ดูคลิปในหลวงให้โอวาทศาล
   https://www.matichon.co.th/mtc-flv-window.php?newsid=1308576438&grpid=02&catid=&subcatid=
โดย: ทรงงานแม้ยามทรงประชวร [21 มิ.ย. 54 7:24] ( IP A:58.8.10.18 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   แก้คำผิด ทรงให้พระบรมราโชวาทศาล
โดย: ผมไม่ค่อยเก่งราชาศัพท์ [21 มิ.ย. 54 7:28] ( IP A:58.8.10.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทขององค์พ่อหลวงในเรื่องเกี่ยวกับ การใช้กฎหมาย และ การเข้าใจถึงสาระอันเป็นที่สุด ของการมีกฎหมายขึ้นมาใช้

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

๑. “...กฎหมายมีไว้สำหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมือง มิใช่ว่ากฎหมายมีไว้สำหรับบังคับประชาชน ถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการ กลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยจะต้องบังคับกับบุคคลหมู่มาก ในทางตรงกันข้าม กฎหมายมีไว้สำหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ได้ด้วยความสงบ...”

*พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน “วันรพี” ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๑

๒. “...กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่ง สำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดิน ก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย หาก ต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริง ด้วย...”

*พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๓๓ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔

๓. “...กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม ผู้ใดก็ตามแม้ไม่รู้กฎหมายแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้วควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเต็มที่ ตรงกันข้าม คนที่รู้กฎหมายแต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริตควรต้องถือว่าทุจริต ...”

*พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๒

๔. “...กฎหมายทั้งปวง จะธำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรง มีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้ หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และ เจตนารมณ์ หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆ กฎหมายก็เสื่อม ความศักดิ์สิทธิ์และ กลายเป็นภัยต่อประชาชน ...”

*พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๐

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [21 มิ.ย. 54 8:54] ( IP A:58.8.100.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ข้างบนนี้ คัดลอกซ้ำจากกระทู้ที่

1662 และ 1794

เพื่อเตือนความจำให้กับทั้งท่านตุลาการที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งใหม่ทุกๆท่าน หวังว่าทุกๆท่านจะได้สำนึกในเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางพระราชหฤทัยที่องค์พ่อหลวงได้ทรงมอบให้

นี่ย่อมหมายรวมถึงบรรดาท่านตุลาการที่อยู่ในหน้าที่และตำแหน่งมาก่อนแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ของท่านก็คงมีการรับรู้และติดจำกับพระบรมราโชวาทที่ท่านได้รับมาต่างกรรมต่างวาระ

และท้ายสุดก็ขอเตือนท่านที่ได้ใช้อำนาจตุลาการนี้ ซึ่งทั้งหมดต่างล้วนอยู่ภายใต้พระปรมาภิไทในทุกๆคำพิพากษาที่ท่านได้กระทำออกมานั้นว่า องค์พ่อหลวงผู้ทรงเป็นเจ้าของพระปรมาภิไทหนึ่งเดียวนี้

ท่านได้กำหนดวาง เจตนาของการใช้กฎหมาย และ การเข้าใจถึงสาระอันเป็นที่สุดที่บ้านเมืองประเทศไทยนี้จำเป็นต้องตรากฎหมายขึ้นมาใช้นี้ว่า มีใจความรวบยอดปรากฏอยู่ในพระบรมราโชาวาททั้งสามส่วนรวบมาจากสามรพระบรมราชวโรกาสในอดีต

ซึ่งทั้งหมดนั้น จะเป็นวาจาสิทธิ์ และ เป็นอมตะตลอดกาลสำหรับแผ่นดินไทยเรานี้
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [21 มิ.ย. 54 9:11] ( IP A:58.8.100.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   อุ๊บ ขอโทษครับ

มีคำพิมพ์ผิด และที่จริงรวบรวมมาจาก 4 พระบรมราชวโรกาสครับ
โดย: คนรู้ทัน ไม่รู้จริง (เรื่องหมอ) [21 มิ.ย. 54 9:14] ( IP A:58.8.100.205 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ดีมากๆ เลยที่นำพระบรมราโชวาทของในหลวงมาลงในยามนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานศาลปกครองสูงสุดหรือผู้มีอำนาจในการนี้ ขอท่านได้โปรดดูสำนวนคดีศาลปกครองกลาง ข้าพเจ้าได้ยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 265/2554 ต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ศาลได้โปรดให้ข้าพเจ้าดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาลทั้งหมด แต่จนบัดนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้รับใบ/หนังสือแจ้งรับคำอุทธรณ์ ซึ่งต้องลงเลขรับคำอุทธรณ์ตามกฎหมายเลย ข้าพเจ้าเกรงว่าผู้มีอำนาจที่มีจิตใจต่ำทรามจะใช้อำนาจนั้น โดยมิชอบเหมือนที่ผ่านมาเข้าครอบงำศาล ขอความเมตตาต่อท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้โปรดอย่ายอมให้ผู้ใดทำร้ายศาลที่ดีๆ อีกเลย และได้โปรดเมตตาประชาชนคนที่บริสุทธิ์ที่จำต้องดำเนินคดีทางศาลด้วยเถิด
โดย: เหยื่อทางการค้าแพทย์ [3 ก.ค. 54 16:42] ( IP A:61.90.26.99 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน