต้องจ่ายตังค์เอง เพราะแกทำด้วยเจตนาร้าย เลื่อนโดยไม่มีเหตุผล
ข้าจะไปรักษาบำรุงราษฎร์ แอร์เย็น แล้วมาเบิกหลวง
อ่านซะ
https://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4985190.stm
โดย: คงได้เจอกัน [11 ต.ค. 53] ( IP A:58.8.212.214 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   คดีนี้เมื่อไหร่พวกแกจะจ่ายเขาซะที
คดีอาญาเขาก็ใจดีถอนให้แล้ว
https://thaidocscandal.com/news020508.htm

โดย: ฟฟ [11 ต.ค. 53] ( IP A:58.8.212.214 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   โธ่ถัง บรรดาคุณหมอทั้งหลายที่ออกตัวมาค้าน พ.ร.บ. ฯ ฉบับประชาชนเนี่ย

ท่านได้แต่ตั้งแง่ ตั้งประเด็นให้เรื่องมันสลับซับซ้อน ให้ชาวบ้านเข้าใจยาก (ซึ่งในหลายประเด็นหลายข้อความที่แสดงนั่น ผมว่าหมอเซ่อๆซ่าๆ ด้วยกันบางคนก็ไม่เข้าใจ เพราะมั่วจนตัวหมอเจ้าของประเด็นเองก็งงงวย)

พวกเราที่เป็นชาวบ้านๆ ไม่ลองใจเย็นๆคิดง่ายๆเทียบเรื่องจริง ย้อนทบทวนเรื่องราวกลับไปดูทีซิ ดูบรรดาเรื่องคนไข้ผู้เสียหายทางการแพทย์ที่เรารู้เห็นกันอยู่

แต่ละเรื่องแต่ละคดีที่ ทุจริต ขี้โกง ตอบคำถามที่เกิดขึ้นไม่ได้ชัดๆ ทำกันเป็น "ละคอนฉากเดียวกันทั้งประเทศ"

แต่พอ พ.ร.บ. ฯ ฉบับประชาชนนี้กำลังจะออกมา แหม อุ๊แม้จ้าวโว้ย

เก่งกันเป็นนักหนา คิดได้แง่มุมปัญหาสลับซับซ้อน (จริงมั่ง เซ่อมั่ง ปัญญาอ่อนแบบดูดีดูหล่อมั่ง โฮ้ย!!!!! จิปาถะ) จินตนาการ, นึกฝัน, นั่งเทียนออกมาจากในอากาศกันได้เป็นวรรคเป็นเวร

เราท่านชาวบ้านๆ ก็นึกเสียว่า ดูพวกหมอปัญญาอ่อนแสดงปาหี่หลอกชาวบ้านก็แล้วกัน

พวกหมอปัญญาอ่อนที่ออกมาแหกปากปาวๆตั้งแง่เอากับ พ.ร.บ. ฉบับนี้อยู่น่ะ ถ้าคิดและฉลาดรอบรู้บรรดาแง่มุมปัญหาที่ว่ามาซะเยอะแยะนั่น

แล้วทำไมปล่อยให้ปัญหานี้อยู่มาจนทุกวันนี้วะ

ทั้งๆที่ตัวหมอเองก็กินอนอยู่กับปัญหาแล้วก็เป็นตัวก่อปัญหาขึ้นเองทั้งนั้น

ทำไมถึงได้ปล่อยให้ปัญหาบานปลายอยู่เป็นชาติจนคนไข้ต้องลุกฮือออกมาประจาน แล้วหาทางแก้ปัญหากันเอาเอง วะ!!!!!!!
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [11 ต.ค. 53 9:37] ( IP A:61.90.5.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เจอขาใหญ่เข้าไปแค่ 2 ดอก จุกจนพูดไม่ออกเลย
โดย: เฮ้อ ๆๆๆ [11 ต.ค. 53 10:33] ( IP A:210.86.181.20 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน